Schrijftest 1

In deze cursus leer je begrijpelijk schrijven door het kiezen voor makkelijke woorden, het aanspreken van de lezer en de lijdende vorm te vermijden.

Herkennen van lijdende vorm

De lijdende vorm kun je herkennen door een vorm van 'hebben' of 'zijn' in combinatie met een voltooid deelwoord. Bijvoorbeeld: De deur is geopend.  In deze zin is 'is geopend' de lijdende vorm.

Wat is de lijdende vorm in de zin: Het meewerken aan het onderzoek wordt door ons op prijs gesteld

  • wordt gesteld
  • het meewerken

Wijs in deze zin de lijdende vorm aan