Introduktion til alarmbranchen

At introducere nye medarbejder for alarmbranchen og give mulighed for at udføre jobbet som vagtassistent på kontrolcentralen med indsigt hvordan markedet fungere og hvordan de forskellige enheder sammenspiller. 

Kursesset er opdelt i 4 dele som overordnet beskriver de enmer en vagtassistent på kontrolcentralen har behov for at vide.

Introduktion

Velkommen

Generel gennemgang

Objektiver

Generelt

Mennesker i alarm branchen

Tjek 1.1

Alarmsystem

Tjek 1.2

Alarm udstyr

Komponeneter

Alarmpanel