Eindtoets kwaliteitstraject Lefier KCC

Welkom in het digitale leersysteem van CorporatieNL. Fijn dat je meedoet!

Er staat een eindtoets voor je klaar die bestaat uit 12 multiple choice vragen. Alle vragen zijn gerelateerd aan de trainingen die je de afgelopen 2 jaar hebt gevolgd. Denk aan de onderwerpen Schriftelijke communicatie, Reparatieverzoeken, Gesprekstechnieken, Engels en Feedback geven. 

Na het voltooien van de vragen kun je de antwoorden insturen via de knop 'dien alle vragen in'. 
Let op: eventuele foutjes kun je daarna nog corrigeren, net zolang tot je de maximale score hebt gehaald. Je rond de toets af door te klikken op de knop beëindig cursus.

Veel succes!

Reparatieverzoeken

Moet een huurder elke schade naar aanleiding van een aardbeving apart melden?

 • Ja, elke schade apart melden
 • Nee, de huurder mag alles in 1 keer melden
 • Dat hangt af van de schade

Wat zijn spoedeisende reparatieverzoeken die een huurder buiten kantoortijden kan melden bij Lefier?

 • Huurachterstand
 • Ernstige lekkage met wateroverlast
 • Lekkende kraan

Gesprekstechnieken

Bij een welles-nietes gesprek stel je altijd de volgende vraag: ‘Wat verwacht u van mij?

 • Dat is juist
 • Dat is onjuist

De Afsluiting is een onderdeel van de 5A gespreksmethode. Wat gebeurt er niet in de Afsluiting?

 • De gemaakte afspraken worden samengevat
 • De administratieve afhandeling
 • Check of de vraag voldoende is beantwoord

De Analyse is een onderdeel van de 5A methode. Wat gebeurt er niet in de Analyse?

 • LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen)
 • Raadplegen Klantcontacthistorie
 • Aanvullen klantinformatie

Wat kun je het beste doen bij emoties vanuit de klant?

 • Uit laten razen
 • Luisteren
 • Begrip tonen op de emotie
 • Stilte laten vallen
 • Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

Feedback geven

Effectieve feedback is:

 • Gehoord
 • Begrepen
 • Geaccepteerd
 • Alle gegeven antwoorden zijn juist

Wat moet je vooral niet doen bij feedback geven?

 • Voor- en nadelen inzichtelijk maken
 • Helder en direct zijn
 • Reageren vanuit je emotie
 • Feiten en bewijzen aanleveren

Schriftelijke communicatie

Elke mail bestaat uit deze indeling: Onderwerp van de mail - aanhef - inleiding - kern - slot - ondertekening. Is dit juist of onjuist?

Elke mail bestaat uit deze indeling:

 • onderwerp van de mail
 • aanhef
 • inleiding
 • kern
 • slot
 • ondertekening.

 • Juist
 • Onjuist

Moet je studenten tutoyeren?

 • Ja, altijd
 • Nee, nooit
 • Mag je zelf bepalen

Engels

Wat is de juiste Engelse vertaling van het woord ‘huurcontact?

 • Rent
 • Housing benefit
 • Tenant
 • Rental agreement

Wat is de juiste Engelse vertaling van het woord ‘gemeubileerde kamer’?

 • Furnished room
 • Terraced house
 • Housing benefit
 • Reimbursement for fixtures and furnishings