Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Prosedürleri Konusunda Bakanlık Personelinin Eğitimi

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Prosedürleri Konusunda Bakanlık Personelinin Eğitimi

1. Gün - 1. Eğitime Giriş

Sunum - Eğitime Giriş

 

1. Gün - 2. Entegre İdare ve Kontrol Sistemine Giriş

Sunum - Entegre İdare ve Kontrol Sistemine Giriş

 

1. Gün - 3. Türkiyedeki TBS ile AB'de IACS'ın Karşılaştırılması

Sunum - Türkiyedeki TBS ve Avrupadaki IACS Sisteminin Karşılaştırılması

 

1. Gün Quiz

1. IACS'ın açılımı nedir?

 • Tarımsal Uygulama ve Müşteri Hizmetleri
 • Entegre Tarım ve Kontrol Hizmetleri
 • Entegre İdare ve Kontrol Sistemi

2. IACS sistemine neden ihtiyacımız vardır?

 • İstatistiksel verilerin kullanılması için
 • Destek ödemelerinin doğru çiftçilere doğru miktarlarda yapılmasını sağlamak için
 • Kırsal Kalkınmada Avrupa Tarım Fonunu yönetmek için

3. IACS’ın hangi alt sistemi CBS teknolojilerini kullanmaktadır?

 • İşletme Kayıt Sistemi
 • LPIS
 • Ödeme Hakları Kayıtları

4. Destek başvuruları üzerinde yapılan kontrollerde, idari kontrol ve çapraz kontrol oranı yüzde olarak nedir?

 • %5
 • %10
 • %100

5. Ödeme hakları IACS sisteminin bir parçasıdır.

 • Evet
 • Hayır

6. IACS’ın ana unsurları nelerdir?

 • LPIS, Hayvan Kayıt Sistemi, İşletme Kayıt Sistemi, Ödeme hakları; Destek Başvuruları ve ödeme talepleri, Entegre Kontrol Sistemi, bilgisayarlı veritabanı ;
 • LPIS, Çiftçi Kayıt Sistemi, ÇMVA, TÜKAS, Entegre Kontrol Sistemi, bilgisayarlı veritabanı ;
 • LPIS, Çiftçi Kayıt Sistemi, Ortak Piyasa Organizasyonu, Hayvan Kayıt Sistemi, Ekolojik Odak Alanları katmanı, Destek başvuruları ve ödeme talepleri

7. IACS sistemi kapsamında destek başvuruları kim tarafından yapılmaktadır?

 • Çiftçi
 • Ulusal Yönetim
 • Ülkeye göre değişkenlik göstermektedir

8. AB ülkelerinde IACS süreçleri kapsamında gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemlerden (başvuru, kontroller,vb) bir personel sorumludur.

 • Doğru
 • Yanlış
 • Ülkeye göre değişiklik gösterir

9. IACS kapsamında kaç adet referans parsel tipi vardır?

 • 3
 • 4
 • 6

10. Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında yapılan en son reform hangisidir?

 • Üretimden bağımsız ödeme
 • Yeşillendirme
 • Çapraz Uyum

2. Gün - Doğrudan Ödemeler

Sunum - Doğrudan Ödemeler

 

Video

Video