My Body

Hello!!! วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในชีวิตประจำวันกัน....

จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลย

คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย

อวัยวะของร่างกาย

อวัยวะภายนอก

อวัยวะของร่างกายที่เราสามารถมองเห็นได้ และจับต้องได้ ได้แก่ หู ตา จมูก ผม ปาก มือ เป็นต้น


ลักษณะของอวัยวะภายนอก

ตัวอย่างของอวัยวะภายนอก

เช่น คิ้ว ตา หู ผิวหนัง ท้อง เข่า นิ้ว ผม จมูก ปาก สอก แขน มือ ขา เท้า เป็นต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ศึกษาจากใบความรู้

ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะภายยในของร่างกายตามใบความรู้

หลังจากศึกษาใบความรู้แล้ว ให้นักเรียนวาดภาพและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะภายในของร่างกาย อย่างน้อย 10 คำ

โดยให้ส่งงานผ่านอีเมลล์ [email protected]

หากนักเรียนไม่เข้าใจ ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google

คำศัพท์ส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย

ส่วนต่างๆ ของอวัยวะภายนอก

ข้อ 1 แขน

  • Arm
  • Hand

ข้อ 2

  • EAR
  • EYE