Båtteori

Hei og velkommen til et online kurs om båtførerprøven.

Kurset er designet slik at du skal kunne tilegne deg alt stoff som er relevant for å bestå båtførerprøven, uavhengig av forkunnskap om båt. 

Kurset er delt opp i åtte forskjellige kapitler, hvor syv av disse har egne kapitteltester. Det er også lagt inn et eget område hvor det er tilgjengelig flere eksamensoppgaver som du kan benytte. Videre finnes også et kapittel som skal være mer praktisk rettet, slik at man kan teste teorien i praksis. 
Man loser seg gjennom kurset ved å følge neste-knappen på hver enkelt side, og man kan navigere seg gjennom de ulike kapitlene fra hovedmenyen. Det er mulig å gå fritt frem og tilbake i kurset underveis og etter fullført kurs slik at repetering blir enkelt. Når 100% av kurset er gjennomført vil du ha mulighet til å få et kursbevis. 

Denne demo-utgaven av kurset er estimert å ta 45 minutter å gjennomføre.Lykke til!

 

Alle bilder i kurset er hentet fra https://pixabay.com, bortsett fra kapitlet "Sjømannskap" og "Informasjon og tilbakemeldinger", der er bildene mine egne. 

Introduksjon til båtførerprøven

Allmenn kunnskap - Intro

Introduksjon

Sikkerhet om bord i båt er en viktig forutsetning for å unngå ulykker og uhell.

Dette gjelder utstyr man må ha tilgjengelig i båten og også oppførsel når man ferdes på sjøen. De fleste ulykker skyldes i stor grad uvettig oppførsel på sjøen og manglende bruk av sikkerhetsutstyr. Sammen med for høy promille er dette svært uheldige kombinasjoner.

Vi skal i dette kapittelet ta for oss det viktigste sikkerhetsutstyret du skal ha om bord i en fritidsbåt.

Du får også servert noen gode råd og tips på vettug oppførsel ombord i fritidsbåt.

 • Magasiner: Det finnes uttallige blader og magasiner som omhandler både båt og sjøliv. Disse vil gi deg mye informasjon i omtrent alle temaer som du kan tenke deg.  
 • Ekstrakurs: Det er mange som kan tilby deg kurs innenfor forskjellige temaer. De viktigste er nok kurs innenfor navigasjon og VHF, som er en god ekstra egenskap om du innehar. Du kan også videreutdanne deg til andre sertifikater, slik at du kan føre større båter. Om ikke annet så får du bedre innsikt og læring i viktige temaer innenfor sjølivet.  
 • Bøker: En tur i bokhandelen gir deg tilgang til mye lesestoff om emnet. Mange forskjellige temaer og nivåer på innholdet.

   

Allmenn kunnskap - Tilegne seg kunnskap

Internett

Internett er en enorm markedskanal og den øker for hver eneste dag som går. Her finner du så og si alt du måtte ønske å finne svar på.Dette mediet er nok vår anbefaling for å tilegne seg mer teoretisk kunnskap om båtlivet. Her finner du masse forskjellige tips og erfaringer som er meget nyttige å få med seg.

Lytt til erfarne sjøfolk

Dette er også et viktig punkt for å tilegne seg mer kunnskap. Å lytte til erfarne sjøfolk vil du ha stor gevinst av. De har opplevd det meste av hendelser og kan helt sikkert gi deg noen nyttige tips og råd på veien.

Egenerfaring

Den beste opplæringen i båtlivet får du uten tvil med egenerfaring. Jo mer du ferdes på sjøen, desto bedre erfaring tilegner du deg om ferdsel på sjøen. Egne avgjørelser lærer du av - både når det gjelder riktige og uriktige avgjørelser.

Allmenn kunnskap - Regler og bestemmelser

Båtfører - Regler og bestemmelser

Er du født 1.1. 1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du ha båtførerbevis fra 1. mai 2010.

For å få båtførerbeviset må du bestå båtførerprøven. Du er ikke pålagt å ta kurs i forkant av båtførerprøven, men Sjøfartsdirektoratet oppfordrer deg likevel til å gjennomføre et kurs.

Er du under 16 år?
Du må være fylt 14 år før du kan ta båtførerprøven, men vil ikke få utstedt beviset på bestått prøve før du har fylt 16 år. For deg som er under 16 år, gjelder fortsatt reglene om at du kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter og som har maks hastighet på 10 knop (med aktuell fører om bord) eller som har motor med maks effekt på 10 HK

Hvor tar du båtførerprøven?
Norsk Test AS har driftsansvaret for avleggelse av båtførerprøven og utstedelse av båtførerbeviset på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Det koster per tiden kr. 525,- for å ta prøven elektronisk eller skriftlig, inklusiv utstedelse av bevis. Norsk Test AS har oversikt over elektroniske testsentre i hele landet, hvor du kan ta prøven.

Forenklet regeloversikt - Regler for føring av båt

Under 16 år      

 • Båt med lengde på inntil åtte meter.
 • Maks ti hestekrefter, og ti knop.

 

Over 16 år 

Uten båtførerbevis  

 • Båt med lengde på inntil åtte meter.
 • Maks effekt på 25 hestekrefter.
 • Ingen øvre grense for fart, bortsett fra i regulerte områder


Med båtførerbevis 

 • Båt med lengde på inntil 15 meter.
 • Ingen øvre grense for antall hestekrefter.
 • Ingen øvre grense for fart, bortsett fra i regulerte områder.


Født før 1980    

 • Båt med lengde på inntil 15 meter.
 • Ingen øvre grense for antall hestekrefter.
 • Ingen øvre grense for fart, bortsett fra i regulerte områder.

 

Merk!
Båter over 15 meter og inntil 50 brutto registertonn må man ha fritidsbåtskippersertifikat (D5L) for å kunne føre.

Båten

Båtens konstruksjonskategori

Båtens konstruksjonskategori


Båten skal være konstruert og bygd for å tåle vindstyrke og bølgehøyde som angitt for sin konstruksjonskategori. Fartøyets konstruksjonskategori og hva denne betyr, skal tydelig komme frem i brukerhåndboken for båten.

Hver av konstruksjonskategoriene har et tilhørende regelsett for styrke, stabilitet, oppdrift, krav til fribordshøyder, dørkhøyder, drenering av overvann etc.

Tabellen viser kategoriene som det deles inn i

Konstruksjonskategori A og B

Kategori A  Havgående fartøy

Den første kategorien A, er definert som fartøy til bruk på hav og åpen sjø.

I denne kategorien hører større seilbåter og store cabincruisere. Dette er fartøy som er konstruert for å være overalt på sjøen i lengre perioder.

Disse fartøyene skal tåle grov sjø og fartøyene skal per definisjon i stor grad være selvhjulpne.

Kategori A skal være godkjent for: 

 • Vindstyrke over 8 på Beaufort skala (20,8 m/s)
 • Bølgehøyde over 4 meter.

Kategori B – Fartøy til bruk utenfor kysten

Kategori B er definert som fartøy til bruk utenfor kysten. Innunder denne kategorien hører større daycruisere, cabincruisere og RIBer. Også seilbåter blir gjerne kategorisert i denne.

Dette er gjerne fartøy som du kan reise på ferie og overnatte i. (Dette gjelder ikke RIBene.) Det finnes mange forskjellige varianter i   kategori C, både av konstruksjoner og størrelser.   RIB er kommet sterkere og sterkere de siste årene. RIB står for Rigid-Inflatable Boat.

Dette er en videreutvikling av gummibåten og på grunn av det harde skroget kombinert med gummipontongen gjør dette båten særdeles sjødyktig.

RIB kan fåes i meget store utførelser med mye motorkraft og blir brukt av flere og flere som fritidsbåt.

Kategori B skal være godkjent for: 

 • Vindstyrke til og med 8 på Beaufort skala (20,7 m/s)
 • Bølgehøyde til og med 4 meter.

Konstruksjonskategori C og D

Kategori C – Fartøy til bruk nær kysten

Kategori C er definert som fartøy til bruk nær kysten.

Innunder denne kategorien faller gjerne Daycruisere, passbåter og snekker over 6 meter.

Om de er under 6 meter havner de gjerne i kategori D, de skal da også være synkefrie.

Fartøyene i kategori C er ypperlige til bruk langs kysten. Det finnes et uttall av varianter av daycruisere, det er kun opp til lommebok og ønske.

Kategori C skal være godkjent for: 

 • Vindstyrke til og med 6 på Beaufort skala (13,8 m/s)
 • Bølgehøyde til og med 2 meter

Kategori D – Fartøy for beskyttet farvann

Kategori D er definert som fartøy til bruk i beskyttet farvann.

Robåter og joller går innunder denne kategorien da dette er båter som ikke kan synke og kan brukes både med og uten motor. Passbåter og daycruisere under 6 meter kommer også gjerne inn under denne kategorien.

Fartøy i kategori D er somregel små båter som er glimrende egnet til bruk innaskjærs.

 

Kategori D skal være godkjent for: 

 • Vindstyrke til og med 4 på Beaufort skala (7,9 m/s)
 • Bølgehøyde til og med 0,3 meter.

Fyll inn de tomme feltene for Kategori A og B

Konstruksjonskategori

A. Havgående fartøy skal være godkjent for vindstyrke på mer enn  på Beufort-skala, noe som tilsvarer en vindstyrke på mer enn m/s. Den skal også tåle bølger som er mer enn  meter høye.

B. Havgående fartøy skal være godkjent for vindstyrke på til og med  på Beufort-skala, noe som tilsvarer en vindstyrke på til og med  m/s. Den skal også tåle bølger som er til og med  meter høye

Fyll inn de tomme feltene for Kategori C og D

Konstruksjonskategori

C. Fartøy til bruk nær kysten skal være godkjent for vindstyrke på mer enn  på Beufort-skala, noe som tilsvarer en vindstyrke på mer enn m/s. Den skal også tåle bølger som er til og med  meter høye.

B. Havgående fartøy skal være godkjent for vindstyrke på til og med  på Beufort-skala, noe som tilsvarer en vindstyrke på til og med  m/s. Den skal også tåle bølger som er mindre enn meter høye

Sjømannskap

Knuter - Introduksjon

Om knuter 

Knuter og fortøyning

Når du ferdes på sjøen er det viktig å kjenne de grunnleggende knutene som er best å bruke. Å vite hvordan du fortøyer båten sin på best måte, er også en selvfølge. Vi skal i dette kapittelet ta for oss de vanligste knutene som brukes, samt fortelle deg hvordan riktig fortøyning skal utføres.FortøyningDet er forskjellige ting som påvirker fortøyning av båt. Skal du fortøye til brygge eller moring/bøye? Hvordan er værforholdene og andre faktorer som kan påvirke båtens oppførsel når den er fortøyd. 

Høyvann/Lavvann

Når du skal fortøye ved en fast brygge, er det viktig å få med deg om det er høy- eller lavvann i det du fortøyer. Hvis det er stor høydeforskjell mellom lav- og høyvann, må du bruke lengre trosser enn om det er liten forskjell på tidevannet.

Vind

Når man skal fortøye til en kai eller brygge må man passe på hvor vinden kommer fra. Det er best å legge til med vinden i mot deg og dette bør tilstrebes om du har mulighet til det.Pass på å tilnærme deg brygga i sakte fart, slik at du hele tiden har kontroll.

Å ha fendere ute og fortøyningene klare er en selvfølge.

Knuter

Nå vil vi vise deg noen av de viktigste knutene som er lurt å lære seg ved ferdsel på sjøen. Flere av knutene er selvsagt veldig kjekke å kunne for landkrabber også.Det finnes som nevnt en rekke knuter som er verdt å lære seg i maritim sammenheng. Det er nok forskjellige meninger om hvilken knute som er best egnet til forskjellige formål, men her får du samle personlige erfaringer om hva som passer best for deg.

Du vil nå få en gjennomgang i følgende knuter: pålestikk, båtmannsknop, enkelt flaggstikk, dobbelt falggstikk, åttetallsknop og skipperstikk. 


Knuter - Pålestikk

Pålestikk

Pålestikket er på god vei med å bli et av de mest brukte knutene både til sjøs og til lands. Grunnen er åpenbar. Knuten er lett og slå, samt at den er meget enkel å få opp igjen, selv etter hard belastning. Anbefales alle å lære seg, da det kan brukes til det aller meste av fortøyning og feste. 

