Controlling, mint a szervezeti teljesítmény irányításának eszköze (copy)

A kurzus egyrészt megismerteti a hallgatókat az operating leverage (működési áttétel) fogalmával, gyakorlati megfontolásaival, gyakorlati példákon keresztül elmélyíti a hallgatókkal a kapcsolatos ismereteket.

Ezen túl a belső teljesítményelszámolás a következő nagyobb blokk a kurzus során, ahol fogalmi értelmezésekkel és interaktív feladatokkal szeretnénk segíteni a hallgatókat a mélyebb megértés irányába.

Hasonlóan a második blokkhoz, a harmadik egyben utolsó (tanulási) modul, a gyártóhely költségelemzése is a fogalmakra és az interaktivitásra helyezi a hangsúlyt.

Ezek mellett a kurzus további célja még feltérképezni ezen e-learning felület képességeit, határait, és használhatóságát, így nagy segítséget lenne, ha a kurzus befejezése után kitöltené a kurzus zárókérdés modult és leírná, hogy mi a véleménye, mennyire találta hasznosnak a kurzust. Segítségét előre is köszönjük.

Hatékony tanulást kívánunk! 

Operating leverage (működési áttétel) (copy)

Feladattípus áttekintés

Az Operating Leverage (működési áttétel) alatt a fedezettömeg és az üzemi eredmény viszonyát értjük. Ha magas az Operating Leverage, az azt jelenti, hogy magas a fedezettömeg és az üzemi eredmény hányadosa.

A feladattípus jobb átlátásáért tekintsük az alábbi feladatot:

Alapvető számolások után a következő eredményeket kapjuk

Következtetés:

A magas működési áttétel előnyösebb a biztos, jól tervezhető üzletágakban míg az alacsony működési áttétel a kockázatosabb, ingadozó rendelésállományokkal rendelkező üzletágakban előnyös.

Az alábbiak közül melyik igaz a működési áttételre (több válasz is lehetséges)

 • Ahol magasabb az üzemi eredmény aránya a fedezettömeghez képest, azon vállalatok árbevétel változásának hatása nagyobb mint a magas fedezettömeg arány esetében
 • A magas működési áttétel azt jelenti, hogy a fedezettömeg aránya magas az üzemi eredménnyel szemben
 • A működési áttétel alatt a fedezettömeg és az üzemi eredmény hányadosát értjük
 • A magas működési áttétellel rendelkező vállalat árbevétel változásának a hatása magasabb mint az alacsony működési áttétellel rendelkező vállalaté

Jelölje meg a helyes választ!

 • A magas működési áttétel azt jelenti, hogy magas az üzemi eredmény aránya a fedezettömeggel szemben
 • A magas működési áttétel azért jobb a kockázatosabb üzletágakban, mert ha visszaesés van a piacon, akkor a vállalatot nem érinti olyan nagy mértékben ez a visszaesés
 • A kis működési áttétellel rendelkező vállalatok árbevétel változásának kisebb hatása van az eredményre, mint a magas működési áttétellel működő vállalatoknak
Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

Párosítsa össze a vállalatokat a kérdés szerint!

 Tekintsük az alábbi három vállalatot:

 

Egymáshoz képest milyen a vállalatok működési áttétele? Párosítsa össze a vállalatokat a működési áttételükkel!

Húzza össze az összetartozó puzzle elemeket az egere segítségével!

 • 1. vállalat
  Legmagasabb működési áttétel
 • 2. vállalat
  Legalacsonyabb működési áttétel
 • 3. vállalat
  Közepes működési áttétel

Párosítsa össze a vállalatokat a kérdés szerint!

 Tekintsük az alábbi három vállalatot:


Egymáshoz képest mennyire választották meg helyesen a működési áttételüket a vállalatok, ha ingadozó rendelésállománnyal rendelkező iparágban működnek?

Húzza össze az összetartozó puzzle elemeket az egere segítségével!

 • 1. vállalat
  Legrosszabbul megválasztott működési áttétel
 • 2. vállalat
  Legjobban megválasztott működési áttétel
 • 3. vállalat
  Közepesen jól megválasztott működési áttétel

Belső teljesítményelszámolás tervezett elszámolóárakon (copy)

Feladattípus áttekintés

A belső teljesítményelszámolás  tervezett elszámolóárakon feladattípushoz alapvetően 2 táblát kell ismernünk (a harmadik típusú táblához az utolsó feladat előtt lesz egy külön ismertető). Az első táblán a terv értékek láthatóak. A negatív értékek jelölik a szolgáltató költséghelyet a pozitív számok pedig az igénybe vevő költséghelyet.

A második táblán ugyanebben a struktúrában (csak költségek nélkül) a tény értékek tekinthetőek meg.

Párosítsa össze a definíciók kezdetét a hozzájuk tartozó befejezéssel!

Húzza össze az összetartozó puzzle elemeket az egere segítségével!

 

 • A teljesítménytípus
  a költséghely teljesítményének mérőszáma
 • A segédköltséghely
  folyamatosan, változó intenzitással szolgáltatnak a többi költséghelynek
 • A másodlagos költséghelyek
  a mellék- tevékenységeket bonyolítják le
 • Általános költséghelyek
  folyamatosan szolgáltatnak az összes többi költséghelynek
 • Az elsődleges költséghelyek
  az alap- tevékenységet jelentő vállalati teljesítményt előállítják

Jelölje ki a helyes választ!

