Test po telekonferencji nr 2 - EPS

Cześć,

zapraszamy Cię do drugiego testu "Spotkania EPS"  z Programu Wdrożeniowego.

Pytania są wielokrotnego wyboru (oznacza to iż w każdym pytaniu może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź)

Próg zaliczenia to 80% poprawnych odpowiedzi.

 

Wyniki będą dostępne w CRM2 zakładka raporty-wdrożenia dzień po zakończenia testu .

Powodzenia!

test z EPS

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi, które pokazują prawidłowe zachowania na spotkaniu:

 • budowanie przyjacielskich relacji z klientem
 • dążenie od początku do podpisania umowy / pozyskania klienta
 • docenianie osiągnięć biznesowych klienta
 • mówienie jak najszybciej i jak najwięcej, żeby zagadać klienta

Stwierdzeniami pomagającymi w budowaniu relacji są zdania:

 • Byłem u Klientów z Pańskiej branży i musze przyznać, że u Pana wygląda to naprawdę profesjonalnie.
 • Widzi Pan, niestety nie wybrał Pan najlepszego dostawcy energii – teraz ponosi Pan konsekwencje.
 • Widać, że nie jest Pan w ogóle zorientowany w branży energetycznej - pomogę Panu
 • Chętnie przy kawie przedstawię Panu możliwości…

Ankietę wykorzystujemy:

 • koniecznie w całości, załączamy ją do umowy
 • pozostawiając ją u klienta, by wypełnił na konkretny dzień i godzinę. Informujemy, że wrócimy po nią
 • dla wywołania poczucia dyskomfortu u klienta
 • tylko fragmentami, dlatego trzeba znać pytania na pamięć

Pracując z ankietą musimy (zaznacz czynność niezbędną):

 • Zostawić u klienta kopię
 • Zdobyć czytelny podpis pod zakończoną ankietą – to oznaka, że klient z nami współpracuje
 • Uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, tylko wtedy mamy potrzebne informacje o jego profilu energetycznym
 • Włączyć aktywne słuchanie i zaangażować go w wypełnianie ankiety

Pakiet Business Class gwarantuje klientom:

 • Gwarancję ceny prądu do na 48 miesięcy
 • Bezpośredni kontakt z doradcami w centrali i doradcą terenowym
 • Możliwość bezpłatnego audytu energetycznego i gazowego
 • Bezpłatny Audyt fotowoltaiczny w przypadku chęci przeprowadzenia go przez Klienta

W Duonie klient otrzymuje zawsze i bezpłatnie serwis:

 • W standardzie Business Class
 • Na poziomie V.I.P
 • W pakiecie Open Gold
 • Do wyboru w czterech opcjach

Jakie są zadania indywidualnego opiekuna klienta?

 • Odpowiada na sms klienta z prośbą o szybki kontakt
 • Przypominanie klientowi o konieczności terminowego zapłacenia rachunku
 • Odsyłanie klienta na infolinię w każdej sprawie poza sprzedażowymi
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów za prąd i energię

Argumentację związaną ze wzrostem cen energii powinno się oprzeć na:

 • Wskazaniu konsekwencji podpisania przez Polskę pakietu klimatycznego
 • Uświadomieniu klientowi zależności pomiędzy deficytem energetycznym a ceną energii na giełdzie
 • Pokazaniu zależności pomiędzy poszczególnymi OSD
 • Braku możliwości negocjacji w związku z narzuconymi cenami z giełdy

W celu uświadomienia klientowi, że poziom usług u obecnego dostawcy nie jest satysfakcjonujący:

 • Warto pokazać brak kompetencji opiekuna z konkurencji
 • Należy prowadzić rozmowę tak intensywnie, by klient nie miał możliwości czasowych powiedzenia takiej obiekcji
 • Warto poprzez zadawanie pytań doprowadzić do takich wniosków u klienta (np. pytania z przyjętej ankiety)
 • Należy pominąć tą kwestię i skupić się na referencjach

Przewagę konkurencyjną Duon S.A. mają budować:

 • Najniższa cena na rynku i jej gwarancja na czas zawartej umowy
 • Obsługa w standardzie Business Class i gwarancja ceny na czas zawartej umowy
 • Kompleksowość oferty, doradztwo w zakresie optymalizacji parametrów przesyłowych i indywidualne podejście do klientów
 • Agresywny system sprzedaży i bezpłatne audyty

W trakcie audytu energetycznego weryfikowane są:

 • Efektywność dobranej taryfy i zakontraktowanej mocy umownej
 • Ilości urządzeń i stan sieci przyłączeniowej
 • Wszystkie parametry części dystrybucyjnej faktury
 • Opłaty za energię bierną

Jak skutecznie zainteresować klienta fotowoltaiką?

 • Wspomnieć o angażowaniu się przedsiębiorców w mikroprodukcję energii w celu osiągnięcia niezależności energetycznej
 • Opowiedzieć o zagrożeniu brakiem dostępnych mocy przyłączeniowych
 • Skupić się na korzystnych formach dofinansowania projektów „energii zielonej” z budżetów samorządów
 • Pokazać Klientowi referencję i przykłady wdrożonych podobnych rozwiązań

Podczas prezentacji pakietu Bussines Class należy przede wszystkim:

 • Zwrócić uwagę na te elementy, które w badaniu potrzeb okazały się najbardziej istotne dla klienta
 • Podkreślać wysoką cenę i przez to ekskluzywność pakietu
 • Głównie wspierać się eleganckimi materiałami marketingowymi – to wyróżnia nasza obsługę
 • Podkreślać fakt, że Duon chce traktować każdego swojego klienta jako V.I.P.- a

1000 zł. rocznie może zarobić klient, który:

 • Jest odbiorcą gazu i prądu w Duonie
 • Umieści banner na stronie internetowej
 • Podpisał porozumienie Gazprąd
 • otrzyma taką propozycję od handlowca w zamian za podpisanie jednej z umów

Jak często należy korzystać ze standardu przeprowadzania rozmowy z klientem EPS

 • za każdym razem na spotkaniu handlowym
 • tylko u trudnych klientów
 • tylko na spotkaniach umówionych przez Call Center
 • Tylko podczas telefonicznego umawiania się z klientem