הכנה ל

Untitled section

עבירות סמים בשירות הצבאי

האם מותר לעשן סמים במסגרת השירו

בצה"ל החייל הוא רכוש צה"ל, נכון