Kortidsbekledning I

Kortidsbekledning I er et grunnleggende e-learning kurs som gir kunnskaper innen grunnleggende kortidsbekledning. Kurset er egnet for personer som jobber med salg og markedsføring av engangsdresser og annet tilbehør.

Kurset er bygge opp av ulike moduler med interaktive komponenter. Hver modul avsluttes med spørsmål. Det ligger også linker til ulike videoer som viser hvordan et produkt brukes. Kurset avsluttes med en liten eksamen.

Type kortidsbekledning

Hva er kortidsbekledning

Kortidsbekledning beskytter ved eksponering mot farlig støv, materialer og kjemikalier. Type risiko er avgjørende for valg av riktig korttidsdress. Innen kategori III har EU definert 6 klasser/typer  beskyttelsesnivå.

Typer/Beskyttelsesklasser

Forskjellen mellom type 3 og type 4

Hovedforskjellen mellom type 3 og 4 er knyttet til trykket og volumet av flytende væske i form av spray: 

  • Type 3 er en sterk stråle av flytende væske under høyt trykk
  • Type 4 er en spray som fra et sprinkler system - mye volum men under lavt trykk

Både type 3 og 4 må ha forseglede sømmer; EN 14605 krever som minimum minst en kjemisk gjennomtrengningstest på sømmen ( i tillegg til materialet) med krav til klasse 1 resultat ( > 10 min). 

Type 3 og 4 klassifisering krever også en gjennomtrengningstest på materialet mot minimum en kjemikalie med klasse 1 resultat (> 10 min). Standarden spesifiserer imidlertid ikke spesiell type kjemikalie.  

 

 

 

 

 

Kortidsdresser - modeller

Wenaas A40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KleenGuard A45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KleenGuard A80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tychem C