Toets StatStrip

Toets StatStrip

Wat is het meetbereik van de StatStrip glucosemeter?

 • 0,6 - 33,3 mmol/L.
 • 0,6 - 10,0 mmol/L.
 • 0,0 - 50,0 mmol/L.
 • 10,6 - 33,3 mmol/L.

Wat is de ondergrens van het meetbereik van de StatStrip glucosemeter?

 • 0,1 mmol/L.
 • 0,6 mmol/L.
 • 2,0 mmol/L.
 • 3,3 mmol/L.

Wat is de bovengrens van het meetbereik van de StatStrip glucosemeter?

 • 20,3 mmol/L.
 • 25,0 mmol/L.
 • 30,0 mmol/L.
 • 33,3 mmol/L.

Als de strips niet gebruikt worden hoe moeten ze dan worden bewaard?

 • Bij kamertemperatuur.
 • In de koelkast bij 4 graden Celcius.
 • Op een plaats direct in het zonlicht bij een actieve radiator.
 • In de viezer.

Als de flacon met strips in gebruik is genomen wat moet er dan op de flacon genoteerd worden/zijn?

 • Datum van openen.
 • Datum van openen, uiterste verloopdatum en initialen.
 • Datum van openen en uiterste verloopdatum.
 • Niets.

Hoe vaak moeten de kwaliteitscontroles gemeten worden?

 • Elk uur.
 • 1 maal per week.
 • 1 maar per dag.
 • Voor iedere meting.

Hoe lang kunnen de kwaliteitscontroles na openen gebruikt worden?

 • Tot het flesje leeg is.
 • 2 weken.
 • 1 maand.
 • 90 dagen.

Wat betekent het als er naast de test GLU een slotsymbool is afgebeeld?

 • De meter is defect en kan niet gebruikt worden.
 • Er moeten eerst kwaliteitscontroles uitgevoerd worden voordat er patiĆ«nten gemeten kunnen worden.
 • De meter is niet bruikbaar voor mensen zonder geldige inlogcode.
 • De meter kan gewoon veilig gebruikt worden.

Bij meting van de kwaliteitscontrole moet onderstaande worden uitgevoerd?

 • Schud voor gebruik voorzichtig de controle-vloeistof.
 • Verwijder de eerste druppel controle-vloeistof en gebruik de tweede.
 • Breng een druppel van de controle-vloeistof aan op het uiteinde van de teststrip en wacht tot de oplossing als gevolg van de capillaire werking in de teststrip wordt gezogen.
 • Alles wat hierboven genoemd wordt A t/m C.

Wat kan er gebeuren als u de meter niet horizontaal houdt, of met de punt iets naar beneden gericht, bij het aanbrengen van de controle-vloeistof/monster?

 • De meter wordt vergrendeld (LOCKOUT).
 • De meter geeft verkeerde uitslagen/waarden.
 • De meter kan beschadigd raken doordat er vloeistof langs de strip de meter in loopt.
 • Niets.

Waar op de strip moet het bloed monster worden aangeboden?

 • De bloeddruppel moet boven op de strip worden aangebracht.
 • Het uiteinde van de teststrip moet in aanraking komen met de bloeddruppel.
 • Aan de zijkant van de strip.
 • Via de onderkant.

Welke methode hieronder is acceptabel bij het nemen van een capillair bloedmonster middels een vingerprik?

 • Maak de vinger schoon met water en zeep en droog de vinger goed.
 • Maak de vinger schoon met een alcohol doekje.
 • U te houden aan het beleid inzake de voorbereiding van een patiĆ«nt voor en vingerprik.
 • Alles wat hierboven genoemd wordt A t/m C.