Båt advanced

Här får du lära dig mer om båtar

De vanligaste motorbåtsmodellerna

Motorbåtsmodeller

Styrpulpet – styrplats med ratt

Walkaround – styrplats och man kan bekvämt gå runt båten

Hyttbåt – hytt där man sitter och kör båten

Hardtop – kappad båt där man styr bakom kappan

Daycruiser – ruffad båt där man sitter och kör utomhus

Flybridge båt – båt med styrplats på taket

Katamaran –  har två skrov

Ruffad motorbåt – båt med hytt i fören

Dubbelruffad – båt med hytt både fram och bak

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

De vanligaste segelbåtsmodellerna

Segelbåtsmodeller

Dagseglare – har ingen ruff

Långkölad – kölen går längs hela botten

Fenkölad – kölen är en fena som sticker ner

Fällkölad – kölen går att fälla upp och ner

Katamaran – har två skrov

Trimaran – har tre skrov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Båtens delar

Båtens framdrivning

Båtar kan drivas framåt på olika sätt, nedan presenterar vi de vanligaste.

 

Inombordsmotor med drev, även kallad INU

Den här framdrivningen finns med både enkel propeller och dubbla propellrar. I det senare fallat kallas den för Duo-propp. Båten svänger med drevet. 

Finns på båtar från ca 5,5 m och uppåt.

Inombordsmotor  med rakaxel

I det här fallet är propellern fast och båten svänger med ett hjälp av ett roder.

Finns på stora båtar och snipor

Inombordsmotor  med ytskärande drev 

Här sitter propellern längre ut från båten och arbetar precis i vattenytan. Båten svänger med drevet, vilket gör båten mycket svårmanövrerad.

Finns på tävlingsbåtar och extrema fartbåtar

Vattenjet 

 

Här drivs båten av en vattenstråle. Vattnet sugs upp under båten med hjälp av en impeller och båten styrs med vattenstrålen. För att backa fälls backskopan ner över vattenstrålen som då vänds framåt och båten backar.

Finns på yrkesbåtar och större båtar.

Utombordsmotor

Båten drivs och styrs med hjälp av en motor som hänger på båtens akterspegel.

Finns på de allra minsta båtarna (upp till ca 9 meter).

Styrning och manövrering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båtar styrs med ratt och framdrivningen sköts med gas-växelreglaget som förs framåt eller bakåt för att ge fart, med neutralläget i mitten. Om båten har flera motorer kan reglagen köras individuellt för att manövrera lättare i trånga passager. Till exempel kan man ge framväxel på ena motorn och backväxel på den andra så att man får båten att snurra runt sin egen axel. För att underlätta manövrering har även många båtar bogpropeller i fören, något som på senare år även blivit allt vanligare i aktern på större båtar.

På nyare båtar finns numera också tillval för Joystickstyrning, då pratar alla system och framdrivningar med varandra i båten och flyttar den dit du vill med hjälp av joysticken