Ytelsesavdelingen

Dette kurset gir en overordnet introduksjon til Ytelsesavdelingen

Organisasjon

Untitled drag and drop text question

  • De fineste minnene

Untitled multiple choice question

  • Tre
  • Fire
  • Fem
  • Seks
Her skal du krysse av for ett eller flere riktige alternativer

Har Ytelsesavdeling også ansvar for fellesfunksjoner i etaten?

  • Ja
  • Nei