Arbo vragenlijst

Vragen over arbobeleid, voorlichting, communicatie

Bekijk de onderstaande vragen en stellingen. Selecteer het antwoord dat voor jou het beste past.

Bekijk de onderstaande vragen en stellingen. Klik het antwoord dat voor jou het beste past.

Het bedrijf waar ik werk, besteedt voldoende aandacht aan gezond en veilig werken.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Het onderwerp gezond en veilig werken staat regelmatig op de agenda van het werkoverleg.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Medewerkers worden binnen het bedrijf aangemoedigd om mee te denken over verbeteringen van arbeidsomstandigheden.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Er wordt binnen het bedrijf goed omgegaan met voorstellen die medewerkers doen over verbetering van arbeidsomstandigheden.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Het bedrijf geeft medewerkers voldoende instructie en voorlichting over onderwerpen die belangrijk zijn voor gezond en veilig werken.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ook tijdelijke medewerkers krijgen goede instructie en kunnen dus zorgen voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van collega’s.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Vragen over gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen

Bekijk de onderstaande vragen en stellingen. Selecteer het antwoord dat voor jou het beste past.

Met gevaarlijke situaties wordt bedoeld: plaatsen of werkzaamheden waar zich ongevallen kunnen voordoen of de gezondheid van de medewerker gevaar loopt. Bijvoorbeeld bij: werken met machines/ apparatuur/ messen/gereedschap, werken op hoogte, werken in besloten ruimten, werken waar veel verkeer is, enzovoorts.

Ik kan de werkzaamheden in mijn afdelingen geheel veilig uitvoeren (zonder gevaar).

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Mijn collega’s zijn voldoende bewust van het belang van veilig werken.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik weet waar ik gevaarlijke of onveilige situaties moet melden.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Binnen het bedrijf wordt snel gereageerd op melding van ongezonde of onveilige situaties.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

De machines, installaties en het gereedschap worden goed onderhouden, zodat ze bij gebruik altijd veilig zijn.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Na (bijna)ongevallen wordt goed bekeken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

De werkruimtes en werkplek zijn binnen het bedrijf altijd zo goed opgeruimd dat ongelukken worden voorkomen.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Vragen over fysieke belasting

Bekijk de onderstaande vragen en stellingen. Selecteer het antwoord dat voor jou het beste past.

Met fysieke belasting wordt bedoeld: tillen, duwen, trekken, lang achter elkaar zitten of staan, in ongemakkelijke houdingen werken, snel achterelkaar steeds dezelfde beweging maken. Als dit teveel gebeurt kan dat tot lichamelijke klachten leiden.

Het bedrijf waar ik werk doet er voldoende aan om medewerkers te beschermen tegen fysiek belastend werk.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

In het bedrijf zijn voldoende hulpmiddelen beschikbaar om over-belasting te voorkomen (bijv. hulpmiddelen om het verplaatsen van lasten te verlichten, werk op hoogte te brengen, stoelen of stasteunen op de werkplek als u daar lang achter elkaar staat).

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik heb voldoende instructies gekregen over het voorkomen van overbelasting van mijn lichaam.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Mijn werkzaamheden kan ik voldoende afwisselen en zo voorkomen dat mijn lichaam te lang achter elkaar belast wordt.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik kan het werk doen zonder dat ik hier lichamelijke klachten van krijg.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Vragen over welzijn

Bekijk de onderstaande vragen en stellingen. Selecteer het antwoord dat voor jou het beste past.

Plezier in je werk bereik je door een goede balans in inhoud van je werk, de werkdruk en de samenwerking met anderen.

Het lukt mij meestal om de hoeveelheid werk in de beschikbare tijd af te maken.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik kan het werktempo voldoende afwisselen in hoog en minder hoog tempo.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik heb na het werk voldoende energie over om nog andere dingen thuis te doen.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Na een nacht rust sta ik weer voldoende fit op.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Overwerken, omdat het werk anders niet klaar komt, is binnen het bedrijf een uitzondering (niet meer dan 1 keer per week).

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Wij kunnen meestal pauze nemen op de afgesproken tijden.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Als zich problemen in het werk voordoen (storingen e.d.): kunnen wij dit meteen met collega’s en leiding bespreken en oplossen.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

De samenwerking met mijn collega’s verloopt goed.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Mijn werk past goed bij mijn kwaliteiten en vaardigheden.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

In mijn werk is er voldoende afwisseling (bijvoorbeeld moeilijke en gemakkelijke taken).

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

In de regel verloopt het werk soepel volgens planning (geen storing, reparaties, verkeerde/te late informatie of bevoorrading).

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Het samenwerken met tijdelijke krachten verloopt zonder problemen.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Hoort u wel eens -of maakt u zelf wel eens mee- dat u of uw collega’s worden bedreigd (agressie/geweld), geïntimideerd, gediscrimineerd of vaak gepest worden (op bedrijf of onderweg)?

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ongewenst gedrag is goed bespreekbaar te maken in ons bedrijf. (pesten, discriminatie, intimidatie, ongewenste seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden).

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik kan op ondersteuning van mijn leidinggevende rekenen bij problemen op het werk of thuis.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • neutraal
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Vragen over gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Bekijk de onderstaande vragen en stellingen. Selecteer het antwoord dat voor jou het beste past.

Bijvoorbeeld accuzuur, schoonmaakchemicaliën, lasrook, dieseluitlaatgassen, waternevel van verontreinigd water. Met gevaarlijke stoffen of biologische agentia werken betekent dat u in contact komt of kunt komen met stoffen die uw gezondheid kunnen schaden of waar een ongeval of brand door veroorzaakt kan worden.

Ik weet wat de gevaren zijn van de stoffen of materialen waarmee ik werk.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik weet waar ik binnen het bedrijf de veiligheidsinformatie over de stoffen kan vinden.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik krijg voldoende informatie over de wijze waarop ik veilig kan werken met gevaarlijke stoffen.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Ik gebruik voldoende beschermende middelen (handschoenen, masker, bril, e.d.) tegen gevaarlijke stoffen en biologische agentia.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Als ik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet draag dan word ik daar duidelijk op aangesproken.

 • helemaal mee eens
 • mee eens
 • oneens
 • helemaal oneens
 • niet van toepassing op mijn werkzaamheden

Verbeterpunten

Tot slot: zie je nog andere punten op het gebied van veilig en gezond werken op jouw afdeling die verbeterd kunnen worden? Dan kun je die hieronder aangeven.