Uzaktan Eğitim: İş Hayatında Hile ve Suistimal Olayları ve Güncel Araştırmalar

Hile eylemi, özellikle işletmelere yönelik olanlar açısından, tüm dünyada önemli bir sorun olarak görülmektedir. İşletmelerde yapılan hilelerin sıklığı ve büyüklüğü konusunda birçok ülkede mesleki kuruluşlar ve firmalar araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan çıkarılan sonuçlar da iş hayatında yaşanacak yeni vakâlara önlem alınması amacıyla kullanılmaktadır.

Bu eğitimin konusu, hile ve suistimal kavramlarını açıklayarak bu alanlardaki çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgiler vermektir.

1. Hile ve Suistimal Kavramları

Hile ve Kavramı

Hile, çeşitli oyunlarla, düzenlemelerle, sahtekârlıklarla veya aldatma yöntemleri ile bir kişi veya kurumun varlığını ele geçirme eylemidir.

Suistimal Kavramı

Suistimal, çalışanların sahip oldukları yetkileri, işletme amaçlarının aksine, kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak şirketini nakdi ya da gayri nakdi olarak kayba uğratmasıdır.

Hile Türleri

Suistimal Yöntemleri

Untitled multiple choice question

  • Put your answer option here
  • Put your answer option here

2. Hile ve Suistimal ile İlgili Yapılan Güncel Araştırmalar

The Economist Araştırması

PKF International Araştırması

BDO Araştırması

ACFE Araştırması

4. ACFE Araştırmaları

4.1 Tarihçe

ACFE (The Association of Certified Fraud Examiner - Uuslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği), suistimal olaylarını araştırmak ve beyaz yakalı çalışanların suçlarını azaltmak amacıyla Dr. Joseph T. Welss tarafından 1988 yılında kurulmuştur.

Dr. Wells; iş suistimalinin maliyeti, suistimal yöntemleri, suistimalciler ve mağdurlar üzerine ilk kez 1996’da “ACFE İş Suistimali ve İstismar Üzerine Uluslara Rapor”unu yayımlamıştır. İlk raporun ardından onu takip eden yedi raporun her biri, iş suistimalinin oluşma biçimleri ve bu tehdidin tüm dünyadaki kurumlar üzerindeki finansal etkileri hakkındaki bilgi ve kavrayışı genişletme amacı taşımaktadır. 

4.2 Metodoloji

ACFE tarafından hazırlanan raporlar, bu vakaları soruşturmuş olan Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanları (CFE’ler) tarafından bildirilen vakâlara dayanmaktadır.

Bu vakaların analizi, suistimalin nasıl gerçekleştirildiği, nasıl tespit edildiği ve kurumların bu risk karşısındaki zafiyetlerini nasıl azaltabilecekleri hakkında kıymetli dersler sağlamaktadır.

4.3 Bulgular (Yönetici Özeti)

4.4 2006-2016 Yılları Arasındaki ACFE Raporları'nın Değerlendirmesi

1. VAK'Â SAYILARI

2. COST OF OCCUPATIONAL FRAUD

DETECTION OF FRAUD

TYPE OF VICTIM COMPANIES

4.4.1 Vak'â Sayıları

4.4.2 Hile ve Suistimallerin Yol Açtığı Kayıplar

4.4.3 Hile ve Suistimalin Tespit Yolları

4.4.5 Hile ve Suistimal Yaşanan Şirket Türleri

4.4.6 Hile ve Suistimal Yapan Kişilerin Profileri

4.4.7 Hile ve Suistimal .........

4.4.8 Araştırma Katılımcılarının Özellikleri