Pålestikket er av mange betraktet som den aller viktigste knuten å lære seg.

Pålestikk kan gjennomføres på to ulike måter, der enden kan enten være inni eller utenpå løkken. Animasjonen viser hvordan den lages med enden på tauet utenfor løkken. 

Klikk her for å se en detaljert video av NightHawkInLight om hvordan man lager pålestikk

Pålestikk med enden inne i løkken

Pålestikk med enden utenfor løkken


Knuter - Båtmannsknop

Båtsmannsknop

Dette er sannsynligvis den mest benyttede knuten når to tau av samme tykkelse skal knytes sammen. Den kan være vanskelig å få opp igjen etter at den har vært utsatt for belastning.Båtmannsknopen er svært anvendelig og er grunnleggende å kunne for ferdsel på sjøen. Merk:

Båtmannsknopen kan byttes ut med flaggstikk, som er en bedre knute om tauene er av forskjellig tykkelse.

Knuter - Enkelt flaggstikk

Enkelt flaggstikk

Det er både enkelt og raskt å lage et flaggstikk og er blant de vanligste når to tau skal skjøtes. Hvis tauet har lik tykkelse benyttes enkel flaggstikk. Hvis forskjellig tykkelse så skal du benytte Dobbelt flaggstikk. Fordelen med flaggstikk er at den er uproblematisk å løsne etter belastning. 

Flaggstikket brukes selvsagt også til å feste flagget til linen, men nå om dagen kommer jo de fleste flagg med hurtigkoblinger

Knuter - Dobbelt flaggstikk

Dobbelt flaggstikk

Dobbelt flaggstikk benyttes istedet for enkelt flaggstikk når man har to tau som skal skjøtes og som har forskjellige tykkelse. Flaggstikk er det vanligste å benytte når to tau skal skjøtes.

Knuter - Åttetallsknop

Åttetallsknop

Åttetallsknop eller stoppstikk er veldig anvendelig til å forhindre at et tau "løper" ut av taljer eller øyer. En nødvendig knute å kunne, som kan spare deg for mye tid om du skulle "miste" tauet.

Husker du hvilke knuter som er hvilke?

 • pålestikk
 • Åttetallsknop
 • Båtsmannsknop
 • Dobbel flaggstikk
 • Enkel flaggstikk

Sikkerhetsutstyr

Untitled content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eleifend justo pellentesque luctus ullamcorper. Quisque iaculis nisl ut metus pulvinar mollis. Phasellus dapibus justo ut arcu tincidunt, sollicitudin finibus nisi placerat. Integer cursus eros lectus, ut porta libero gravida at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis non luctus libero, et egestas augue. Etiam convallis varius tortor id vestibulum. Phasellus sagittis, nulla eu laoreet aliquam, ipsum lorem condimentum mauris, id accumsan eros dolor non nibh. Vivamus sapien ex, malesuada quis sem eget, bibendum molestie lacus. Suspendisse vulputate lobortis nisl, eu euismod justo congue sed. Pellentesque eu elementum mauris. Praesent a egestas neque. Etiam pretium neque at nisi laoreet condimentum. Donec risus felis, accumsan hendrerit neque vitae, hendrerit sagittis sapien. Sed congue cursus laoreet. Fusce in pulvinar mi.

Aenean vehicula blandit urna, id malesuada eros posuere a. Aliquam malesuada gravida leo, eget porttitor eros. Nulla vestibulum mi ut venenatis condimentum. Nulla facilisi. Maecenas et facilisis dolor. Maecenas nec mi sit amet erat interdum cursus quis vel erat. Mauris sit amet urna odio. Nulla congue enim id odio lacinia egestas. Suspendisse at dictum leo. Fusce non sollicitudin augue. Nulla facilisi. Mauris ac massa tristique, porta erat eget, ullamcorper ante. In massa metus, dignissim et neque sed, sollicitudin facilisis purus. Nam sed risus vitae velit posuere porta. Aenean tristique elit odio, eu pellentesque orci rhoncus eu.

