הכנה ל

Untitled section

עבירות סמים בשירות הצבאי

במהלך השירות הצבאי אנו נחשפים וכו' וכו,. חשוב להימנע מ1 2 3

האם מותר לעשן סמים במסגרת השירו

  • לא
  • כן

בצה"ל החייל הוא רכוש צה"ל, נכון

  • נכון. לחייל יש זכויות חוקתיות ואינו קניינו של צה"ל.
  • לא נכון. לחייל יש זכויות חוקתיות ואינו קניינו של צה"ל.