Test znajomości warunków akcji "Gorący Czerwiec w Duon!

Zaliczenie poniższego testu da Ci pewność, że doskonale znasz warunki akcji "Gorący Czerwiec w Duon!" i będziesz wiedział co zrobić, aby otrzymać jak najwięcej extra kasy. Masz tylko dwa podejścia - więc przygotuj się do tego i przeczytaj dokładnie otrzymaną mailem prezentację.

Przy każdym pytaniu jest informacja, czy jest ono jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test musisz poprawnie odpowiedzieć na min. 7 pytań. 

Powodzenia!

Test do akcji "Gorący Czerwiec"

Aby wziąć udział w akcjach czerwcowych należy (kilka odpowiedzi):

 • zaliczyć testy z zasad obowiązujących akcji promocyjnych (pierwszy test 20/05, drugi test 3/06)
 • podpisać i zaakceptować min 4 umowy w czerwcu (dotyczy tylko akcji "Gorący czerwiec")
 • podpisać i zaakceptować min 4 umowy w czerwcu (dotyczy wszystkich akcji)
 • zaliczyć testy z zasad obowiązujących akcji promocyjnych (pierwszy test 20/05, drugi test 3/06) oraz podpisać min. 2 umowy

Aby zakwalifikować się do akcji "Napad na Bank!" (1 odpowiedź):

 • należy podpisać w okresie 21/05 - 3/06 min. 3 umowy, zasady akcji zostaną ogłoszone 3 czerwca
 • należy podpisać w okresie 21/05 - 3/06 min. 4 umowy, zasady akcji zostaną ogłoszone 3 czerwca
 • należy podpisać w okresie 21/05 - 3/06 min. 2 umowy, zasady akcji zostaną ogłoszone 3 czerwca
 • zasady akcji zostaną ogłoszone 3 czerwca, nie ma natomiast wymogu podpisywania umów w okresie 21/05 - 3/06

Doradca Bloody Kid podpisał umowę w taryfie W3 na okres 48 mc-y o nominalnej MM = 1 tys. Oznacza to, że (kilka odpowiedzi):

 • Wg akcji Podgrzane Lato otrzyma za tą umowę 1,5 tys. MM oraz dodatkową podbitkę 130% Masy Marży wg akcji Gorący Czerwiec
 • Wg akcji Podgrzane Lato otrzyma za tą umowę 1,5 tys. MM
 • Zaliczy mu się ona do akcji Czerwcowy Producent
 • Wg akcji Podgrzane Lato otrzyma za tą umowę 1 tys. MM

W czerwcu podpisałeś 150 tyś. MM w 2 umowach (sprzedaż i akcept w czerwcu). Jest to cała Twoja sprzedaż i akcepty w tym miesiącu. W związku z tym w ramach akcji "Gorący Czerwiec" Twoja MM wyniesie (1 odpowiedź):

 • 150 tys.
 • 195 tys.
 • 185 tyś.
 • 195 tys. pod warunkiem zaliczenia testów z zasad obowiązujących akcji promocyjnych

Akcje promocyjne obowiązujące w czerwcu to (kilka odpowiedzi):

 • czerwcowy producent (zaliczenie wykonania planu sprzedażowego za 5 podpisanych w okresie 21/05 - 20/06 dowolnych umów)
 • czerwcowy producent (zaliczenie wykonania planu sprzedażowego za 5 podpisanych w okresie 21/05 - 20/06 dowolnych umów, przy założeniu, że zaliczamy wszystkie umowę EE, gaz od taryfy W3 w górę oraz umowy W1 i W2 w przeliczeniu 3xW1 lub W2 liczone jako jedno W3)
 • podgrzane lato (wszystkie umowy gazowe liczone są w/g minimalnej masy marży, dotyczy taryf W3, W4 oraz paczek 3 x W1/W2 liczone jako jedno W3), akcja obowiązująca od 20/05 do 21/06
 • gorący czerwiec (umowy podpisane w okresie 21/05 - 31/05) objęte są podbitą 130% (pod warunkiem podpisania i zaakceptowania min. 4 umów w czerwcu)
 • napad na bank (zaproszenie do akcji napad na bank otrzymasz pod warunkiem podpisania dowolnych 3 umów w okresie do 3/06) zasady akcji zostaną ogłoszone 3/06
 • gorący czerwiec (umowy podpisane w okresie 21/05 - 31/05) objęte są podbitą 130%

