Modul C | Session 1 (copy)

Velkommen til 1. e-learning session i C-modulerne i Jyske Finans Salgsakademi. Målet med første session er at bringe centrale elementer fra den tidligere træning i Salgsakademiet i fortsat bevidsthed. Vi vil senere arbejde dybere med udvalgte områder og samt evaluere på forskellige niveauer.

Formålet med e-learningen er først og fremmest at fortsætte din personlige udvikling i din rolle i Jyske Finans. Vi er startet på en spændende rejse med at bringe Jyske Finans i en fortsat førende rolle på markedet, også med nye fremtidige krav til os.

Kunde er konge (copy)

[Kunde er konge] betyder, at vi hos Jyske Finans har forståelse og motivation for at alt, hvad vi tænker, siger og gør i sidste ende skal resultere i OPLEVET KUNDEVÆRDI. Det er den oplevede værdi, som vores kunder vil betale for. Kunden har ikke altid ret

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

Hvad betyder [Kunde er konge] for dig...?

Hvad er det, som vi gerne vil inspirere til... (copy)

Hvad er det rigtige svar...

 • Vi vil inspirere kunderne med nye finansieringsløsninger
 • Vi vil inspirere kunderne til bedre renter
 • Vi vil inspirere kunderne til at investere i deres virksomhed
 • VI vil inspirere kunderne til at blive bedre "købmænd"

Hvordan kan du konkret inspirere dine kunder?

Kundeværdi og differentiering (copy)

Differentiering og kundeværdi er centrale elementer i Det komplekse Salg. Men hvordan hænger disse størrelser sammen...?

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

 • Differentiering er en marketingopgave. Kundeværdi er salgets ansvar
 • Differentiering er når vi er billigere end konkurrenterne
 • Differentiering er den positive forskel, som vi evner at skabe hos Jyske Finans (i forhold til konkurrenterne), og som opleves af kunderne
 • Der er en sandhed: Den kunderne oplever, når de har interaktion med en eller anden hos Jyske Finans. Vi kan således også differentiere os i kommunikationen med kunden.
Det er muligt at sætte mere end ét flueben..

Differentieret oplevet kundeværdi

Giv eksempler på, hvordan du har leveret differentieret kundeværdi?

Strategiske beslutningstagere (copy)

hvorfor vil vi gerne kommunikere med strategiske beslutningstagere?

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

 • De fokuserer på den tekniske løsning
 • De kan finde flere penge, hvis det er nødvendigt
 • De træffer gerne en hurtig beslutning
 • De vil være sikre på, at de berørte medarbejdere alle har fået lov at give deres mening til kende
Det er muligt at sætte mere end ét flueben..

Hvilke elementer er kritiske i din kommunikation med strategiske beslutningstagere?

360 grader salgskoncept (copy)

Hvad er 360 grader konceptet?

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

 • En model som giver mig alle svar i salget
 • Et metodisk tilgang i det komplekse salg

Hvad er den optimale kronologi i brugen af 360 grader konceptet?

 • Rundt om virksomheden
 • Jyske Finans - hvad står vi for...
 • Afdækning af potentiale
 • Jyske Finans - hvad kan vi tilbyde...
 • Hvilken løsning er den rigtige...
 • Hvad så nu...?
Ranger udsagnene i den rigtige rækkefølge. Du flytter udsagnet ved at holde mussetasten nede og trække udsagnet til den ønskede position

Løsninger (copy)

Giv eksempel på, hvordan du med succes har kommunikeret løsninger og ikke produkter...

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

Hvad kræver det af dig at kunne sælge løsninger og ikke produkter?

Fleksibilitet er en af vore løsninger. Forklar, hvordan du kan værdisætte fleksibilitet for en kunde...

Værdier (copy)

Giv eksempel på, hvordan du med succes har kommunikeret VÆRDI (værdier) og ikke produkter

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

Hvordan omsætter du vore værdier til reelle kundefordele?

Forberedelse (copy)

Hvorfor er forberedelse vigtigt?

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

 • Det sikrer kunden lavere pris
 • For at give (mig) mulighed for at stille spørgsmål, der giver mig yderligere forretningsindsigt
 • For at kunden finder mødet relevant
 • For at give mig selvtillid inden mødet
Det er muligt at sætte mere end ét flueben..

Hvordan forbereder du dig PÅ VEJ til mødet?

Peaks i mødet (copy)

Hvilke PEAKS bruger du på dine møder?

Klik på det grå felt for at starte videoen. Efter start af videoen kan du lave fuld skærm ved at klikke på det firkantede ikon i nederste højre hjørne på den grå bjælke lige under videoen. Fuld skærm afsluttes med Esc. Du har mulighed for at stoppe og starte videoen med et klik på skærmen.

 

Case | Trip Trap (copy)

Læs casen ovenfor, og giv dit forslag til, hvordan vi hos Jyske Finans kan vinde kunden tilbage - hvad er løsningen?

 

Tak for hjælpen! (copy)

Tak for din besvarelse. Du vil få respons fra din nærmeste leder inden længe.