Ocrevus

Modul 2: Epidemiologie (Květen 2017)

Co je roztroušená skleróza (RS)?

 • RS je chronické, progresivní imunitně zprostředkované onemocnění centrálního nervového systému (CNS),které postihuje mozek, páteřní míchu a zrakové nervy (1)

 

 • Buňky imunitního systému u pacientů s RS, jako např. B-lymfocyty a T-lymfocyty, prostupují hematoencefalickoubariérou a způsobují zánět, který poškozuje myelinové pochvy — struktury, které izolují a chrání axony nervovýchbuněk (2,3)

Reference:

1. Národní sdružení pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Často kladené otázky (FAQ) ohledně roztroušené sklerózy Dostupné na:http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/MS-FAQ-s. 22. prosince 2016;
2. Ciccarelli O, et al. Lancet 2014; 13:807‒822;
3. Soldan MM, Pirko I. Semin Neurol 2012; 32:9‒14;
4. Sorensen PS, Blinkenberg M. TherAdv Neurol Disord 2016; 9:44‒52.

RS je komplexní onemocnění s variabilní progresí

RS je zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS

 • Nejběžnější příčina netraumatického neurologického postižení u mladých dospělých (1)
 • Průměrný věk vzniku onemocnění je mezi 20 a 40 roky (2,3)
 • Je dvakrát častější u žen než u mužů (2)

Probíhající aktivita onemocnění RS

 • Je běžné, že onemocnění probíhá za absence klinických symptomů (4,5)
 • To naznačuje, že neurologické poškození je postupující proces

Cíle léčby se mění


 • V momentě, kdy je dosaženo klinického prahu nevratného poškození může být příliš pozdě uvědomit si benefity časné léčby (6‒10)
 • Dřívější léčba může zvrátit některé aspekty časné axonální dysfunkce (11)

Reference

1. Conway D, Cohen JA. Lancet Neurol 2010; 9:299‒308;
2. Světová zdravotnická organizace.http://who.int/mental_health/neurology/Atlas_MS_WEB.pdf. 3. května 2017;
3. Cardoso E, et al. Arq Neuropsiquiatr 2006; 64:727‒730;
4. Río J, et al. Nat Rev Neurol 2009; 5:553‒560;
5. Rudick RA, et al. Ann Neurol2004; 56:548‒555;
6. Compston A, Coles A. Lancet 2002; 359:1221‒1231;
7. Confavreux C, et al. New Engl J Med 2000; 343:1430‒1438;
8. Leray E, et al.Brain 2010; 133:1900‒1913;
9. Coles AJ, et al. Ann Neurol 1999; 46:296‒304;
10. Coles AJ, et al. J Neurol 2006; 253:98‒108;
11. Narayanan S, et al. J Neurol2001; 248:979‒986.

Příznaky a symptomy RS?

Nejčastější symptomy RS: (1)

Další podrobnosti viz Modul 4

Reference

1. Národní sdružení pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Symptomy MS. Dostupné na: http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms. Navštíveno 12. září 2015;
2. Rae-Grant AD, et al. Mult Scler 1999; 5:179–183;
3. Kister I, et al. Int J MS Care 2013; 15:146–156;
4. Zwibel HL. Adv Ther 2009; 26:1043–1057.

Hlavní typy roztroušené sklerózy (klasifikace 2013)

Reference

1. Lublin FD, Reingold SC. Neurology 1996; 46:907–911; 
2. Lublin FD, et al. Neurology 2014; 83:278–286;
3. Mezinárodní federace roztroušené sklerózy. Atlas MS (2013). http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf; 
4. Národní MS společnost http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Secondary-progressive-MS/When-the-transition-to-SPMS-occurs Navštíveno 3. května 2017; 
5. Antel J, et al. Acta Neuropathol 2012; 123:627–638; 
6. Národní sdružení pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Relaps-remitentní MS (RRMS). http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Relapsing-remitting-MS. Navštíveno 20.12.16; 
7. Národní sdružení pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Primární progresivní MS (PPMS). http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Primary-progressive-MS. 20. prosince 2016.