Duis non vestibulum ex. Pellentesque facilisis neque quis ligula porta, vitae dictum elit volutpat. Cras id leo in libero pellentesque laoreet vel ut metus. Quisque a euismod dolor. Nullam at odio vitae dolor pretium ultrices. Duis maximus odio in velit rutrum, ut lobortis enim auctor. In sapien tortor, viverra eu elementum accumsan, luctus ac dolor. Morbi cursus neque ac turpis lacinia cursus eu eget tellus. Pellentesque nec augue interdum, aliquam nisi id, vehicula purus. Integer et orci nisi. Maecenas nibh dui, aliquet non lacinia ac, sollicitudin fringilla turpis.

Sjøsikkerhet

Untitled content

Sjøveisregler

Untitled content

Navigasjon og kart

Untitled content

Vær

Untitled content

Miljø

Untitled content

Eksamensoppgaver - test deg selv

Informasjon om eksamensoppgaver

Eksamenstest 

Å øve seg på testspørsmål er for mange det viktigste for å kunne forstå stoffet. Her vil du få tilgang til et Beta-test på ti spørsmål. En vanlig båtførerprøven eksamen består av 40 spørsmål og du må ha 80% riktig for å bestå. Denne testen vil gi deg en god indikasjon på hvordan du ligger an til eksamen. Hva er hypotermi?

 • O2-forgiftning slik at kroppen får for mye oksygen
 • Nedkjøling av kroppstemperaturen til under 35 grader
 • Oppvarming av kroppstemperaturen til over 39 grader

Du er ute å kjører på kveldstid. Hvilket fyrlyktfarger er relativt trygge å navigere etter?

 • Rød
 • Hvit
 • Grønn
 • Gull
 • Hvitt og grønn

Du innhenter et fartøy. På hvilken side skal du passere?

 • På styrbord side (høyre)
 • På babord side (venstre)
 • Du kan selv bestemme hvilken side.
 • Du må varsle først hvis du skal passere på babord side.

Hvor lang er en nautisk mil?

 • 1000 meter
 • 1609 meter
 • 1852 meter
 • 10000 meter

Ved solgangsbris/sjøbris vil vinden som regel komme fra? Velg mest korrekte beskrivelse.

 • Nord
 • Vest
 • Vindretningen endrer seg som regel med solen.

Du skal legge til med båten for natten. Du finner en fin og fredelig bukt. Ingen i nærheten. Hvilken regel gjelder?

 • Området må være merket med et anker på sjøkartet for at det skal være lov
 • Du kan legge til fordi allemannsretten gjelder
 • Du kan legge til i maks 72 timer
 • Du må ha godkjenning fra grunneier

Hvor mange nautiske mil er et breddeminutt?

 • 1 nautisk mil
 • 10 nautiske mil
 • 60 nautiske mil
 • Ikke mulig å si korrekt da det endrer seg i forhold til hvor du befinner deg.

Hvilken aldersgrense gjelder for å føre en båt?

Bilde fra google.com

 • Man kan kjøre alle typer båter hvis man er over 14 år.
 • Alder spiller ingen rolle og du kan kjøre alle typer båter hvis båten ikke er over 8 meter, ikke kjører raskere enn 10 knop og ikke har større motor enn 10 hk.
 • For å føre båt med motor må du være 12 år.

En seilbåt som har alle seil oppe, men som også kjører ved hjelp av motor. Hva regnes den som?

 • Seilbåt
 • Motorbåt

Hva er et kardinalmerke?

 • Registreringsnummer til båten.
 • Det er merker som markerer farer i forhold til himmelretningene.
 • Viser farleden i områder med sterkt trafikkerte forhold.
 • Viser gradene på et sjøkart.

Resultat på din test deg selv eksamensoppgave

*Score på testen blir presentert*

Du har bestått // Du har ikke bestått

Teori i praksis

Untitled content

Informasjon og tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger

Kursbevis

Kursbevis

Kursbevis vil være tilgjenglig når kurset har blitt 100% gjennomført. Beviset sendes på epost til din registeringsadresse.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål?

Har du spørsmål ang kurset, kan du ta kontakt med meg på [email protected]

Untitled content