Doradca John Wayne podpisał 2 umowy W3 na okres 48 mc-y oraz 1 umowę W4 na okres 24 mc-y. Wszystkie umowy kwalifikują się do rozliczenia z akcji Podgrzane Lato. Jaką MM zrealizował John? (1 odpowiedź)

 • w/g tabeli - 2 x 1,5 tyś MM oraz 1 x 1,5 tyś MM czyli w sumie 4,5 tyś MM
 • w/g tabeli - 2 x 0,75 tyś. MM oraz 1 x 1,5 tyś MM czyli w sumie 3 tyś MM
 • w/g tabeli - 2 x 0,75 tyś MM oraz 1 x 3 tyś MM czyli w sumie 4,5 tyś MM
 • w/g tabeli - 3 x 1,5 tyś MM czyli w sumie 4,5 tyś MM

Billy the Kid ustrzelił w czerwcu 7 umów. W okresie 21/05 do 31/05 podpisał 3 umowy EE na łącznie 17 tys. MM + 2 umowy W3 na okres 48 mc-y (liczone w/g tabeli) + 2 umowy EE w okresie 01/06 - 03/06 na 7 tys. MM. Jaką uzyskał finalną MM? (1 odpowiedź)

 • Billy skorzysta z akcji Gorący Czerwiec, więc jego pierwsze 3 umowy zostaną policzone z podbitką 130% (czyli 17 tyś x 130% = 22,1 tyś, Billy ustrzelił extra 5,1 tyś MM na akcji); 2 umowy gaz W3 dają 3 tyś MM plus 7 tyś z pozostałych dwóch EE. Do naliczenia prowizyjnego Billy będzie liczony z 32,1 tyś MM oraz dostanie zaproszenie do akcji napad na bank.
 • Billy skorzysta z akcji Gorący Czerwiec, więc jego pierwsze 3 umowy + umowy na gaz zostaną policzone z podbitką 130% (czyli 17 tyś x 130% = 22,1 tyś, Billy ustrzelił extra 5,1 tyś MM na akcji); 2 umowy gaz W3 dają 3 tyś x 130% = 3,9 tyś MM plus 7 tyś z pozostałych dwóch EE. Do naliczenia prowizyjnego Billy będzie liczony z 33 tyś MM oraz dostanie zaproszenie do akcji napad na bank.
 • Billy skorzysta z akcji Gorący Czerwiec, więc jego pierwsze 3 umowy zostaną policzone z podbitką 130% (czyli 17 tyś x 130% = 22,1 tyś, Billy ustrzelił extra 5,1 tyś MM na akcji); 2 umowy gaz W3 dają 3 tyś MM plus 7 tyś z pozostałych dwóch EE. Do naliczenia prowizyjnego Billy będzie liczony z 32,1 tyś MM oraz dostanie zaproszenie do akcji napad na bank. Rozliczenie nastąpi tylko pod warunkiem zaakceptowania umów w przedstawionych w zasadach terminach

Doradca Buffalo Bill jest mądrym człowiekiem. Widzi szansę na ekstra kasę w czerwcu i wie że: (kilka odpowiedzi):

 • podpisując 4 umowy EE i 3 umowy gaz, ma zaliczoną realizację planu sprzedażowego do decyzji kadrowych i awansów (pod warunkiem zaakceptowania ich w okresie DZU5 do 27/06, DZU8 do 30/06);
 • startując od początku miesiąca, ustrzeli extra 130% MM na każdej umowie z akcji gorący czerwiec w okresie 21/05 - 31/05, pod warunkiem że w miesiącu czerwcu podpisze i zaakceptuje minimum 4 umowy;
 • podpisanie minimum 3 umów w okresie 21/05 - 3/06 zapewni mu zaproszenie do Napadu na Bank;
 • Każda umowa gazowa (niezależnie od taryfy) będzie liczona w/g minimalnej MM w ramach akcji "Podgrzane lato"