RS za sebou zanechává významnou stopu

 • Výskyt RS ve světě se zvyšuje se vzdáleností od rovníku. Nejvyšší výskyt je ve střední zeměpisné šířce (zhruba nad 40. stupněm) a převážně na západní polokouli. (1,2,3)
 • ČR patří mezi země s vyšším výskytem RS. Prevalence v letech 2008-2009 byla 160/100 000 obyvatel a incidence v letech 2000-2007 činila 11,7/100 000 obyvatel a rok. (4)

 

 

Reference

1. Vukusic S et al. J Neurol Neurosurg Psychiat 2007; 78: 707–709. http://www.aktivnizivot.cz/
2. www.aktivnizivot.cz
3. http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js13/rs_2/web/pages/01-epidemiologie-roztrousene-sklerozy.html   http://www.aktivnizivot.cz/
4. Havrdová E. a kol., Roztroušená skleróza, Edice Eskulap, MF a.s., 2013
Mezinárodní federace roztroušené sklerózy. Atlas MS 2013. Mapping Multiple Sclerosis Around the World. http://www.msif.org/wpcontent/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf 18. května 2017

Modul 2: Epidemiologie - Test

__________ není obecným rizikovým faktorem pro roztroušenou sklerózu.

 • Nedostatek vitaminu D
 • Kouření
 • Strava s vysokým obsahem sodíku

Která z následujících položek NEPŘISPÍVÁ k etiologii roztroušené sklerózy?

 • Kouření
 • Infekce virem Epstein-Barrové
 • Rodinná anamnéza
 • Migrény

Které z následujících tvrzení je NEPRAVDIVÉ?

 • Postupující postižení zhoršuje kvalitu života pacientů
 • Postupující postižení snižuje pracovní schopnost pacientů
 • Postupující postižení zvyšuje zátěž pečujících
 • Postupující postižení zvyšuje kvalitu života pečujících

U obyvatele které země se nejpravděpodobněji vyvine roztroušená skleróza?

 • Indie
 • Norsko
 • Mexiko
 • Egypt

Které z následujících položek přispívají k přímým zdravotním nákladům spojeným s roztroušenou sklerózou?

 • Nemocniční péče
 • Ambulantní péče
 • Léky modifikující nemoc

Které z následujících tvrzení je nepravdivé?

 • Propuknutí roztroušené sklerózy nastává většinou v pozdějším věku
 • Roztroušená skleróza je běžnější u žen než u mužů
 • Roztroušená skleróza je demyelinizační onemocnění

Na kterém z následujících obrázků je zobrazen gen s RS?

Vyberte správné tvrzení

 je RS disgnostikována z ostatních evropských zemí.

Utvořte správné dvojice:

 • Nedostatek vitamínu D není rizikovým faktorem
  Parkinsovy choroby
 • Ztráta pigmentu není důsledkem
  Roztroušení sklerózy
 • Nadměrné množství alkoholu vede k rozvoji
  poškození jater
 • Nadměrné solení je rizikovým faktorem
  vysokého krevního tlaku

Umístěte správné diagnózy:

 • Bez RS
 • Málo rozvinutá RS
 • Plně rozvinutá RS
 • Finální stádium RS

Které z následujících tvrzení jsou pravdivá:

RS nepostihu pouze jedince s genetickou zátěží, ale může postihnout i zcela zdravého jedince. RS se projevuje ponejvíce ve středním věku, ale existují i případy onemocnění jak dětí, tak i seniorů. Pacienty s diagnózou RS nelze zcela vyléčit, lze však rozvoj tohoto onemocnění správnou a včasnou medikací výrazně zpomalit nebo jej i zastavit. Vysazení léčby však vede ke zhoršení stavu onemocnění.

 • RS se přenáší pouze geneticky
 • RS se projeví pouze ve starším věku
 • RS postihuje i zdravé jedince
 • RS nelze vyléčit
 • Na RS neexistuje účinná léčba

Jak byste vlastními slovy zhodnotili obtížnost testu?

Seřaďte správné pořadí kroků v léčbě

 • Vyšetření
 • Dignostika
 • Odeslání na specializované pracoviště
 • Vyhodnocení stanovené diagnózy
 • Rozhodnutí o léčbě dle doporučených postupů
 • Nasazení medikace