Uitstelgedrag

Deze cursus gaat over het fenomeen uitstelgedrag. In deze cursus leer je niet zozeer hoe hier mee om te gaan maar hoe dit uit te voeren.

Uitstelgedrag

Uitstelgedrag

"............." - Albert Einstein

Wat is uitstelgedrag?

Uitstelgedrag is het uitstellen van taken die men eigenlijk wil of moet doen en waarbij men weet dat het uitstel waarschijnlijk niet goed is en tot moeilijkheden of extra stress zal leiden. Daarom wordt dit soms ook irrationeel uitstel genoemd.

De term procrastinatie, afgeleid uit het Engels procrastination wordt als vakterm gebruikt.[1] Wanneer het over studenten gaat, wordt naast vorige termen soms ook gesproken over studie-ontwijkend gedrag.

Hierna volgt een korte video om dit enigszins te verduidelijken.

 

Video ter illustratie

 

Flowchart correcte uitvoering uitstelgedrag

Begripsverduidelijking en voorbeelden

Het gewoon uitstellen van een taak omdat er belangrijkere zaken dringend zijn of omdat men het liever de volgende dag doet, is geen uitstelgedrag omdat het uitstel zich ofwel opdringt, ofwel geen belang heeft.

Vooral in Nederland spreken studenten over soggen (afgeleid van SOG: studieontwijkend gedrag). Het studentensyndroom refereert aan het feit dat de meeste mensen (en vooral studenten) pas aan een taak beginnen als het opleverpunt van de taak in zicht is. Dit verschijnsel veroorzaakt verspilling van aanwezige tijdsreserves (buffers) met als gevolg stress en overschrijdingen van de opleverdatum.

Het principe van het studentensyndroom geïllustreerd: de geplande reserves (buffer) van elke taak (task) worden vooraf geconsumeerd.

Hierna volgt een testvraag.

Klik op het juiste voorwerp

Factoren die een rol spelen bij het procrastineren

van beloning en straf zeer belangrijk. Hoe onaangenamer de opdracht, hoe meer men geneigd zal zijn tot uitstellen. De nabijheid van beloning en straf verwijst naar de consequenties van de opdracht. Als men een inspanning moet leveren waarvoor de beloning pas veel later volgt, zal men veel meer geneigd zijn deze uit te stellen. Dit heeft te maken met delay discounting: hoe verder de gevolgen verwijderd zijn in de tijd, hoe minder ze het gedrag beïnvloeden.Persoonskenmerken die het procrastineren mee beïnvloeden zijn de mate van zelfvertrouwen of faalangst, gewetensvolheid, afleidbaarheid en prestatiemotivatie.

Examenvraag