ENERGETYCZNY PROCES SPRZEDAŻY "Przeprowadź Spotkanie"

Witaj,

 

Zapraszam Cię do II Testu z Energetycznego Procesu Sprzedaży.

Test jest obowiązkowy i dotyczy rozdziału "Przeprowadź spotkanie". Masz 2 podejścia i 30 minut na każde z nich.

Brak zaliczenia testu (poziom 80%) wiąże się z brakiem zwrotu paliwowego.

Powodzenia.

TEST EPS II

Wskaż właściwą konstrukcję modelu CECHA - ZALETA - KORZYŚĆ

 • Reprezentuję jedną z największych firm energetycznych w Europie, która produkuje 77 TWh energii
 • Reprezentuję jedną z największych firm energetycznych w Europie, dzięki temu ma Pan pewność tego, że współpraca z nami będzie stabilna i bezpieczna.
 • Dzięki współpracy z FORTUM, Możemy zaoferować Panu 3 rodzaje audytów: efektywności energetycznej, gazowy i opłacalności fotowoltaicznej.

Wskaż jedno z rekomendowanych tekstów w ramach wprowadzenia do analizy energetycznej

 • Chciałbym zrobić z Panem ankietę
 • Pozwoli Pan, że będę pewne rzeczy notował
 • Mam kilka pytań

Klient w ramach pakietu Business Class otrzymuje

 • Indywidualnego opiekuna w centrali, audyt efektywności energetycznej, audyt gazowy, audyt opłacalności fotowoltaicznej, gwarancję ceny na najdłuższy na rynku okres
 • rabat na prąd i gaz w domu, bonus finansowy w ramach porozumienia GAZ-PRĄD, rozliczenia rzeczywiste, wsparcie w zakresie produktów technicznych i fotowoltaiki
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Na czym polega porozumienie GAZ-PRĄD

 • Klient, który podpisał umowę na gaz i prąd w odstępie nie dłuższym niż 40 dni, otrzymuje bonus finansowy za wywieszenie plakatu lub umieszczenie baneru na stronie
 • Klient, który podpisał umowę na gaz lub prąd w odstępie nie dłuższym niż 40 dni, otrzymuje bonus finansowy za wywieszenie plakatu lub umieszczenie baneru na stronie
 • Klient, który podpisał umowę na gaz i prąd w odstępie nie dłuższym niż 60 dni, otrzymuje bonus finansowy za wywieszenie plakatu lub umieszczenie baneru na stronie

Wskaż zdanie prawdziwe

 • W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy ponad 1200 audytów dla naszych klientów, oszczędzając w perspektywie 3 lat w sumie ponad 8 mln złotych
 • W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy ponad 1500 audytów dla naszych klientów, oszczędzając w perspektywie 3 lat w sumie ponad 3 mln złotych
 • W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy ponad 2000 audytów dla naszych klientów, oszczędzając w perspektywie 3 lat w sumie ponad 9 mln złotych

Które parametry badamy podczas audytu efektywności energetycznej

 • Moc zamówioną, Taryfę, Moc Bierną
 • Moc umowną, Taryfę, Energię Bierną, Zużycie Energii
 • Tylko moc zamówioną

Do czego obliguje Polskę PAKIET KLIMATYCZNY podpisany w 2014 roku

 • Do zwiększenia emisji CO2
 • Do redukcji emisji CO2
 • Do modernizacji elektrowni i sieci przesyłowych

Wskaż główne powody wzrostu cen energii elektrycznej

 • Sytuacja polityczna w kraju
 • Pakiet Klimatyczny, Deficyt Mocy Wytwórczych, Zagrożenie Blackoutem
 • Ceny energii są stabilne, nie ma zagrożenia ich wzrostem

Które zdanie opisuje produkt ELASTYCZNA CENA

 • Produkt dzięki któremu klient zyskuje wraz z obniżkami na rynku. W zależności od długości trwania kontraktu Klient otrzymuje stały rabat od aktualnej taryfy FORTUM.
 • Produkt, dzięki któremu Klient w trakcie trwania umowy może dowolnie kształtować swoją cenę na podstawie cen kontraktów giełdowych.
 • Produkt dzięki któremu klient zyskuje wraz z obniżkami na rynku. W zależności od długości trwania kontraktu Klient otrzymuje stały rabat od 110 zł/ MWh.

Klientowi który boi się wzrostów cen energii i gazu zaproponujesz

 • Stałą cenę na energię elektryczną i elastyczną cenę na gaz
 • Stałą cenę na energię elektryczną i stałą cenę na gaz
 • Elastyczną cenę na energię elektryczną i stałą cenę na gaz