Winsure basic 2.0 - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du måste ha minst 80 % rätt för att bli godkänd

Om du klickar på ledger och möts av en bild som saknar transaktionsrader vad innebär detta?

 • Att försäkringen inte är aktiv
 • Att det inte finns några aktuella transaktioner
 • Att jag kan klicka på show all för att se alla utestående fakturor

Kan du flytta ett tillgodo till en offert?

 • Ja, så länge den har status ongoing
 • Ja, det kan man alltid göra
 • Nej, det måste vara en försäkring

Vad behöver du göra för att kunna placera in en betalning med status oklar på en faktura, och var gör du det?

 • Jag behöver ändra betalningens status till tillgodo och det gör man under manage unhandled payments
 • Jag behöver bara korrigera fakturan under manage unhandled payments
 • Jag behöver ändra betalningens status till tillgodo och det gör man under search client ledger

Var går du in om du vill se alla betalningar som kunden gjort till oss?

 • Documents
 • Client overview
 • Search client ledger

Om en kund bara har ett fakturanummer kan du söka upp kunden med endast detta? Om ja hur gör du?

 • Nej, man måste ha försäkringsnummer eller personnummer.
 • Ja, det kan man göra i search client ledger
 • Ja, det kan man göra i vanliga ledger

Om det står en 2:a på en påminnelse, vad betyder det?

 • Att vi har skickat ut två stycken påminnelser
 • Att kunden fått en faktura och en påminnelse
 • Att påminnelsen kunden har fått har förfallit

När du flyttar pengar mellan försäkringar - på vilken försäkring sparas kommentaren?

 • Försäkringen man flyttar pengar från
 • Försäkringen man flyttar pengar till