Samenwerking buiten- en binnendienst Altrex (Retail)

Het (klant)proces

Stel je voor dat je een klant bent van Altrex Retail. Omschrijf dan eens de fases waarin je (direct of indirect) te maken hebt met de buitendienst en de binnendienst van Altrex. Zet deze fases zoveel mogelijk in chronologische volgorde.

In de vorige vraag heb je de verschillende fases beschreven, waarin je als klant te maken hebt met de binnendienst en de buitendienst van Altrex Retail.

Wat gaat er volgens jou super goed in die keten van contact met de klant, informatieverstrekking en uitvoering van werkzaamheden?

Wat kan er volgens jou verbeteren in die keten van contacten met de klant, informatieverstrekking en uitvoering van werkzaamheden?

Wie zijn verder betrokkenen in dit proces die niet behoren tot de buitendienst of de verkoop binnendienst?