ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

สวัสดีครับ มาพบกับครูเจมส์นะครับในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ซึ่งเป้นบทเรียนออนไลน์สำหรัะบให้นักเรียนได้เรีนยรู้เพิ่มเติม หลังจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ  ไปเรียนรู้กันเลยครับ

Amazing Animals

Animals

Animals

บทเรียนที่ 1 เรื่อง Animals

                     จะพานักเรียนไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการออกเสียงเกี่ยวกับสัตว์นิดต่างๆ อาทิ สุนัข เสือ กระต่าย เป็นต้น  ถ้านักเรียนพร้อมแล้วตามครูเจมส์มาได้เลยยcat

 /kæt/


แปลว่า แมว

cat


dog

/dɒɡ/


แปลว่า  สุนัข

dog


lion

/ˈlaɪən/


แปลว่า สิงโต

lion


tiger

/ˈtaɪɡɚ/


แปลว่า  เสือ

tiger


monkey

/ˈmʌŋki/


แปลว่า ลิง

monkey


rabbit

/ˈɹæbɪt/


แปลว่า  กระต่าย

rabbit


bird

 /bɝd/


แปลว่า  นก

bird


giraffe

/dʒɪˈɹɑːf/


แปลว่า ยีราฟ

giraffe


pig

/ˈpɪɡ/


แปลว่า  หมู

pig


bear

 /bɛə(ɹ)//bɛː(ɹ)/


แปลว่า  หมี

bear

แบบฝึกหัดข้อที่1

ข้อใดคือเสือ

 • cat
 • rat
 • lion
 • tiger

แบบฝึกหัดข้อที่2

เสียงที่ได้ฟังไปคือสัตว์ชนิดใด

 • cat
 • bear
 • lion
 • giraffe

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

จงเติมคำให้ถูกต้อง

bid

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

 • cat
  แมว
 • giraffe
  ยีราฟ
 • pig
  หมู

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

 • dog แปลว่า สุกร
 • lion คือ เสือ

การประเมินผล

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียนคลิกเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน