Samenwerking buiten- en binnendienst Altrex (Retail) - het vervolg

Afspraken in de samenwerking

Welke (individuele) afspraken maak je met elkaar?

Hoe ga je elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken?

Hoe leggen jullie die afspraken vast?

Wanneer gaan jullie die afspraken maken?