Security awareness assessment (NL) (copy)

Assessment (copy)

Op Facebook ziet u een bericht van een vriend die vertelt dat hij een slechte ervaring had met Delhaize. Hij vindt Delhaize de slechtste en duurste supermarkt in zijn gemeente en zal er nooit meer gaan winkelen. Hoe reageert u?

 • U vertelt hem dat Delhaize een van de beste supermarkten van het land is en dat zijn actie niet de juiste is.
 • U probeert te begrijpen wat er is gebeurd door hem zijn feedback te vragen en u belooft hem een antwoord te geven met een voucher van Delhaize ter compensatie van de slechte ervaring.
 • U neemt niet deel aan de conversatie en brengt Delhaize op de hoogte van de slechte commentaar.
Selecteer het juiste antwoord

U moet gegevens sturen naar een partner of collega; het bestand is te groot om het via e-mail te verzenden. Hoe lost u dit op?

 • U plaatst het bestand op uw eigen USB-stick en geeft die aan de persoon.
 • U plaatst het bestand op de bedrijfsserver waar u beide toegang tot hebt of u gebruikt 'Sharefile' om grote bestanden uit te wisselen.
 • U probeert te gegevens door te sturen via iCloud of Dropbox.
Selecteer het juiste antwoord

U krijgt een nieuwe laptop en u moet de oude aan de IT-afdeling teruggeven. Wat doet u met alle informatie op de computer?

 • Alle gegevens kopiëren naar een extern apparaat en deze gegevens veilig thuis bewaren.
 • Alle gegevens kopiëren naar de speciale bestandsservers.
 • Alle gegevens op de computer laten aangezien ze worden overgezet naar de nieuwe.
Selecteer het juiste antwoord

Wat doet u met papieren documenten met gevoelige informatie die niet langer nodig is?

 • U plaatst ze in de vuilnisbak onder uw bureau; die wordt elke nacht leeggemaakt zodat er geen risico bestaat dat de documenten in verkeerde handen vallen.
 • U steekt ze in een van de speciale beveiligde containers of u vernietigt ze met een papierversnipperaar.
 • U laat ze met alle andere papieren op uw bureau want alleen bevoegde werknemers hebben toegang tot het gebouw.
Selecteer het juiste antwoord

De helpdesk vraagt u telefonisch naar uw gebruikersnaam en wachtwoord om een nieuwe toepassing te testen. Wat antwoordt u?

 • U geeft uw gebruikersnaam en wachtwoord omdat u de mensen van de helpdesk vertrouwt; zij zullen er nooit iets fouts mee doen.
 • U geeft noch uw gebruikersnaam noch uw wachtwoord en herinner hen eraan dat een wachtwoord strikt persoonlijk is en aan niemand mag worden gegeven.
 • U gaat na of deze persoon echt van de helpdesk is en pas als dat zo blijkt te zijn, deelt u uw wachtwoord.
Selecteer het juiste antwoord

Welke van de volgende wachtwoorden is goed?

 • Hetismooiweer
 • hE3W36ismoo!iwEER
 • 12345677
Selecteer het juiste antwoord

U werkt aan een belangrijk document met een strikte deadline maar plots wordt u gevraagd om uw computer opnieuw op te starten. Er werd een nieuwe uiterst belangrijke patch op uw computer geïnstalleerd en die moet opnieuw worden opgestart. Wat doet u?

 • U negeert het verzoek en blijft werken.
 • U beëindigt de taak die niet langer dan 30 minuten duurt en u start uw computer onmiddellijk erna opnieuw op.
Selecteer het juiste antwoord

U hebt toegang tot een map met bestanden die u niet verondersteld bent te kunnen zien. Wat doet u?

 • Het incident onmiddellijk onderzoeken.
 • Het onmiddellijk rapporteren aan de IT Helpdesk of Servicedesk (via e-mail of telefonisch).
 • De baas inlichten zodra hij/zij terug is van zijn/haar zakenreis.
Selecteer het juiste antwoord

Is deze bewering waar of niet waar?

 • Werken in een beveiligd gebouw betekent dat u vertrouwelijke informatie op de werkvloer kunt bespreken.
 • Ons Informatieveiligheidsbeleid is alleen van toepassing op digitale informatie, niet op informatie op papier of in mondelinge gesprekken.
 • Een voorbeeld van een standaard veiligheidsprocedure is dat u bij het verlaten van uw bureau u uw computer dient te vergrendelen.
Kies waar of niet waar

U bladert door het intranet en klikt per ongeluk op een pagina met gevoelige bedrijfsinformatie waartoe u normaal gezien geen toegang zou mogen hebben. Wat doet u?

 • Wegklikken en blijven werken.
 • Wegklikken en de afdeling Information Security of helpdesk inlichten.
 • De informatie bekijken en uitzoeken van wie die is en die persoon inlichten over het lek.
Selecteer het juiste antwoord

Als u een onbekende zonder identificatiebadge op kantoor ziet, wat doet u dan? Selecteer alle opties die van toepassing zijn.

 • Vraag de persoon naar zijn/haar identificatiebadge.
 • Als u zijn identiteit niet kunt bepalen, begeleid hem dan naar de receptie of meld aan de beveiliging dat er een indringer is.
 • Negeer hem en onderneem geen verdere acties.
Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn

U klikte per ongeluk op een link in een e-mail en uw computer begint zich verdacht te gedragen en loopt vast. Wat doet u?

