Handelen als zorgcorporatie

Introductie

Welkom in het digitale leersysteem van CorporatieNL. Fijn dat je meedoet!
Het leersysteem bestaat uit verschillende modules, die aansluiten op ons aanbod binnen events en trainingen. Je kunt hier vrijblijvend aan deelnemen.

Module 1 van de training 'Handelen als zorgcorporatie' bestaat uit 3 multiple choice vragen, 1 open vraag en 1 stelling. Door deze vragen te beantwoorden heb je de eerste stap gezet voor je aanpak, waarmee je als corporatie tegemoetkomt aan de veranderende vraag omtrent wonen en zorg (denk aan verandering in regels, toenemende druk vanuit zorgdoelgroepen). 

Let op: na het klikken op 'invoeren' kan een antwoord niet meer gewijzigd worden. Na het voltooien van de vragen kun je de antwoorden insturen via de knop 'dien resultaat in'. 

Veel succes!

Tamara Stam
Opleidingsadviseur 

 

 

PS: Kom je er niet uit? Ik ben er om je te helpen! 
Mail je vraag naar [email protected] of bel 088 04 555 02.

Deel 1 handelen als zorgcorporatie

Ben je lid van CorporatieNL?

We beginnen met een aantal algemene vragen over de organisatie waar je voor werkt. Klik telkens op het vakje voor het antwoord dat op jouw situatie van toepassing is. Rechtsboven de pagina zie je de voortgang van de vragenlijst.

 • Ja
 • Nee
 • Weet niet

In welke sector ben je werkzaam?

 • Ik werk bij een corporatie
 • Ik werk voor een corporatie
 • Geen van beide

Met welke thema's zijn jullie het meest bezig? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

 • Wonen en zorg
 • Digitalisering
 • Vastgoedmanagement
 • Klant centraal

Hoe kom je tot een goede vraaganalyse van wonen en zorg?

Wat is een vraaganalyse?

Bij een vraaganalyse redeneer je vanuit de klant en neem je zijn vraag als uitgangspunt.

 • Ik breng de huidige vraag in beeld aan de hand van woonwensenonderzoek en indicatiestellingen gemeente en zorgkantoor
 • Ik breng de toekomstige vraag in beeld op basis van bevolkingsprognoses
 • Ik breng de huidige en toekomstige vraag in beeld

Welk woonvastgoed neem je mee in je aanbodanalyse?

Aanbodanalyse

Welk aanbod is beschikbaar en hoe verhoudt de huidige situatie en de verwachte ontwikkeling zich ten opzichte van de vraag/behoefte?

 • Beschermde en intramurale woonvormen
 • Woonvormen voor beschut/verzorgd wonen
 • De totale woningvoorraad

Met welke partners zou je de vraag- en aanbodanalyse opstellen?

 • Gemeente
 • Zorginstellingen
 • Gemeente en zorginstellingen

Hoe ben je van plan de opgave te realiseren die voortvloeit uit de vraag-aanbod-analyse?

Stelling: als corporatie ga je over wonen. Ze hoeven dus niet bij jou te komen voor ondersteuning, begeleiding en zorg. Ben je het eens met deze stelling? Waarom wel/niet?

Einde deel 1, volg nu deel 2

Heel goed gedaan. Je hebt nu deel 1 van de cursus gevolgd. Nu heb je inzichtelijk hoe je toewerkt naar een aanpak voor een veranderende vraag rondom wonen en zorg. 

In deel 2 gaan we aan de slag met de actuele ontwikkelingen die op verschillende facetten binnen de corporatie van toepassing zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Gewijzigd overheidsbeleid voor Wonen en Zorg: actuele veranderingen
 • Bevolkingsontwikkeling en ontwikkelingen in de zorg
 • Woningvraag en opgave per doelgroep: ouderen, inwoners met psychiatrische problemen, inwoners met een (licht) verstandelijke beperking en statushouders
 • Kansen door intensieve samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en nieuwe partijen
 • Zelfredzaamheid met woon-zorgtechnologie zoals domotica, smart robots, big data
 • Wijkvoorzieningen en de rol van burgers
 • Praktijkcases

Deel 2 handelen als zorgcorporatie
Kom op 12 oktober van 9.30 - 16.30 uur ook naar deel 2. Deelnemers van Trivire, Rondom Wonen, Standvast Wonen en anderen zijn ook aanwezig. We zien elkaar in Utrecht, dat is lekker centraal. Trainer Martin Bleijenburg zorgt ervoor dat je samen met de anderen veel nieuwe praktische zaken leert. Ben je er ook bij? 

Er is maar een beperkt aantal plaatsen en deel 2 van deze cursus zit vrij snel vol. Meer te weten komen of direct inschrijven? Ga dan naar de trainingspagina.

Je kunt mij natuurlijk ook eerst een e-mail sturen of bellen op 088 04 555 00. Kom je ook?


Tamara Stam
Opleidingsadviseur