Djur basic

I den första delen får du en kort introduktion om djur och djurförsäkring

Hundar och katter i Sverige

Det finns idag ungefär 800 000 hundar och 1,3 miljoner katter i Sverige. Av dem är någonstans 70-80 % av hundarna och 40 %-50% av katterna försäkrade.

Djurförsäkring

 • Vi har idag 6 konkurrenter - Agria störst med ca 60 % av den försäkrade marknaden
 • Moderna djurförsäkringar är idag vår största konkurrent prismässigt
 • Djurförsäkring har en total premievolym över 4 miljarder per år
 • De vanligaste försäkringarna är veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring
 • Djurförsäkring är en sakförsäkring
 • Vi kommer träffa vår kund i genomsnitt vart fjärde år!

Här får du lära dig allt du behöver veta för att kunna sälja vår hundförsäkring och kattförsäkring

Våra fördelar

Övergripande

 • Fri flytträtt (om hunden/katten är fullt frisk och inte står under behandling)
 • Karensfrihet
 • Stor flexibilitet i val av produkter, självrisker och maxtak
 • Enkla och tydliga villkor
 • För valp och kattunge försäkrad före 4 månaders ålder ersätter vi i praktiken allt som inte anses förelegat
 • Rättvis prissättning - ingen ras ska behöva subventionera annan ras
 • Fria antal besök hos den digitala veterinären FirstVet 

Veterinärvårdsförsäkring

 • Vi sänker inte maxbeloppet – livslångt åtagande
 • Vi erbjuder beloppen 30 000 kr, 60 000 kr och 90 000 kr 
 • Självriskreducering/-eliminering vid rovdjursskador, brandskador samt trafikskada i bil som är försäkrad hos oss.
 • Vid vildsvinsskada och hunden bär väst är det ingen självrisk
 • Vi lägger mer makt hos behandlade veterinär att välja diagnostiska verktyg eller behandlingsmetoder - CT/MR, onkologi och scintgrigrafi ersätts utan förhandsbesked

Livförsäkring

 • Ersätter försvunnen/stulen hund redan efter två månader

Rehabiliteringsförsäkring

 • Längsta behandlingsperioden – 130 dagar 
 • Den bästa och mest omfattande på marknaden. Ersätter bland annat laser och elektroterapi 

Reseförsäkring 

 • Omfattar resor i Europa, Kanarieöarna och i Nordamerika 
 • Ersätter borttappat eller förstört djurpass med upp till 500 kr
 • Utökar veterinärvårdsförsäkringen så att den även omfatta undersökning, vård och behandling av exotiska sjukdomar
 • Vi ersätter genom detta tillägg även veterinärvårdskostnader för djur som reser i hela geografiska Europa, Kanarieöarna och USA

Användbarhetsförsäkring

 • Vi ersätter upp till försäkrat marknadsvärde

Avelsförsäkring

 • Veterinärvård för valp/kattunge från dag 1, 8 000 kr/valp och kattunge. För valpar som längst till 12 veckor och för kattungar som längst till 16 veckor.
 • Livförsäkring för valp/kattunge från femte levnadsveckan, 8 000 kr/valp och 3 000 kr/kattunge. För valpar som längst till 12 veckor och för kattungar som längst till 16 veckor.
 • Dolda fel sätts igång genom besiktningsintygets datering (tidigast vid 7 veckor, ej senare än 12 veckor)
 • Maxtak för doldafel försäkringen är detsamma som försäljningssumman

Premiesättning

Premiepåverkande faktorer

 • 19 premierasgrupper
 • Ålder på hunden och katten
 • Bostadsort (endast för hund)
 • Kön
 • Kastrerad/okastrerad
 • Självriskval
 • Maxbelopp för veterinärvård

Premierasgrupper

 • Vilken premierasgrupp en ras placeras i beror på veterinärmedicinsk erfarenhet och skadestatistik, både tidigare och kommande.
 • Tanken med raspremiegrupperna är att prissättningen för varje djur ska bli så rättvis som möjligt.
 • Premiekompensation för ålder
  • Uppåt för veterinärvårdsförsäkringen (dyrare premie)
  • Nedåt för livförsäkringen (lägre premie)
 • Fasta årspremier för tilläggsförsäkringarna

Praktisk information

 • Försäkringen börjar gälla det datum och klockslag försäkringen tecknades, om inget annat är avtalat
 • För att kunna försäkra en hund hos oss krävs att hunden är id-märkt
 • För katt krävs endast id-märkning om den ska livförsäkras

