Mc basic - prov

Här får du testa dina kunskaper. Du behöver ha minst 80 % rätt för att bli godkänd

Vilket/vilka av nedanstående alternativ stämmer?

Du kan välja flera alternativ.

 • Du får köra MC om du har ett B körkort eller traktorkort utfärdat före 1 januari 2000
 • För att köra MC krävs det att du har ett A-körkort.
 • Du får köra tung MC om du har körkortsbehörigheten A1.
 • Du får köra trehjulig MC om du har ett B-körkort.

Vilket/vilka av nedanstående alternativ stämmer angående våra mc-försäkringar?

Du kan välja flera alternativ.

 • Våra försäkringar är så kallade årsförsäkringar och gäller med samma villkor året runt och övergår inte till en garageförsäkring om kunden ställer av sitt fordon.
 • Om kunden ställer av fordonet så övergår försäkringen till en garageförsäkring.
 • Under vinterhalvåret tas största delen av årspremien ut på vår mc-försäkring.
 • Under sommarhalvåret tas största delen av årspremien ut på vår mc-försäkring.

Vilka produktfördelar stämmer för vår MC-försäkring?

Du kan välja flera alternativ.

 • 10 % rabatt om kunden är medlem i SMC
 • Räddning endast i tillägget XL
 • Valbar självrisk stöld/vagn
 • Gäller året runt, säsongsvarierad premie
 • Försäkringen är avställningsbar
 • Nyvärdesersättning 24 månader för 1:a ägaren
 • Maskinskada upp till 5 år och 1 000 mil
 • Maskinskada ingår i halvförsäkringen
 • Utrustning och tillbehör ingår i grundförsäkringen upp till 25 000 kr

Var gäller Svedeas MC-försäkring?

 • Bara i Sverige
 • I de länder som är anslutna till gröna kortsystemet
 • I alla länder

Vad gäller om mc:n lånas ut till en kusin som är yngre än försäkringstagaren och kunden endast valt ”Förare lika gammal som du eller äldre”?

 • Ingen ersättning lämnas från vagnskadeförsäkringen
 • Vagnskadeförsäkringen gäller med 25 % nedsättning
 • Vagnskadeförsäkringen gäller med en dubbel självrisk

Vilka av nedanstående påståenden om nyvärdesersättningen stämmer?

 • Första ägaren kan få nyvärdesersättning i 24 månader
 • Nyvärdesersättningen gäller i 24 månader oavsett om motorcykeln bytt ägare
 • Första ägaren kan få nyvärdesersättning i 12 månader
 • Nyvärdesersättningen gäller endast för märkesförsäkringarna

Vad gäller om någon stjäl motorcykeln vid en provkörning?

 • Kunden får full ersättning
 • Kunden får ersättning om hen kan lämna namn och personnummer på den som provkörde
 • Försäkringen gäller inte då det ses som ett bedrägeri- eller försäkringringsbrott
 • Kunden får ersättning men till ett begränsat belopp

När upphör maskinförsäkringen att gälla i vår vanliga MC-försäkring?

 • 5 år/1 000 mil
 • 6 år/ 1000 mil
 • 6 år/6 000 mil
 • 5 år/ 5 000 mil

Hur gäller vår MC-försäkring för bankörning?

 • Försäkringen gäller aldrig vid bankörning
 • Försäkringen gäller alla avancerade kurser som SMC arrangerar
 • Försäkringen gäller för vissa fartgrupper på avancerade kurser som SMC arrangerar
 • Försäkringen gäller för kurser som arrangeras av BMW MC-klubben
 • Försäkringen gäller för SMC:s grundkurs (Knix)

Vad innehåller XL-tillägget i den vanliga MC-försäkringen?

Du kan välja flera alternativ.

 • Stilleståndsersättning vid försäkringsskada 100 kr/dag upp till 45 dagar
 • Ersättning för utrustning och tillbehör höjs till 80 000 kr
 • Fri assistans
 • Krishanteringsersättning
 • Maskinskada
 • Extra ersättning vid personskada

Vad stämmer när det gäller företagsägd MC?

Du kan välja flera alternativ.

 • Svedea erbjuder inte försäkring för MC som används för yrkesmässig trafik
 • Svedea erbjuder försäkring för MC oavsett användningsområde
 • Svedea kan erbjuda försäkring för MC som används för privat och enskilt bruk

Vad gäller för att försäkringen ska gälla utan nedsättning när kunden är på resa?

Du kan välja flera alternativ.

 • När hen lämnar motorcykeln ska den vara låst med två av varandra oberoende och certifierade mc-lås i lägst klass C eller 3.
 • När hen lämnar motorcykeln behöver den bara vara låst med ett lås i klass C eller 3
 • Motorcykeln får stå ute på gatan nattetid oavsett vilken aktsamhetsnivå kunden väljer.
 • Motorcykeln måste alltid lämnas i låst utrymme när den inte används