Sissejuhatus erasektori korruptsiooni ennetusse

Mis on korruptsioon ja kes Eestis korruptsiooni uurimisega tegeleb?

Mis on korruptsioon?

Mis on korruptsioon?

Mis on korruptsioon?

Enamikele meist tekitab sõna korruptsioon ekslikult silme ette vaid olukorra, kus avaliku sektori töötaja võtab altkäemaksu ehk kasutab avalikku võimu isiklikuks otstarbeks. Tänaseks on sõna „avalik“ võimu või positsiooni eest välja jäetud ning korruptsioon tähendab oma võimu või positsiooni ärakasutamist isiklikuks otstarbeks, sõltumata sellest, millises sektoris inimene tegutseb.

Ühe laiema määratluse järgi on korruptsioon isikule antud usalduse kuritarvitamine.


Jätame meelde

KORRUPTSIOON on isikule antud  kuritarvitamine.

Mis on ärikorruptsioon?

Mis on ärikorruptsioon?

Ärikorruptsioon on ametikoha kuritarvitamine ning see ei erine oma põhimõttelt avaliku sektori korruptsioonist. Ennetamise suurim probleem on vähene informatsioon ja ühiskonna madal teadlikkus.

Ärikorruptsiooni võib esineda erinevatel tasanditel ning tagajärjed võivad ulatuda mitterahalisest kahjust suurte rahaliste karistuste või tegevuse lõpetamiseni.

Definitsioon

ÄRIKORRUPTSIOON on ettevõtte ressursside väärkasutamine isiklikuks või ettevõtte hüveks.

Jätame meelde

ÄRIKORRUPTSIOON on ettevõtte ressursside isiklikuks või ettevõtte hüveks.

Erasektori korruptsiooni ja majanduskuritegevuse uurimine õiguskaitseorganites

Politsei- ja piirivalveamet

Korruptsioonikuritegude uurimine ja menetlemine õigusorganite poolt on jagatud vastavalt Eesti korruptsioonivastasele poliitikale.

Politsei- ja piirivalveamet

Politsei- ja piirivalveametis tegeleb korruptsioonisüütegude menetlemisega korruptsioonikuritegude büroo, kes menetleb suuremat osa korruptsioonisüütegusid. Korruptsioonikuritegude büroo kuulub keskkriminaalpolitsei koosseisu.


Riigiprokuratuur

Riigiprokuratuur

Riigiprokuratuur tegeleb juhtumitega, kus kahtlusalusteks on õiguskaitseasutustes töötavate ametnikega (nt politseinikega).


Kaitsepolitsei

Kaitsepolitsei

Kaitsepolitsei tegeleb juhtumitega, kus korruptiivse teo kahtlusalusteks on kõrgemad riigiametnikud (president, Riigikogu liige, minister, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik, samuti suuremate omavalitsuste juhid, ametnikud ja töötajad).


Eestis tegeleb ärisektori korruptsioonikuritegude uurimisega

  • Kaitsepolitsei
  • Politsei- ja piirivalveamet
  • Riigiprokuratuur