Självrisker

Fast självrisk:

 • 1 500 kr
 • 2 500 kr
 • 4 500 kr

Rörlig självrisk

 • 15 %
 • 25 %

Självriskperioden är 130 dagar (i genomsnitt max tre fasta självrisker per år)

Maxbelopp

Veterinärvårdsförsäkring:

 • 30 000 kr
 • 60 000 kr
 • 90 000 kr

Livförsäkring:

 • Marknadsvärde och Svenska Kennelklubbens/SVERAK:s värderingstabell
 • Oregistrerad  hund utan intygskrav 20 000 kr
 • Oregistrerad och id-märkt katt 1 000 kr
 • Registrerad hund/katt utan intygskrav 30 000 kr
 • Godtagbart livförsäkringsbelopp 50 000 kr med meriter (undantag Älghund)

Rehabiliteringsförsäkring : 6 000 kr

Reseförsäkring: 20 000 kr

Användbarhetsförsäkring = livförsäkring

Avelsförsäkring:

 • Förlorat avelsvärde = livförsäkring
 • Fertilitetsutredning = veterinärvårdsförsäkring
 • Valp veterinärvård och livförsäkring: 8 000 kr
 • Kattunge  veterinärvård 8 000 kr, livförsäkring 3 000 kr
 • Dolda fel-försäkring = försäljningsvärde

Fri flytträtt

Våra djurförsäkringar är de första på marknaden med fri flytträtt. Det innebär att vi välkomnar även hundar och katter som tidigare har varit sjuka eller skadade utan att begränsa försäkringsskyddet. Det här är ett sätt för oss att ge djurägare möjlighet att byta bolag och skapa större flexibilitet än vad som tidigare funnits på marknaden.

Den fria flytträtten i detalj

Så länge hunden/katten  är fullt frisk i dag och inte har några kända kroniska sjukdomar så bryr vi oss inte om tidigare skador och sjukdomar. Det vill säga kunden får inte något särskilt villkor som begränsar försäkringen. Den fria flytträtten innebär att vi kan komma att ersätta även sådant som har sin grund före det att försäkringen tecknades.

Tanken med den fria flytträtten är att ett byte av bolag inte ska påverka djurets försäkringsskydd negativt.

Är hunden eller katten diagnostiserad med något av följande omfattas den inte av den fria flytträtten och bör avrådas att flytta till oss. 

- Ledsjukdomar, diagnostiserade eller opererade. 

- Allergier, hud eller kvalster eller födoämnesallergier 

- Fästingburen sjukdom (dock om djuret varit symptomfria i tre år) 

- Urinvägssjukdomar på katt

För den fria flytträtten finns följande krav

 • Hunden/katten är försäkrad i ett annat bolag innan flytten
 • Hunden/katten är fullt frisk idag. Med det menar vi att den
  • inte behandlas av veterinär
  • inte står under medicinsk behandling
  • inte äter medicinskt foder
  • inte står på annan symtomdämpande behandling, exempelvis klådhämmande schampoo

Karens och karensfrihet

Karens är en tidsperiod när försäkringen inte ersätter kostnader för vissa skadetyper eller sjukdomar. Om en skada eller sjukdom omfattas av karens framgår det av villkoret där det även står hur lång karenstiden är. 

I vår liv- och veterinärvårdsförsäkring har vi karens i två fall:

 • Om man försäkrar en hund eller katt för första gången efter fyra månaders ålder är det karens för dolt fel i 12 månader.
 • Om man försäkrar en hund för första gången efter fyra månaders ålder är det karens för övriga degenerativa/nedbrytande rygg- och ledsjukdomar i sex månader.

Drabbas hunden eller katten av en skada eller sjukdom under karenstiden kommer inte försäkringen att ersätta kostnader för undersökning, behandling eller vård av sjukdomen eller skadan vare sig under eller efter karenstiden.

Karensfri försäkring

Att försäkringen är karensfri innebär att den kan ersätta sjukdomar och skador som uppkommer direkt efter att försäkringen har tecknats. Försäkringen ersätter dock aldrig något som funnits innan försäkringen 

Förelegad och förvärvad skada/sjukdom

En förelegad sjukdom eller skada är en sjukdom eller skada som funnits innan försäkringen tecknades men som inte nödvändigtvis har visat symtom.

En förvärvad sjukdom är en sjukdom som inte är medfödd utan som hunden har fått genom utomstående påverkan.

Veterinärintyg

I följande fall behöver vi få in ett veterinärintyg för att kunna försäkra en hund eller katt:

 • Om katten/hunden är äldre än sju år  och oförsäkrad vid tidpunkten för nyteckning
 • Om katten/hunden inte har någon försäkring idag och varit sjuk eller skadad de senaste 12 månaderna
 • Om man vill höja livvärdet för hunden över 20 000 kr för oregistrerad hund och över 30 000 kr för registrerad hund. För katter gäller om man vill höja livvärdet över 30 000 kr för registrerad katt. 

Avstämning - Vad krävs för att kunna försäkra en hund hos oss?

 • Att den är registrerad hos SKK
 • Att den är id-märkt
 • Att den är både id-märkt och registrerad

Våra försäkringar

Övergripande struktur

Veterinärvårdsförsäkringen är grunden

Man måste först teckna veterinärvårdsförsäkring för att kunna teckna någon av de andra försäkringarna hos oss. För att kunna teckna avels- eller användbarhetsförsäkring måste man först teckna både veterinärvårds- och livförsäkring. 

Raser

Vi försäkrar alla raser och blandraser som får hållas som husdjur enligt lag, dock undantar vi varghybrider helt. 

Generella undantag

Dessa undantag gäller  för alla våra försäkringar om inget annat sägs under respektive villkor.

 • Förebyggande behandling och alternativbehandling som till exempel akupunktur och kiropraktik
 • Behandling av navelbråck, kryptorkism eller kroksvans (för hund) eller sternumkrok för katt.
 • Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor
 • Exteriöra fel som inte påverkar hunden eller katten som sällskapsdjur
 • Guldimplantat
 • Kastration på grund av äggstockscysta
 • Antikroppstester och PCR-tester om det inte föreligger symtom på exempelvis Borrelia
 • Undersökning, behandling och vård av exotiska sjukdomar, exempelvis leishmanios, om man inte har reseförsäkring
 • Bettfel, tandvård på grund av dålig munhälsa eller komplikation till dålig munhälsa. Paradontit. 
 • Fel som anmärkts i veterinärbesiktningar eller intyg
 • Komplikationer till sjukdom eller skada som inte ersätts av försäkringen, med undantag för komplikation till vaccination och normalkastration
 • Skadefall som uppstått till följd av bristande vaccinationsskydd
 • Administrationskostnader, intyg- och rådgivningskostnad
 • Jouravgift om det inte är motiverade
 • Försäljning, foder, schampo
 • Veterinärs resor, transporter av djur eller andra resor
 • Behandling, vård eller undersökning av skendräktighet.
 • Stulen eller försvunnen katt

Veterinärvårdsförsäkring

 • Grundläggande försäkring som ska täcka de veterinärmedicinska behoven för en genomsnittlig hund och katt
 • Kan tecknas från 6 veckors ålder
 • Försäkringsbeloppet sjunker inte när djuret blir äldre
 • Medicin ingår upp till försäkringsbeloppet
 • Dolda fel ingår om hunden försäkras före 4 månaders ålder och har veterinärbesiktigas mellan 7 och 12 veckors ålder. Katt omfattas om den försäkras före 4 månaders ålder och har veterinärbesiktigats mellan 7 och 16 veckors ålder

Försäkringen ersätter:

 • Behandling av sjukdom eller skada som inte är pågående vi införsäkring
 • Ett kejsarsnitt (med specialregler för bostonterrier, engelsk och fransk bulldog, chihuahua och pekingese). Tiken måste vara minst 20 månader gammal vid tidpunkten för snitt.
 • Tandbehandlingar, kvarsittande mjölktänder, rotspetsabscesser, tandfrakturer. För katt ersätter vi också TR/FORL om den är försäkrad före 2 års ålder.
 • Rygg- & ledsjukdomar – bäst försäkrad före fyra månaders ålder
 • Höftimplantat (ej guldimplantat)
 • Kastration av medicinska skäl - se lista nedan
 • CT- och MR-undersökning, scintigrafi undersökning. 
 • Plastikoperation
 • Avlivnings- och kremeringskostnader upp till 2 000 kr

Rasspecifika begränsningar:

 • Bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, chihuahua och pekingese får ett kejsarsnitt om tidigare endast förlöst vaginalt 
 • Bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, mops och pekingese får inte ersättning för plastikoperationer
 • Shar-pei kan inte få ersättning för hud-, ögon- eller öronsjukdom
 • Excotic och perser får inte ersättning för plastikoperation av näsborrar
 • Scottish fold får inte ersättning för ledsjukdomar

Godkända kastrationsorsaker:

Tik: diabetes, akromegali, livmodersjukdom, förlossningsskador, vaginalprolaps, tumör i äggstock eller vagina.För katt även fibroadenonastös juverhyperplasi 

Hane: prostatasjukdomar, perinealbråck, analadenom, tesikelinflammation, tesikelomvridning, testikeltumör, anläggning av uretrafistel vid urinsten och sjukdom eller skada på pungen.

Avstämning - kan kunden få ersättning för kastration av en hund?

 • Ja, men bara om det är en tik
 • Ja, men bara om den sker av medicinska orskaer
 • Ja, vi ersätter alla kastrationer
 • Nej, vi ersätter aldrig kastration

Livförsäkring

 • Livförsäkringen kan du teckna för hund som är minst sex veckor gammal men som inte har fyllt sex år. För vissa hundraser kan du inte teckna dessa försäkringar för en hund som fyllt fyra år (se lista nedan) och upp till 6 års ålder för katt
 • Försäkringen upphör det år som hunden fyller 8, 10 eller 12 år beroende på ras – se lista
 • Försäkringen upphör det år som katten fyller 13 år
 • Högsta försäkringsbelopp för registrerad omeriterad hund/katt  är 30 000 kr, utan intygskrav..
 • Högsta försäkringsbelopp för oregistrerad omeriterad hund är 20 000 kr, utan intygskrav och för oregistrerad omeriterad katt 1 000 kr
 • Höjning kan göras utifrån meriter och  värderas enligt SKK:s värderingslista
 • Sänkning av livbelopp med 20 %/år sker från 5, 7 och 9 års ålder för hund. För katt sänker vi försäkringen från det år katten fyller 8 år.
 • Livförsäkringen sänks aldrig under 5 000 kr för hund och under 1 000 kr för katt.
 • Högsta livförsäkringsbelopp du kan teckna för är 50 000 kr (Älghund 60 000 kr) 

Försäkringen ersätter:

 • Död eller avlivning på grund av sjukdom eller skada
 • Rygg- och ledsjukdom om hunden försäkrats före fyra månaders ålder
 • Dolda fel ingår om hunden försäkras före 4 månaders ålder och har veterinärbesiktigas mellan 7 och 12 veckors ålder. Katt omfattas om den försäkras före 4 månaders ålder och har veterinärbesiktigats mellan 7 och 16 veckors ålder
 • Bortsprungen/stulen hund som är borta mer än två månader
 • Vi ersätter obduktion upp till 5000 kr (om vi begär det)

Raslista hund

8 år: berner sennen, grand danois, irländsk varghund, leonberger, new foundland, pyrenéer, mastino napolitano, s:t bernhard, skotsk hjorthund & clumber spaniel

10 år: övriga raser

12 år: bichon havanais, borderterrier, cairnterrier, chihuahua, chinese crested, dvschnauzer, finsk lapphund, finsk spets, foxterrier, isländsk fårhund, jack russel, lhasa apso, toy-, dvärg & mellanpudel, münsterländer, norrbottenspets, norsk buhund, papillon, phalène, schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel & terrier, västgötaspets, welsh springer spaniel, west highland white terrier & whippet. 

Rasspecifika begränsningar

 • Bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, chihuahua och pekingese får ett kejsarsnitt om tidigare endast förlöst vaginalt 
 • Bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, mops och pekingese får inte ersättning för plastikoperationer
 • Shar-pei kan inte få ersättning för hud-, ögon- eller öronsjukdom
 • Excotic och perser får inte ersättning för plastikoperation av näsborrar
 • Scottish fold får inte ersättning för ledsjukdomar

Rehabiliteringsförsäkring (endast hund)

 • En tilläggsförsäkring till veterinärvårdsförsäkringen
 • Ersätter med upp till 6 000 kr per försäkringsår (XL upp till 12 000 kr)
 • Försäkringen ersätter en 130 dagar sammanhängande behandling per skadetillfälle.

