ภาษาอังกฤษสำหรับครู

สวัสดีค่ะมาพบกับ ครูนัทมนค่ะ ในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู เป็นบทเรียนออนไลน์ที่ให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันค่ะ

chinese language

ภาษาจีน

Chinese (汉语/漢語Hànyǔ or 中文Zhōngwén) is a group of related, but in many cases mutually unintelligible, language varieties, forming a branch of the Sino-Tibetan language family. Chinese is spoken by the Han majority and many other ethnic groups in China. Nearly 1.2 billion people (around 16% of the world's population) speak some form of Chinese as their first language.

แบบฝึกหัดข้อที่1

คำศัพท์ข้อไหนที่ความหมายว่า พ่อ

  • fùqīn
  • zǔfù

Untitled single choice question

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียนคลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน