Uzaktan Eğitim: İş Hayatında Hile ve Suistimal Olayları ve Güncel Araştırmalar

Hile eylemi, özellikle işletmelere yönelik olanlar açısından, tüm dünyada önemli bir sorun olarak görülmektedir. İşletmelerde yapılan hilelerin sıklığı ve büyüklüğü konusunda birçok ülkede mesleki kuruluşlar ve firmalar araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan çıkarılan sonuçlar da iş hayatında yaşanacak yeni vakâlara önlem alınması amacıyla kullanılmaktadır.

Bu eğitimin konusu, hile ve suistimal kavramlarını açıklayarak bu alanlardaki çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgiler vermektir.

1. Hile ve Suistimal Kavramları

Hile ve Kavramı

Suistimal Kavramı

Hile Türleri

Suistimal Yöntemleri

Untitled multiple choice question

2. Hile ve Suistimal ile İlgili Yapılan Güncel Araştırmalar

The Economist Araştırması

PKF International Araştırması

BDO Araştırması

ACFE Araştırması

4. ACFE Araştırmaları

4.1 Tarihçe

4.2 Metodoloji

4.3 Bulgular (Yönetici Özeti)

4.4 2006-2016 Yılları Arasındaki ACFE Raporları'nın Değerlendirmesi

4.4.1 Vak'â Sayıları

4.4.2 Hile ve Suistimallerin Yol Açtığı Kayıplar

4.4.3 Hile ve Suistimalin Tespit Yolları

4.4.5 Hile ve Suistimal Yaşanan Şirket Türleri

4.4.6 Hile ve Suistimal Yapan Kişilerin Profileri

4.4.7 Hile ve Suistimal .........

4.4.8 Araştırma Katılımcılarının Özellikleri