Funkcja WYSZUKAJ

Funkcja WYSZUKAJ, jedna z funkcji wyszukań i odwołań, umożliwia przeszukanie jednej kolumny lub jednego wiersza w celu znalezienia wartości na tej samej pozycji w drugim wierszu lub drugiej kolumnie.

Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO można użyć do wyszukiwania w jednym wierszu lub kolumnie albo do wyszukiwania w wielu wierszach i kolumnach (jak w tabeli). Jest to znacznie ulepszona wersja funkcji WYSZUKAJ.

 

Dwa sposoby korzystania z funkcji WYSZUKAJ: forma wektorowa i tablicowa

Forma wektorowa - ta forma funkcji WYSZUKAJ umożliwia wyszukiwanie wartości w jednym wierszu lub w jednej kolumnie. Użyj formy wektorowej, jeśli chcesz określić zakres zawierający wartości do dopasowania. Przykład - jeśli chcesz wyszukać wartość w kolumnie A, w części od pierwszego do szóstego wiersza.

Forma tablicowa - tablica to zbiór wartości w wierszach i kolumnach, który chcesz przeszukać. Na przykład jeśli chcesz przeszukać kolumny A i B do szóstego wiersza — funkcja WYSZUKAJ zwróci najbliższą wartość pasującą do kryteriów. Aby można było używać formy tablicowej, dane muszą być posortowane.

 

Składnia fomuły WYSZUKAJ:

=WYSZUKAJ(szukana_wartość;przeszukiwany_wektor;wektor_wynikowy)

Przykład.  Wyszukanie wieku Marii za pomocą funkcji WYSZUKAJ odwołując się do kolumny A i kolumny C.

   =WYSZUKAJ(E2;A2:A5;C2:C5)

Ta formuła używa wartości „Maria” w komórce E2 i odnajduje tekst „Maria” w przeszukiwanym wektorze (kolumna A). Następnie formuła dopasowuje wartość w tym samym wierszu w wektorze wynikowym (kolumna C). Tekst „Maria” znajduje się w wierszu numer 4, dlatego funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość z wiersza numer 4 w kolumnie C (22).

 

Zadanie

Za pomocą formuły WYSZUKAJ znajdź w tabeli i umieść w komórce D2 wartość 5,17.