Försäkringen ersätter följande diagnosticerade skadetyper

En förutsättning för att få ersättning är att skadan ersätts ur veterinärvårdsförsäkringen:

 • Ledskador
 • Senskador
 • Muskelskador
 • Frakturer
 • diskbråck

Försäkringen ersätter följande behandlingar:

 • Treadmill
 • Massage
 • Vibrationsplatta
 • Simning
 • Streaching
 • Laser XL
 • Akupunktur XL
 • Elektroterapi XL

Behandlingen ska påbörjas senaste en månad efter ordination

Reseförsäkring

 • En tilläggsförsäkring till veterinärvårdsförsäkringen
 • Anpassad till kund som reser privat med  sin hund eller katt
 • Högsta ersättning är 20 000 kr per år

Försäkringen ersätter:

 • Av- eller ombokningskostnader vid akut och livshotande sjukdom eller skada för hunden/katten inför en privat resa (omfattar även nära anhörigs resa)
 • Ombokningskostnad under resa när din hemmavarande hund/katt blir akut och livshotande sjuk. 
 • Ombokningskostnad och logikostnad om den medföljande hunden/katten blir sjuk under en resa och inte får flyttas enligt behandlande veterinär.
 • Kostnad för att ersätta ett förstört eller borttappat hund- eller kattpass. Polisanmäl på 11414
 • Undersökning, vård och behandling av exotisk sjukdom (en utökning av hundens /kattens veterinärvårdssförsäkring)
 • veterinärvårdskostnader vid medföljande djur som uppstår under resor inom Europa, Kanarieöarna och Nordamerika 

Försäkringen gäller vid resor med ej medföljande djur i hela världen.

Ersättningsnivåer:

 • Om- och avbokningskostnader ersätts med 75 % av kostnaden
 • Logikostnad ersätts med upp till 500 kr/dag från och med dag 3
 • Pass ersätts med upp till 500 kr/gång
 • Exotiska sjukdomar ersätts enligt de val kunden gjort för veterinärvårdsförsäkringen

Avelsförsäkring

 • En tilläggsförsäkring till både veterinärvårds- och livförsäkringen
 • Försäkringen är anpassad till hundar och katter som ska gå i avel

 • Försäkringen kan tecknas för hund från 6 veckors ålder upp tills hunden fyllt 3 men inte äldre än 6 år (beroende på ras). För katt kan försäkringen tecknas från 6 veckors ålder upp till 6 år. 
 • För hund upphör avelsförsäkringen två år innan livförsäkringen, för katt upphör avelsförsäkringen i samband med livförsäkringen (det år katten fyller 13 år) 

Försäkringen ersätter:

 • Fertilitetsutredning vid misstänkt sterilitet – ersättning tas ur enskild veterinärvårdsförsäkring
 • Förlorad avelsförmåga eller avelsvärde – ersättningen tas ur enskild livförsäkring
 • Veterinärvård för valp/kattunge från dag 1 till 12 veckor eller försäljningsdag med 8 000 kr/valp eller kattunge, en fast självrisk/kull, rörlig självrisk/skada (samma självrisk som tiken)
 • Livförsäkring valp/kattunge från 5 veckor till 12 veckor (16 veckor för katt) eller försäljningsdag med 8 000 kr/valp 3000 kr/kattunge
 • Dolda fel-försäkring för valpar som inte tecknat fullständig enskild försäkring eller finns i annat bolag, ersättning med upp till försäljningspris.

Försäkringen lämnar inte ersättning för:

 • ersättningskrav som rör höftleds-, armbågsleds eller knäledssjukdom för enskild hund eller avkommor till försäkrad hund.
 • hund som fyllt åtta år
 • hund/katt som fyllt sex år och inte har haft en kull
 • tik/katthona som har haft 3 kullar
 • hane som har haft 5 kullar

För hund/katt som inte fyllt 6 år och inte har haft kull lämnar vi ersättning med 50 % av livbeloppet, resterande belopp får en reservation

Ersättning för veterinärvård och livförsäkring för valp/kattunge gäller endast vid förvärvad sjukdom eller skada.

Förlorad avelsförmåga innebär att hunden/katten inte har haft eller har förlorat sin förmåga att reproducera sig, det vill säga hunden är steril.

Förlorad avelsduglighet innebär att hunden av olika anledningar inte är lämplig att avla på.

Användbarhetsförsäkring (endast hund)

 • En tilläggsförsäkring till hundens livförsäkring
 • Anpassad för hundägare som tävlar eller arbetar med sin hund (dock ej ren utställningsverksamhet)
 • Försäkringen ersätter förlorad arbetsförmåga medan hunden fortfarande lever och kan fungera som sällskapshund
 • Försäkringen kan tecknas för hund från 6 veckors ålder upp till att hunden fyllt 3 respektive 5 år (beroende på ras).

