วิชาภาษาไทย หรรษา

สวัสดีครับ   ครูโตจะมาพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับสุภาษิตและคำพังเพย  ซึ่งจะทำให้เราได้รู้ถึงความหมายของคำสุภาษิตและคำพังเพย  นักเรียนพร้อมรึยังครับไปเริ่มกันเลย

บทที่ 1 สุภาษิตไทย

ความหมายของสุภาษิต

คำสุภาษิตมักจะมาในรูปแบบของสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย เมื่อฟังแล้วบางครั้งมักจะไม่ค่อยได้ความหมายในตัวของมันเองเท่าไหร่นัก แต่ต้องนำไปประกอบกับเหตุการณ์หรือตัวบุคคล จึงจะได้ความหมายที่เป็นคติเตือนใจ คำสุภาษิตมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ

  1. คำสุภาษิตที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแปลความหมายให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  2. คำสุภาษิตที่ฟังแล้วไม่เข้าใจในทันที ต้องแปลความหมายของมันให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆก่อนถึงจะทราบถึงความหมายและแนวสอนของคำสุภาษิตนั้นๆ เช่น ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย

สุภาษิตต่างๆ

คางคกขึ้นวอ

คนที่มีฐานะตํ่าต้อย พอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว

น้ำขึ้นให้รีบตัก

มีโอกาสดีควรรีบทำ

วัวหายล้อมคอก

เกิดเรื่องเสียหายขึ้นแล้วจึงคิดหาหนทางป้องกัน 

จับปูใส่กระด้ง

ยากที่จะทําให้อยู่นิ่ง ๆ ได้

ศึกษาจากใบงานความรู้

ให้นักเรียนศึกษาใบงานความรู้ที่กำหนด แล้วให้นักเรียนทำใบงานพร้อมทั้งเขียนแผนผังความคิดแล้วนำส่งครูที่อีเมล์ [email protected] 

หากไม่เข้าใจให้นักเรียน้นหาเพิ่มเติมได้ที่ google

p04

LESSON_PLAN_1_1703

ใบงานสุภาษิต

สุภาษิต

ข้อที่ 1 สุภาษิตคืออะไร

  • คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย
  • คำว่ากล่าว

ข้อที่ 2 ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง มีความหมายว่าอะไร

  • ผู้ชายที่หมายปองหญิงสูงศักดิ์ ฐานะดีกว่าตัวเอง
  • การรู้จักแต่งตัว คนราจะสวย หล่อได้ ดูดีได้ ต้องรู้จักการปรุงแต่ง ด้วยเครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า เหมือนไก่ที่ไม่ได้สวยเพราะเนื้อหนัง แต่สวยด้วยขนของมัน