Obliczanie podstawowych działań na macierzach w Excel'u Online

Obliczanie podstawowych działań na macierzach w Excel'u 

W popularnym arkuszu kalkulacyjnym Excel Online możemy użyć aż 4 funkcji by obliczyć podstawowe działania na macierzach. Aby ich jednak dokonać należy mieć choćby minimalna wiedzę na ich temat.

Funkcja nr 1- TRANSPONOWANIE MACIERZY

Pierwszą operacją będzie transponowanie macierzy.

Przed przystąpieniem do wpisywania funkcji należy zaznaczyć obszar w którym ma się pojawić macierz transponowana, obszar ten musi mieć tyle kolumn ile wierszy ma macierz K i tyle wierszy ile kolumn ma K.

Po zaznaczeniu obszaru wciskamy klawisz F2 i wpisujemy funkcję =TRANSPONUJ, otwieramy nawias, zaznaczając w nim macierz K jako tablicę tej funkcji.

Po wybraniu macierzy K i zamknięciu funkcji nawiasem, wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter, która kończy wprowadzanie każdej funkcji tablicowej.

Macierz transponowana pojawia się w zaznaczonym obszarze:

Funkcja nr 2- OBLICZANIE MACIERZY ODWROTNEJ

Aby obliczyć macierz odwrotną do macierzy musi być to macierz o takiej samej liczbie kolumn co wierszy. Ponadto wyznacznik macierzy musi być różny od zera. Użyjemy do tego funkcji MACIERZ.ODW, którą stosuje się identycznie jak poprzednią, mianowicie: 

Zaznaczamy obszar w którym chcemy by pojawiła się nasza macierz odwrotna (musi on mieć takie same wymiary jak macierz M). Po zaznaczeniu obszaru wpisujemy funkcję =MACIERZ.ODW, otwieramy nawias zaznaczając macierz jako tablicę tej funkcji. Kończymy wpisywanie funkcji zamykając ją nawiasem i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter, która kończy wprowadzanie każdej funkcji tablicowej. Macierz odwrócona pojawia się w zaznaczonym obszarze. 

Funkcja nr 3- MNOŻENIE DWÓCH MACIERZY

Mnożenie macierzy przez macierz B jest wykonalne tylko wtedy, gdy macierz A ma tyle samo kolumn, ile macierz ma wierszy.

Użyjemy do tego funkcji MACIERZ.ILOCZYN. Jeżeli macierz A ma wymiar m x p, a macierz B wymiar p x n, to ich iloczyn ma wymiar m x n. Stąd też wiemy jaki obszar będzie zajmowała nasz nowo powstała macierz. Zaznaczamy ten obszar i wpisujemy funkcję =MACIERZ.ILOCZYN, następnie otwieramy nawias i zaznaczamy macierz A, średnikiem ";" oddzielamy tą macierz od macierzy B, którą również zaznaczamy. Zamykamy nawias, wciskamy Ctrl+Shift+Enter a wynik pojawia nam się w zaznaczonym obszarze. 

Funkcja nr 4- OBLICZANIE WYZNACZNIKA MACIERZY

Wyznacznik macierzy obliczamy tylko z macierzy kwadratowej, tzn. z takiej, której liczba kolumn= liczbie wierszy. 

Użyjemy do tego funkcji =WYZNACZNIK.MACIERZY. Postępujemy tak samo jak w poprzednich przykładach- wpisujemy nazwę funkcji =WYZNACZNIK.MACIERZY, otwieramy nawias, zaznaczamy tablicę macierzy której chcemy obliczyć wyznacznik, po czym zamykamy go i wciskamy klawisze Ctrl+ Shift+ Enter a wartość wyznacznika pojawia nam się w zaznaczonej komórce. 

Uzupełnij zdanie:

Aby zatwierdzić wpisaną funkcję tablicową należy nacisnąć 

Czy można obliczyć wyznacznik z każdej macierzy?

  • TAK
  • NIE

Ułóż w kolejności etap transponowania macierzy w Excel'u:

  • Zaznaczenie obszaru w którym ma się pojawić macierz
  • Wpisanie funkcji TRANSPONUJ i otwarcie nawiasu
  • Zaznaczenie tablicy macierzy, która ma być transponowana
  • Zamknięcie nawiasu
  • Zamknięcie funkcji klawiszami Ctrl+ Shift+ Enter