 • Az MTB összeszer. költséghely terv szerint ennyi m2-t vesz igénybe az üzemépületek költséghelytől
 • Az üzemépületek költséghely terv szerint ennyi m2-t vesz igénybe a a többi költséghelytől
 • Az MTB összeszer. költséghely terv szerint ennyi m2-t vesz igénybe a többi költséghelytől
 • Az üzemépületek költséghelytől terv szerint ennyi m2-t vesz igénybe a a többi költséghely

Tekintsük az alábbi feladatot:

Mit jelent a kijelölt (-5000) szám?

Jelölje meg a képen a helyes választ!

Az adott képen egérkattintás segítségével kattintson rá arra a számra, ami megmutatja, hogy a gyártás tervezéstől az öntöde hány munkaórát vett igénybe!

Jelölje ki a helyes választ!

 • A terv teljesítmények alacsonyabbak a tény teljesítményeknél, így a versenypozíciónkat javítja, ha az alacsonyabb értéken számolunk elszámolóárat.
 • Azért a tervezett értékek alapján számolunk, mert így egy előre fixált áron nyújtják a szolgáltatást egymásnak a belső egységek, valamint az előállított végtermék standard kalkulációja is tervezett elszámolóárakkal készül.
 • A terv teljesítmények és költségek hamarabb a rendelkezésünkre állnak, mint a tény értékek, ezért amennyiben innen számolunk elszámolóárat, könnyebben határozhatjuk meg a várható költségeket.

Tekintsük az alábbi feladatot:

Miért a tervezett költségek és a tervezett teljesítések (és nem a tény értékek) alapján számoljuk ki az elszámolóárat?

Kiegészítés az utolsó feladathoz

Miután meghatároztuk az elszámolóárakat a terv költségekből és a terv teljesítményekből megkaptuk, hogy milyen áron számolhatjuk el a tény teljesítményeket.

Ezután a tény teljesítmény táblában szereplő értékeket megszorozzuk a a sorához tartozó elszámolóárral és így kapjuk meg a másodlagos költségek soraiban szereplő értékeket.

Döntse el, igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

 • Az első kijelölt szám azt jelöli, hogy a műhely költséghely 3 600 euró értékben vett igénybe munkaórát a gyártás előkészítés költséghelytől
 • A második kijelölt szám azt jelöli, hogy az üzemépületek költséghely 7 750 euróval kevesebb költött a tervezettnél
 • A harmadik kijelölt szám rákerül a termék önköltségére
 • A negyedik kijelölt szám rákerül a termék önköltségére
 • Az ötödik kijelölt szám azt jelöli, hogy az MTB összeszer. költséghely 25 600 euró értékben vett igénybe szolgáltatás az üzemépületek költséghelytől
 • A hatodik kijelölt szám azt jelöli, hogy a gyártás tervezés költséghely 55 000 euróval kevesebb szolgáltatást nyújtott, mint a tervezett érték

Tekintsük az előző feladat megoldását:

Igazak vagy hamisak a számozott értékekre vonatkozó állítások?

Gyártóhely költségelemzése (copy)

Feladattípus áttekintés

A gyártás költséghelyi elemzését alapvetően két tábla elemzésével tehetjük meg. Az első tábla a terv értékeket részletezi:

A második tábla az időszaki terv értékekkel veti össze az időszaki tény értékeket.

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megoldjuk bevezetjük a havi elszámolt költség (teljesen arányosított költség) és a havi normatív költség (indokolt költség) fogalmát.

Párosítsa össze a definíciók kezdetét a hozzájuk tartozó befejezéssel

Az egere segítségével húzza össze az összetartozó puzzle darabokat!
 • A foglalkoztatás
  A tényleges és a tervezett kapacitás hányodosa
 • A tárgyalható költség
  csak a költségek gazdája által befolyásolható
 • Struktúraköltség
  Egy másik megnevezése fix költség, ami csak kis mértékben vagy egyáltalán nem reagál a teljesítmény változására

Válassza ki a helyes választ!

 • Akkor használjuk, ha a változó költségeknek jelentős az aránya
 • Akkor használjuk, ha a fix költségeknek jelentős az aránya
 • Függetlenül a költségszerkezettől akkor használjuk, ha a vállalatnál tervezés szükséges
Mikor használjuk a költséghelyi számításban elemzéshez a foglalkoztatási hányadot?

Válassza ki a helyes választ!

 • Mivel ezek a költségek stratégiából eredően indokoltak
 • Mivel ehhez a költséghez viszonyítjuk az elszámolt és a tényleges költséget, így ezt indokoltnak nevezzük
 • Mivel a fix költségek mellett csak azokat a változó költségeket tartalmazza, amelyek foglalkoztatás arányosan merülnek fel
 • Mivel az összes költség foglalkoztatással arányosított részét tartalmazza
A havi normatív költség miért "indokolt"?

Állapítsa meg az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!

 • A karbantartás (belső és külső szolgáltatás) teljes mértékben változó költség
 • Az elektromos áram kalkulatív költsége fix költség
 • Mivel a tényköltségek meghaladják a tervezett költségeket, ezért azt mondhatjuk, hogy rosszul gazdálkodott az illetékes vezető
 • A gyártás bérköltségbe teljes mértékben változó költség

Válassza ki az ábrán a helyes pontokat!

Egérkattintás segítségével jelölje ki az ábrán, hogy melyik két szám viszonyával indokolná meg, hogy az illetékes vezető jól gazdálkodott-e az időszakban.

Figyelem: két kattintás szükséges a két szám kijelöléséhez!

Kurzus zárókérdés (copy)

Kérjük mondja el, hogy mi volt a véleménye a kurzusról!