 • Försäkringen upphör i samband med att hundens livförsäkring upphör.

Försäkringen ersätter med hela livförsäkringsvärdet:

 • om en bevisad färdighet går förlorad på grund av att hunden drabbas av sjukdom eller skada som hindrar hunden på något sätt att utföra sitt arbete eller delta i tävling. Exempel, tappar luktsinnet pga. noskvalster. 
 • hunden försvinner eller blir stulen och är borta i mer än 30 dagar.

Försäkringen ersätter inte:

 • om hunden drabbas av armbågs- eller höftledssjukdom, patellaluxation eller osteokondros

Skillnad hund och katt

Hund Katt
Id-märkning krävs för att kunna försäkra.

Katter som inte är id-märkta kan teckna veterinärvårdsförsäkring. 
Id-märkt katt kan även teckna en livförsäkring. Registrerade och stambokförda kan teckna avel- samt livförsäkring 

Oregistrerad hund kan som mest teckna 20 000 kr i livförsäkring. Id-märkt men oregistrerad katt kan som mest teckna 1 000 kr i livförsäkring

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Rehabilitering
 • Reseförsäkring
 • Liv
 • Avel
 • Användbarhet

Möjliga tilläggsförsäkringar:

 • Reseförsäkring
 • Liv
 • Avelsförsäkring 

 

 

 Livförsäkringen ersätter stulen eller försvunnen hund  Livförsäkringen ersätter inte stulen eller försvunnen katt
Dolda fel i enskild försäkring omfattar i stort sett alla hundar som försäkras hos oss före fyra månaders ålder (veterinärbesiktning vanligt även på blandraser)

Dolda fel i enskild försäkring gäller endast katter som har besiktigats inför leverans (väldigt få blandraser/ huskatter besiktigas)

 

Dolda fel träder ikraft om valpen veterinärbesiktigats vid tidigast 7 veckors ålder och senast 12 veckors ålder Dolda fel träder ikraft om kattungen veterinärbesiktigats tidigast vid 11 veckors ålder och senast vid 16 veckors ålder

Avelsförsäkring upphör två år innan livförsäkring

 

Avelsförsäkringen upphör i samband med att livförsäkringen upphör (det år katten fyller 13)
Avelsförsäkringen ersätter förlorad avel på grund av förlorad avelsförmåga (steril/kastration) och förlorad avelsduglighet

Avelsförsäkringen ersätter endast förlorad avel på grund av förlorad avelsförmåga (steril/kastration)

 

Livförsäkring för valp ersätter med 8 000 kr för valp som avlider mellan 5 och 12 veckors ålder

Kattunge liv ersätter med 3 000 kr om kattungen avlider mellan 5 och 16 veckor ålder

 

Kastrerad tik/hane får 10 % rabatt

 

Kastrerad hankatt får 5 % rabatt

Lägsta livbelopp du kan teckna för en hund är 5 000 kr och livförsäkringen sjunker aldrig under den summan

 

Lägsta livbelopp du kan teckna för en katt är 

1 000 kr och livförsäkringen sjunker aldrig under den summan           

 

Avstämning - Vilka av nedanstående försäkringar finns bara för hund?

 • Veterinärvårdsförsäkring
 • Reseförsäkring
 • Avelsförsäkring
 • Rehabiliteringsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Användbarhetsförsäkring

Här får du grundläggande produktkunskap och hundar och katter

Hundars rasgrupper

Hundar delas in i 10 olika rasgrupper utifrån antingen gemensam bakgrund eller gemensamt arbetsområde.

Grupp 1 - Vall-, boskaps- och herdehundar

I grupp 1 hittar du hundraser som ursprungligen använts för att valla eller vakta får och nötboskap. Flera av raserna används i dag som brukshundar inom polis och militär och är populära sällskapshundar medan andra fortfarande används för sina ursprungliga uppgifter.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är border collie, australian shepherd, shetland sheepdog och schäfer

Grupp 2 - Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Det här är en stor och brokig grupp med allt från den lilla affenpinschern till den jättelika grand danois. De flesta raserna har använts och används fortfarande på sina håll som vakt- och herdehund. I gruppen finns också boskapshundar och gårdshundar varav några i dag är populära brukshundar.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är boxer, bullmastiff, berner sennen, schnauzer och rottweiler.

