Jyske Finans - Salgsakademi - Test

Flytte Jyske Finans videre afsætningsmæssigt til at fastholde sin markedsposition gennem tilfredse kunder.

Den ramme som vi hos Jyske Finans arbejder indenfor, ændrer sig stærkere og hurtigere end før (og det fortsætter), derfor er det vigtigt vi også ændrer os / adfærd!

De sidste 10% kræver RIGTIG meget af os, og lader sig kun gøre, fordi I allerede er dygtige – og hvis I vil!!!!

Fokus her på adfærd og kommunikation

Læring / holdninger / Provokere

…growing your BtB business!

Modul A

Jyske Finans Salgsakademi - Modul 1

Velkommen

Jyske Finans Salgsakademi | Modul 1

…growing your BtB business!

Overblik 2014

 

Tidslinien

 

VærdiCirkel

 

Jeg som led i værdikæden

 

 

Bøvl...skaber unikke muligheder

 

I sidste ende ... er altid en kunde...!

 

Kunden...findes i flere størrelser og steder i Værdikæden

 

Lydoptagelse

Du har mulighed for at stoppe lydfilen og høre igen, hvid du har brug for det.

Lyt til samtalen og giv beskriv derefter om der er noget, der kan/bør gøres anderledes. 

Denne er lavet, så kursisten kan skrive et "fritekstsvar". Det er muligt at ændre, så der f.eks. gives svarmuligheder. F.eks. hvor mange lukkede spørgsmål er der eller hvor mange åbne spørgsmål. Mulighederne er uendelige. 

Hvem er din kunde?

 

 • Forretningssupport
 • Forsikring
 • IT
 • Kundeservice
 • Kredit
 • Salg
 • Udløb
 • Afregning
 • Økonomi
 • Inkasso

Videoklip

 

BALA

 

 

Scroll ned for at se alle slides. Kan også vises i større format hvis man klikker på "pop ud". Her skal der også scrolles ned for at se alle slides

 

Disse slides kan også vises på denne måde!! Denne syntes jeg bedst om, da al indhold er synligt

 

Her skal der komme spørgsmål, så det afdækkes at kursisten har forstået indholdet.

Spørgeteknikker

Herefter indsættes spørgsmål mm

Ord og formuleringer

 

Ord og formuleringer - Match formuleringerne

Hvad kan man sige i stedet for følgende formuleringer?
 • Jeg ved ikke om det var noget, du måske kunne være interesseret i?
  Hvad siger du til det?
 • Jeg mener det er sådan det forholder sig
  Det vil jeg gerne undersøge, så vi er sikre på....
 • Det er ikke noget problem
  Det klarer vi nemt...
 • Jeg tror, at du misforstår mig
  Det fik jeg vist heller ikke forklaret så godt...
 • Jeg tror nok, at det er muligt, at gøre det på den måde
  Lad mig undersøge det, så vi er sikre på....
 • Det kan jeg godt forstå, men det er fordi....
  Det kan jeg godt forstå. Grunden til det er... + accept
 • Jeg prøver lige at kigge på det...
  Jeg kigger på det og vender tilbage til dig senest xxx + accept

Indvendingsbehandling

 

Her kan indsættes spørgsmål vedr. indvendingsbehandling.

Arketyper

 

Testmuligheder i Easygenerator

Untitled drag and drop text question

Dette kan bruges hvis man har en tegning, diagram eller lign. Kursisten skal så indsætte ordene de rigtige steder.

Indsæt elementerne på figuren:
 • Intelligens
 • Erfaring
 • ADFÆRD
 • Personlighed
 • Kompetence

Testmuligheder i Easygenerator

Det følgende er for at vise hvilke muligheder for test der er i Easygenerator. 

Forskellige typer af test 

 • Single choice
 • Multiple Choice
 • Single choice image
 • Fill in the blanks
 • Text matching

Derudover findes disse test muligheder

 • Drag and drop
 • Statement (True or False)
 • Hotspot
 • Open Quistion
 • Scenario (En lille simuleret video, hvor man ønsker at vise hvor glad personen er, når der svares rigtigt)
 • Ranking Text (sæt svarene i den rigtige rækkefølge)

Ved alle test/spørgsmål kan der tilføjes instruktion til spørgsmålene samt hint til de rigtige svar (lærings-slides)

single choice question - Hvilken farve er solen

Der kan kun gives et svar. Der kan oprettes så mange valgmuligheder man vil

 • Gul
 • Sort

multiple choice question

Flere svarmuligheder. Har bl.a. brugt den ved "Hvad betyder det at afsætte på værdi?"

 • Put your answer option here
 • Put your answer option here

single choice image question - Hvilket Logo tilhører en finasieringsvirksomhed

Det er det samme som ved Single Choice, her er det bare et billed man vælger ud fra

fill in the blanks question

Denne mulighed kan bruges, hvis man ønsker at der f.eks. skal bruges bestemte udtryk/ord, som så sættes ind i en sætning, så den giver den rette mening.

At tænke i helheder:

•Se og forstå sammenhænge mellem egen rolle, opgave og ansvar og Jyske Finans samlede muligheder for at levere værdi til kunderne.

•Have forståelse for og HVORDAN den enkelte må bryde et planlagt mønster, når der er et højere formål og en større kunde- og Jyske  Finans værdi.

•Flydende intelligens = . Evnen til at skabe meningsfyldte sammenhænge i komplekse og kaotiske situationer.

Godt købmandsskab

•Konstant optimering af løsning for Jyske Finans og kunde.

•Udnytte mersalgsmuligheder

•Synliggøre Jyske Finans’ værdi overfor Kunde 

text matching question - Matche følgende udtryk

Bruges til at vise om kursisten har forstået meningen med et udsagn ved at definere det med andre ord. Har brugt den under MindSet

 • Overbevisning
  Holdning
 • Handling
  Aktiviteter
 • Resultater
  Performance

statement question - Sandt eller Falsk

Her skal kursisten markere om udsagnene er sande eller falske

 • 80 - 90% af vores adfærd er ubevidst
 • 80 - 80% af vores adfærd er bevidst
 • 10-20% af vores adfærd er bevidst
 • 10-20% af vores adfærd er ubevidst
Udfra nedenstående udsagn, skal du markere hvilke, der er sande og hvilke, der er falske

hotspot question -

Der skal klikkes på billedet for at svare

Hjemsted for Jyske Finans

open question - Hvad syntes du om dette kursus?

Åben spørgsmål. Her kan kursisten skrive sin mening om f.eks. kurset.

Her kan der skrives hvad man mener om undervisningen og udformningen af spørgsmålene/testene

scenario question

Denne her er jeg ikke helt dus med :-) Syntes det er en super mulighed for at udspille nogle senarier. Både med hvad gør man ikke og hvad gør man. Der kan indsættes forskellige baggrunde og personer. Man kan også selv uploade billeder. Det er også muligt at indsætte audio (voice over)

Kursisten skal vælge det rigtige svar til kunden

Vælg det rigtige svar til kunden, Henrik

ranking text question

Dette kan bruges den mere praktiske del. F.eks i hvilken rækkefølge man vil stille afdækkende spørgsmål i en samtale.

 • Behovsafdækning
 • Acceptindsamling
 • Løsning
 • Acceptindsamling 2

Her skal udsagnende sættes i den rigtige rækkefølge af BALA