Ahold Delhaize obuka o bezbednosti informacija

Tokom ovog kursa ćete imati priliku da steknete odgovarajuće znanje o našim politikama koje se odnose na zaštitu informacija o kompaniji na jednostavan i adekvatan način. Sadržaj je podeljen na 7 sveobuhvatnih video snimaka, a zatim je predviđen kviz sa 7 pitanja na koja možete da odgovorite nakon što odgledate sve video snimke.

Pogledajte video zapise

1

Na Facebook-u vidite objavu prijatelja u kojoj navodi da je imao loše iskustvo u vezi sa supermarketom Delhaize. Smatra da je Delhaize najgori i najskuplji supermarket u gradu i kaže da više nikada neće tamo kupovati. Kako ćete reagovati?

 • reći ćete mu da je Delhaize jedan od najboljih supermarketa u zemlji i da nije ispravno postupio
 • pitaćete ga šta se desilo i obećati da ćete mu dostaviti vaučer za supermarket Delhaize kao nadoknadu za loše iskustvo.
 • nećete učestvovati u razgovoru i ignorisaćete objave.

IzabIzaberite tačan odgovor.

2

Dobili ste nov laptop i treba da vratite stari IT sektoru. Šta ćete uraditi sa informacijama na računaru?

 • Kopiraćete sve podatke na prenosni uređaj i čuvati podatke kod kuće
 • Kopiraćete sve podatke na namenske servere datoteka
 • Ostavićete sve podatke na računaru pošto će biti preneseni na novi računar

IzabIzaberite tačan odgovor.

3

Služba za tehničku podršku vam traži korisničko ime i lozinku putem telefona radi testiranja nove aplikacije. Šta ćete odgovoriti?

 • daćete im korisničko ime i lozinku jer imate poverenja u zaposlene u službi za tehničku podršku i smatrate da ništa loše ne bi uradili sa tim podacima
 • nećete im dati lozinku i obavestićete linijskog rukovodioca o ovom zahtevu
 • proverićete da li je pozivalac zaista iz službe za tehničku podršku i tek onda ćete mu dati lozinku
IzabIzaberite tačan odgovor.

4

Radite na važnom dokumentu sa strogo određenim rokom i iznenada dobijate zahtev da ponovo pokrenete sistem računara. Novi kritični program za krpljenje je instaliran na računaru i potrebno je da se ponovo pokrene sistem. Šta ćete uraditi?

 • Ignorisaćete ovaj zahtev i nastaviti sa radom
 • Završićete zadatak na kome radite, pod uslovom da ne traje duže od 30 minuta, a odmah potom ćete ponovo pokrenuti sistem računara
IzabIzaberite tačan odgovor.

5

U zavisnosti od klasifikacije informacija ili sistema, posebne/dodatne aktivnosti se evidentiraju i održavaju.

 • Tačno
 • Netačno

Izaberite tačno ili netačno

6

Označite situacije koje bi mogle da predstavljaju bezbednosne incidente. Može postojati jedan tačan odgovor ili više njih.

 • Gubitak ili krađa poslovnog laptopa
 • Deljenje ličnog korisničkog imena i lozinke sa drugim osobama
 • Slučajno ili neovlašćeno deljenje poverljivih informacija putem pošte
Izaberite sve primenjive odgovore.

7

Info

bezbednosne politike

https://collaboration.delhaize.com/teamsites/dpt/euasia/inseof/SitePages/Information%20Security%20Serbia.aspx