Grupp 3 - Terrier

Majoriteten av hundraserna i grupp 3 har sitt ursprung i Storbritannien och har en bakgrund som jakt- eller kamphund. Några av raserna används fortfarande i stor utsträckning för till exempel grytjakt men de flesta är i dag populära sällskapshundar.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är border terrier, jack russell och yorkshireterrier.

Grupp 4 - Taxar är sammanslagen med grupp 6 

Taxarna, som finns i tre storleksvarianter och tre hårlag har fått en alldeles egen grupp, grupp 4. Taxen är ursprungligen en jakthund och de större varianterna används fortfarande i stor utsträckning för grytjakt och som långsamdrivande jakthund på klövvilt.

Grupp 5 - Spetsar och raser av urhundstyp

Grupp 5 är stor och kan delas in ett antal tydliga undergrupper. Här finner du bland annat polarspetsar samt de nordiska jaktspetsarna som används för jakt på bland annat älg, björn och skogsfågel. I gruppen finns även så kallade primitiva hundar och hundar av urhundstyp.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är jämthund, samojed och västgötaspets.

Grupp 6 - Drivande hundar samt sök- och spårhundar är sammanslagen med grupp 4

I grupp 6 finner du framför allt drivande jakthundar samt ett fåtal sök- och spårhundar. De flesta av raserna är utpräglade jakthundar och används beroende på storlek till jakt på exempelvis hare, räv och rådjur. Dalmatiner och rhodesian ridgeback är populära sällskapshundar.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är  beagle, hamiltonstövare, dalmatiner och rhodesian ridgeback.

Grupp 7 - Stående fågelhundar

Grupp 7 består av engelska och kontinentala stående fågelhundar, det vill säga jakthundar som söker fågelvittring i luften och markerar för jägaren var fågeln finns. De flesta av raserna används fortfarande för fågeljakt men många är också populära sällskapshundar.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är irländsk röd setter, strävhårig vorsteh och weimaraner.

Grupp 8 - Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Grupp 8 består till stor del av stötande fågelhundar, som söker i markvittringen och stöter upp fågeln för jägaren. Många av raserna är också apporterande såväl på land som i vatten. I den här gruppen hittar du några av våra allra vanligaste hundraser.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är golden retriever, labrador retreiver och cocker spaniel.

Grupp 9 - Sällskapshundar

I grupp 9 hittar du hundraser som är framavlade för sällskap sedan lång tid tillbaka. Raserna har sitt ursprung på vitt skilda platser och har det gemensamma att de med få undantag är småvuxna och utmärkta sällskapshundar.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är  pudel, chihuahua och fransk bulldog.

Grupp 10 - Vinthundar

Grupp 10 är en liten och relativt homogen grupp som består av olika varianter av snabba jakthundar. Raserna användes ursprungligen för hetsjakt där hunden själv, eller i grupp, jagar ikapp bytet och nedlägger det, en jaktform som är förbjuden i Sverige. Numera används några av raserna för hundkapp men de flesta är rena sällskapshundar.

Exempel på vanliga raser som hör till den här gruppen är  greyhound, whippet och afghanhund.

Vanliga kattraser

Maine coon

Maine coon är en nyfiken och lättlärd ras med ett stabilt temperament. Pälsen är silkesaktig och halvlång, tät och tjock, kortare på skuldrorna och huvudet, men längre på ryggen och bakbenen. Oftast är även öronen välpälsade - både inuti och utanpå -med tofsar på spetsen. Kroppen är lång, muskulös och bredbröstad.

Brittisk korthår

Brittiskt korthår, ofta kallad "britt", är en stillsam och tystlåten ras. Brittens korta och täta plyschliknande päls med underull och knubbiga kropp gör att den ofta liknas vid en nallebjörn. Den är medelstor till stor, med muskulös och knubbig kropp med korta, kraftiga ben och runda och fasta tassar.

Cornish rex

Cornish rex är en livlig, intelligent och nyfiken ras som har stort behov av stimulans. Pälsen, som är rasens främsta kännetecken, är lockig eller vågig, mycket kort och silkesmjuk och utan täckhår. Cornish är högbent med slank, fast och muskulös kropp.

Sphynx

Sphynx är en trevlig, social och tillgiven ras. Den har nästan ingen pälsbeklädnad och beskrivs ibland som hårlös. Ofta har sphynxen ett knappt synligt fjun som gör att huden känns som persika. Sphynx är en liten till medelstor katt med långsträckt kropp med muskulösa bakben.

