ภาษาอังกฤษแสนสนุก

บทเรียน e-learning เรื่อง คำนาม (noun)

คำนาม (noun)

คำนาม (noun)

คำนาม คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือบางครั้งอาจรวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ เช่น ความเชื่อ ความรัก ความกลัว เป็นต้น เรามาเรียนรายละเอียดกันเลยค่ะ จะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และดูดีค่ะ

คำนาม (noun)


คำนามในภาษาอังกฤษมีหลากหลายประเภทค่ะ ถ้าเรารู้คำนามต่างๆเยอะขึ้น เราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้ประเภทของคำนามกันเลยค่ะ

ประเภทของคำนาม

ประเภทของคำนาม

 1. คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)
 2. คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)
 3. คำนามทั่วไป (Common Noun)  และคำนามเฉพาะ (Proper Noun)
 4. คำนามที่ใช้บอกอาการ (Abstract Noun)

คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)

คำนามเอกพจน์ (Singular Noun)

คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียว คนๆเดียว หรือสัตว์ตัวเดียว เช่น กระเป๋า 1 ใบ (a bag) ผู้ชาย 1 คน (a man) พูดง่ายๆเลยก็คือ อะไรก็ตามที่มีเพียงหนึ่งหน่วย เราเรียกว่า คำนามเอกพจน์

คำนามพหูพจน์ (Plural Noun)

คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีมากกว่า 1 ชิ้น เช่น กระเป๋า 2 ใบ (2 bags) ผู้ชาย 4 คน (4 men) เป็นต้น

คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

คำนามนับได้ (Countable Noun) 

คำนามนับได้ (Countable Noun)

คือ คำนามที่เราสามารถระบุได้ว่ามี กี่ชิ้น กี่อัน กี่ตัว กี่แห่ง ฯลฯ

คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

คือ คำนามที่เราไม่สามารถระบุจำนวน หรือบอกว่ามีกี่ชิ้นกี่อันได้ อาทิ ของเหลวต่างๆ  เช่น นม น้ำ ไวน์ หรือ ข้าว น้ำตาล หรือของที่มีปริมาณมากๆ เช่น ผม  ฟางหญ้า เป็นต้น  จะให้เราพูดว่า ขอข้าว 2 เม็ดจ้า หรือ ขอนม 3 หยด ก็กระไรอยู่จริงมั้ยล่ะคะ ฝรั่งเลยกำหนดคำพวกนี้เป็นคำนามนับไม่ได้

คำนามทั่วไป (common nouns) และ คำนามเฉพาะ (proper noun)

คำนามทั่วไป (common nouns)

คำนามทั่วไป (Common Noun) คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั่วๆ ไป ไม่เป็นการเจาะจง

คำนามเฉพาะ (proper noun)

คำนามเฉพาะ (Proper Noun) คือ ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เป็นชื่อเรียกที่ค่อนข้างเจาะจง

อาการนาม คืออะไร? (Abstract noun)

อาการนาม (Abstract noun)

อาการนาม หรือ Abstract Noun คือคำนามที่ใช้บอกสถานะ สภาวะ คุณลักษณะต่างๆ หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Abstract (แอ๊บสแตร็คท์) มาแล้วบ้าง เช่น ภาพวาดแบบ abstract หรือภาพยนตร์สไตล์ abstract โดยที่เข้าใจว่าอะไรที่มีเจ้านี่ ลงท้ายมันต้องเป็นพวกเข้าใจยากๆแน่เลย แต่จริงๆแล้วคำว่า abstract แปลว่า นามธรรมค่ะ ตรงข้ามกับคำว่า concrete ที่แปลว่ารูปธรรม ดังนั้น อะไรที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ จับสัมผัสไม่ได้ ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสได้ จึงเรียกว่า Abstract ค่ะ

อาการนาม(Abstract noun)

อาการนาม (Abstract noun)

อาการนามเป็นคำนามที่ใช้เรียกเจ้าสิ่งที่เป็นนามธรรมนั่นเอง เวลาแปลเป็นไทย มักจะมีคำว่าการ หรือความนำหน้า เป็นคำนามที่เกี่ยวพันกับความรู้สึก และความคิดหรือมโนทัศน์ (ideas or concepts) 

อาการนาม(Abstract noun)

ความรู้สึก

love ความรัก

happiness ความสุข

hate ความเกลียด

disgust ความรังเกียจ

admiration ความยกย่องนับถือ

ความคิดหรือมโนทัศน์

education การศึกษา

democracy ประชาธิปไตย

freedom อิสรภาพ

liberty เสรีภาพ

beauty ความงาม

ฝึกออกเสียงคำศัพท์


เราได้เรียนรู้เรื่อง คำนาม(noun) กันไปแล้ว ทำให้ได้รู้ความหมายของคำนาม ประเภทของคำนาม และวิธีการใช้ คราวนี้เรามาลองฟังคำศัพท์ที่เป็นคำนามและฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันนะค่ะ

children

farmer

picture

squirrel

water

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

1.ข้อใดคือคำนาม ?

 • boy
 • big
 • brown

แบบฝึกหัดข้อที่ 2

2.คำนามในข้อใดต่างจากพวก

 • table
 • chair
 • bird

แบบฝึกหัดข้อที่ 3

3.ข้อใดเป็นคำนามเอกพจน์ (Singular  Nouns)

 • box
 • boxs
 • boxes

แบบฝึกหัดข้อที่ 4

4.ข้อใดคือคำนามพหูพจน์  (Plural  Nouns)

 • bus
 • buss
 • buses

แบบฝึกหัดข้อที่ 5

5.ข้อใดเเเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ได้ถูกต้อง

 • eraser - eraseres
 • ruler - rulers
 • desk - deskes

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง คำนาม(noun)

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำนาม(noun) เพื่อประเมินผลว่านักเรียนได้เรียนรู้ และผ่านการประเมินในบทเรียนหรือไม่

หากพร้อมแล้วให้นักเรียน  คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