Jyske Finans - Salgsakademi - Test

Flytte Jyske Finans videre afsætningsmæssigt til at fastholde sin markedsposition gennem tilfredse kunder.

Den ramme som vi hos Jyske Finans arbejder indenfor, ændrer sig stærkere og hurtigere end før (og det fortsætter), derfor er det vigtigt vi også ændrer os / adfærd!

De sidste 10% kræver RIGTIG meget af os, og lader sig kun gøre, fordi I allerede er dygtige – og hvis I vil!!!!

Fokus her på adfærd og kommunikation

Læring / holdninger / Provokere

…growing your BtB business!

Modul A

Jyske Finans Salgsakademi - Modul 1

Overblik 2014

Tidslinien

VærdiCirkel

Jeg som led i værdikæden

Bøvl...skaber unikke muligheder

I sidste ende ... er altid en kunde...!

Kunden...findes i flere størrelser og steder i Værdikæden

Lydoptagelse

Hvem er din kunde?

Videoklip

BALA

Spørgeteknikker

Ord og formuleringer

Ord og formuleringer - Match formuleringerne

Сombine elements from the left column with the elements on the right
Jeg ved ikke om det var noget, du måske kunne være interesseret i?
 
Lad mig undersøge det, så vi er sikre på....
Jeg mener det er sådan det forholder sig
 
Det klarer vi nemt...
Det er ikke noget problem
 
Det fik jeg vist heller ikke forklaret så godt...
Jeg tror, at du misforstår mig
 
Jeg kigger på det og vender tilbage til dig senest xxx + accept
Jeg tror nok, at det er muligt, at gøre det på den måde
 
Hvad siger du til det?
Det kan jeg godt forstå, men det er fordi....
 
Det kan jeg godt forstå. Grunden til det er... + accept
Jeg prøver lige at kigge på det...
 
Det vil jeg gerne undersøge, så vi er sikre på....

Indvendingsbehandling

Arketyper

Testmuligheder i Easygenerator

Untitled drag and drop text question

  • Intelligens
  • Erfaring
  • ADFÆRD
  • Personlighed
  • Kompetence

Testmuligheder i Easygenerator

single choice question - Hvilken farve er solen

multiple choice question

single choice image question - Hvilket Logo tilhører en finasieringsvirksomhed

fill in the blanks question

text matching question - Matche følgende udtryk

Сombine elements from the left column with the elements on the right
Overbevisning
 
Performance
Handling
 
Aktiviteter
Resultater
 
Holdning

statement question - Sandt eller Falsk

hotspot question -

open question - Hvad syntes du om dette kursus?

ranking text question

Acceptindsamling 2
Behovsafdækning
Løsning
Acceptindsamling