Russian blue

Russian blue, ryssen, är en elegant, livlig, lekfull, social och smidig ras. Pälsen är kort, silkig och mjuk - plyschaktig och silverskimrande. Ryssen är en elegant, medelstor, muskulös och långsträckt katt på höga ben. Den har intensivt gröna ögon.

Norsk skogkatt

Norsk skogkatt, skogisen, är en vänlig ras som gärna småpratar - utan att vara högljudd. Den har en speciell päls med tjock underull samt långa vattenavstötande täckhår hängande över ryggen utmed sidorna. Skogisen är storvuxen och muskulös med lång kropp och höga ben - bakbenen är högre än frambenen.

Siames

Siames är en utåtriktad, mycket sällskaplig och talför ras. Pälsen är kort, silkig och tätliggande och saknar nästan helt underull. Det är en elegant formad katt, med slank tubformad kropp och höga ben. Siamesen är ”maskad”, dvs ansiktet, öronen, benen och svansen har en mörkare färg. Ögonen är intensivt mörkblå.

Helig birma

Helig birma, oftast kallad endast birma, är en lugn, vänlig och tystlåten ras. Den har en blank och silkig, medellång päls med lite underull. Det är en medium katt med ganska lång kropp och korta, kraftiga ben. Birman är ”maskad”, dvs ansiktet, öronen, benen och svansen har en mörkare färg. Ögonen är klart blå.

Ocicat

Ocicat är en sällskaplig, aktiv, intelligent och tystlåten katt, sitt till synes vilda yttre till trots. Pälsen är kort, slätliggande och glansig med tydligt runda fläckar, så kallade spottar. Ocicat är kraftfullt och smidigt byggd, har medellånga, muskulösa ben med ovala, kompakta tassar och lång, medelsmal svans.

 

Turkisk angora

Turkisk angora är en elegant, graciös, vänlig och livlig ras. Pälsen är halvlång, glansig och silkig utan underull - och har en tendens att "våga sig". Turkisk angora är medelstor med en lång muskulös kropp, något högre bakdel än framdel, och slanka, höga ben med små tassar.

Hundens kroppsdelar

Vanligaste skadorna

Hund

Vanliga skador för hundar är

 • "främmande kropp", det vill säga att de har något konstigt föremål i mage/tarm
 • kräkning diarré 
 • frakturer, vilka ofta kräver ofta både operation och rehabilitering
 • diskbråck, framför allt hos lågbenta raser med lång rygg som till exempel taxar
 • klåda och allergi
 • för tikar är det också väldigt vanligt med livmodersjukdomar och juvertumörsjukdomar

Katt

Vanliga skador för katter är

 • bitskador, ibland med infektionssjukdom som följd
 • urinvägssjukdomar
 • tandproblem (främst för äldre katter)

Två stora organisationer

Svenska kennelklubben (SKK)

SKK är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med drygt 300 000 medlemmar är de en av landets största intresseföreningar. De sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!

Svenska Kennelklubben bildades 1889 av en grupp adelsmän och jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper. I dag är de allra flesta av medlemmarna vanliga hundägare, privatpersoner som har hund för nöjes skull. Men som medlemar finns också många uppfödare, jägare och personer som arbetar med hundar på olika sätt. Basen i organisationen är de länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar som finns runt om i landet. De bedriver en bred verksamhet och arrangerar årligen hundratals olika utställningar, prov och tävlingar.

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK)

SVERAK är en ideell förening och den svenska centrala organisationen av SVERAK-klubbar med enskilda klubbmedlemmar. Föreningen grundades 1955 under namnet Sveriges Raskattklubbars Riksförbund men ftersom inriktningen under åren ändrades så att även huskatter tilläts ställas ut ändrades ordet ”Raskattklubbar” till ”Kattklubbar” 1981. Den vedertagna förkortningen SVERAK kvarstod dock.

Det finns numera drygt 40 SVERAK-anslutna kattklubbar i Sverige och klubbarna arbetar på lokal och/eller regional nivå och arrangerar kattutställningar och olika medlemsaktiviteter.

Kattförbundet SVERAK

 • arbetar aktivt för att motverka alla missförhållanden inom katthållning
 • arbetar för en framåtsträvande avel för respektive kattras och följaktligen uppmanas kattägare att kastrera katter som ej används i avel
 • är organisationen för alla kattägare och kattintresserade
 • verkar för att alla katter ska ID-märkas
 • har en internationellt erkänd stambokföring av raskatter
 • är remissinstans för ett flertal myndigheter i frågor rörande katt