Red de bijen

Elf miljoen kilo landbouwgif wordt jaarlijks over de Nederlandse akkers uitgestort om uw winkels te vullen. Ik wil niet dat voor mijn aardappelen, groenten en fruit het milieu wordt vervuild en onmisbare bestuivers zoals bijen en hommels doodgaan.

 

Waarom zijn bijen zo belangrijk

Red de Bijen

Zonder de bij geen appel, boontje of aardbei. Leg daarom meer gifvrije producten in het schap, doe per direct de meest schadelijke pesticiden in de ban en steun boeren die ecologisch gaan telen. Zo zorgt men ook in de toekomst voor goedgevulde schappen en tevreden klanten.

Hoe kunnen we zorgen voor meer bijen

  • Meer pesticiden gebruiken
  • Minder pesticiden gebruiken

Bijensterfte

Bijensterfte

Door bijensterfte neemt de biodiversiteit af en wordt onze voedselzekerheid aangetast. Er zijn diverse oorzaken van bijensterfte. Een van de belangrijkste is het tekort aan voedsel: bijen moeten steeds verder vliegen om voedsel te vinden. Daar willen we samen met jou wat aan doen. Met de app Bijensafari weet je met een paar korte vragen welk type bij in jouw tuintje rondzoemt. Als je deze bij vervolgens incheckt, kan het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek in kaart brengen welke bijen waar zijn, en wanneer. Daarmee zorgen we ervoor dat voor bijen het juiste voedsel op de juiste plek aanwezig is.

Nuttig voor al ons eten uit de natuur

Bijen zijn heel nuttig voor de mens. Tachtig procent van de voedselgewassen wereldwijd is afhankelijk van dierlijke bestuiving door insecten zoals de bij. Zonder de bijen geen bestuiving, en zonder bestuiving geen heerlijke appels, peren, tomaten, uien, cacao, koffie en nog veel meer.

Help de Bijen

Help de bijen door planten, bomen en struiken te planten die veel stuifmeel en nectar geven. Zo maak je de bij blij met Beemdkroon, de Gewone margriet, Grote klaproos, Kamperfoelie, Korenbloem, Vlinderstruik en Witte klaver. In de Bijensafari-app vind je nog veel meer planten waar bijen op afkomen, met foto's en omschrijvingen erbij.

En heb je je plant, boom of struik geplant? Zet 'm dan op de kaart! De interactieve kaart in de app wordt steeds bijgewerkt, zodat je goed kunt zien hoeveel mensen de bij een handje helpen.

Wat kun je doen om de bijen te helpen

  • Veel spuiten met insectenspray
  • Een bijenhotel of een kastje ophangen voor de bijen

Bijen en de politiek

Bijensterfte is een enorm probleem. Naast gebruik van pesticiden is het tekort aan voedsel door schrale biodiversiteit de voornaamste reden dat de bijenstand in Nederland de laatste decennia schrikbarend achteruit holt. Bijen zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening. Daarom stel ik voor – samen met de imkers van Nederland – om braakliggende terreinen in Nederland in te zaaien 

 

Standpunt van de PvdA

De Europese Commissie heeft vorig jaar een belangrijk besluit genomen om de toepassing te verbieden voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen. De PvdA dringt aan op een spoedige uitbreiding van dit verbod nu de impact van deze middelen steeds duidelijker wordt. Niet alleen voor de bij zijn deze stoffen gevaarlijk: wij hebben ook grote zorg om het oppervlaktewater waarin deze stoffen soms in hoge concentraties terug te vinden zijn. Met alle gevolgen van dien voor vogels, insecten en waterdieren.

Bijen en politiek

Wat kan jij zelf doen om de bijensterfte tegen te gaan?