Zakelijk Engels voor het KCC

De huiswerkopdracht voor de training Zakelijk Engels bestaat uit een eindtoets met 8 open vragen.
Elke vraag moet in het Engels worden beantwoord. 

Na het voltooien van de toets kun je de antwoorden insturen via de knop 'dien resultaat in'

Succes!

Eindtoets

1. Stel jezelf voor in het Engels.

2. Er is sprake van twee maanden huurachterstand. Leg in het Engels aan de klant uit wat de procedure is als men niet betaalt.

3. Een bewoner klaagt over een scheur in de muur van de keuken. Hoe reageer je op deze klacht in het Engels?

4. Een klant heeft een huurachterstand opgelopen omdat hij/zij een verkeerd IBAN nummer gebruikte. Hoe moet dit opgelost worden?

5. Een klant komt klagen over kleine witte insecten in de keukenkastjes. Jij denkt dat het zilvervisjes zijn. Hij denkt dat het kakkerlakken zijn. Leg in het Engels uit wat Lefier in dit geval kan doen.

6. Een klant komt langs om te vragen hoe zij zich moet inschrijven voor een woning. Volgens haar heeft ze recht op een voorrangsbehandeling. Geef hierop antwoord in het Engels.

7. Een klant komt klagen over aanhoudend burengerucht. Beantwoord deze klacht in het Engels.

8. Een klant klaagt over een buurman die volgens haar een gluurder is. Wat kan en mag ze doen in deze situatie en wat kan Lefier doen? Graag in het Engels.