 • U start uw computer opnieuw op en werkt verder.
 • U stopt met werken, haalt de stekker van de computer uit het stopcontact en u licht de helpdesk in over wat er is gebeurd.
 • U wacht tot de computer opnieuw kan worden gebruikt en hervat het werk.
Selecteer het juiste antwoord

U ontvangt vandaag bezoekers. Welke procedure volgt u? Gelieve alles wat van toepassing is te kiezen.

 • Ik zorg ervoor dat bezoekers hun tijdelijke badge zichtbaar dragen.
 • Ik zorg ervoor dat hun aanwezigheid aan de receptie is genoteerd.
 • Ik begeleid mijn bezoekers te allen tijde en laat ze nooit alleen in ruimten waar ze toegang hebben tot onze IT-infrastructuur.
Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn

U moet het nummer van uw betaalkaart geven om online enkele goederen te kopen. Hoe kunt u dat veilig doen?

 • Het nummer van uw creditcard via e-mail naar de verkoper verzenden.
 • Controleren of de site waarop u koopt een geldig certificaat (groen teken of slot) in de adresbalk heeft.
 • Het nummer van uw creditcard telefonisch geven.
Selecteer het juiste antwoord

U leest op Facebook het volgende bericht van een van uw collega's die een zware dag in de winkel heeft gehad: "Het is altijd hetzelfde met onze klanten, ze zijn nooit tevreden over onze diensten, zelfs niet als we de beste in de stad zijn!"

 • Volgens ons socialemediabeleid is het niet toegestaan om dergelijke opmerkingen op Facebook te plaatsen.
Kies waar of niet waar

Welke van de volgende uitspraken stemt niet overeen met de vertrouwelijkheid van informatie?

 • Deel vertrouwelijke informatie alleen met bevoegde mensen.
 • Upload vertrouwelijke informatie naar Dropbox.
 • Door e-mails te versleutelen kunt u vertrouwelijke informatie naar collega's sturen.
Selecteer het juiste antwoord

Wat is de geschikte manier om vertrouwelijke gegevens te verzenden?

 • Versleuteld
 • Gecomprimeerd
 • Als bijlage
Selecteer het juiste antwoord

Wat is de beste manier om uw wachtwoord veilig te houden?

 • Schrijf het neer en houd het altijd bij u.
 • Leer het uit het hoofd of gebruik een wachtwoordmanager.
 • Vertel het aan iemand die u vertrouwt.
Selecteer het juiste antwoord

Welke van de volgende beweringen zijn waar en welke zijn niet waar?

 • Als u niet al uw wachtwoorden kunt onthouden, gebruikt u een wachtwoordmanager om u wachtwoorden veilig te bewaren.
 • Het is ok om hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor privé- en bedrijfsactiviteiten.
 • Het is ok om u wachtwoord met uw manager te delen, als u dat wordt gevraagd.
Kies waar of niet waar

Wat moet u doen als u merkt dat u uw bedrijfssmartphone hebt verloren?

 • Een andere kopen voor eigen rekening.
 • Het melden aan uw manager wanneer hij/zij terug is van zijn/haar zakenreis en een nieuwe vragen.
 • Het verlies onmiddellijk aan de IT Helpdesk melden zodat ze hem kunnen traceren en/of vanop afstand wissen.
Selecteer het juiste antwoord

Waar moet u voor uitkijken? Niet waar of Waar

 • U mag nooit uw persoonlijke wachtwoord aan iemand anders geven.
 • U mag nooit de veiligheidsmaatregelen voor de beveiliging van het bedrijf omzeilen.
 • U mag nooit deelnemen aan gesprekken op sociale media of blogs die schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf.
Kies waar of niet waar

Alle goederen moeten een eigenaar hebben, maar wat zijn bedrijfsactiva? Markeer alle activa. Er kunnen meerdere antwoorden correct zijn.

 • Goederen in de winkel
 • Rekken en gebouwen
 • Intellectuele eigendom
Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn

Welke van de volgende antwoorden is niet correct? Waarom is het belangrijk dat we allemaal een persoonlijke account en wachtwoord hebben?

 • Omdat we verantwoordelijk moeten zijn voor elke actie die we ondernemen.
 • Omdat IT ons de juiste toegang tot informatie en toepassingen kan geven die nodig is om onze taken uit te voeren.
 • Omdat als een collega zijn gebruikersnaam of wachtwoord vergeet, we onze gebruikersnaam en wachtwoord met hem kunnen delen zodat hij verder kan werken.
Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn

Afhankelijk van de classificatie van de informatie of het systeem, worden speciale/extra activiteiten gelogd en bewaard.

 • Waar
 • Niet waar
Kies waar of niet waar

Geef aan welke situaties als veiligheidsincidenten kunnen worden bestempeld. Meerdere antwoorden kunnen van toepassing zijn.

 • Verlies of diefstal van de bedrijfslaptop
 • Het delen van de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord met anderen
 • Onvrijwillige of onbevoegde distributie van gerubriceerde informatie via mail
Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn

Waarom is het belangrijk om een incident te melden aan de IT-diensten of beveiligingsafdeling?

 • Ze kunnen het incident onderzoeken en de gepaste maatregelen nemen om de veilige bedrijfsactiviteit te verzekeren.
 • Ze kunnen het probleem sneller oplossen en u kunt verder met uw werk.
 • U hoeft niet alle veiligheidsincidenten melden als ze u niet tegenhouden om uw werk te doen.
Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn