ФП 102 Застрахонателни стратегии и продукти

Въведение - ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ и ПРОДУКТИ

Произходът на застраховането е толкова далече в историята на цивилизацията, че не е точно установен. В края на 15 век, когато европейците започват пътешествия до Азия иАмерика, довели до така наречената “ търговска революция”, идеите за идентифицирането на риска и създаване на общ фонд се обединяват. Имало е кораби, които са достигали до крайната си цел, но и такива, които са били потапяни от бури и урагани.Изглеждало разумно за хората, които инвестират в подобно начинание, да поделят риска помежду си така,че да не загубят цялата си инвестиция вследствие на случайността точно техните плавателни съдове да изчезнат. Така с годините, хората осъзнали, че това е начин да се предпазят от случайни неприятни събития и да не търпят огромни загуби. Появили се и първите застраховки срещу пожар и животозастрахователнитефондове. Застрахователят продава обещание на застрахованите. Валидността на договора ще се покаже в бъдеще, но във всеки момент от договора клиентът има усещането, че получава подходящо покритие и сигурност. Това са и основните функции на застраховането днес – социалната функция, която се проявява чрез задължителните застраховки и изграждането на пул, в който всеки застрахован участва, чрез заплащане на адекватна на неговия риск премия. При настъпване на застрахователно събитие домакинствата няма да са финансово ощетени, а собственикът на голямо предприятие няма да фалира. И до днес застраховането си остава най- популярния начин за финансиране на рисковете, а животозастрахователните компании са едни от най-големите инвеститори в обществото.Разбира се, всичко това се случва на база разработени канали на дистрибуция на застрахователните продукти. Финансовите консултанти са основно звено при продажбата на застрахователни договори. Има застрахователни продукти, които се предлагат изключително и главно чрез застрахователните посредници. Кандидатът за застраховане не може сам да се ориентира в голямото разнообразие от застраховки предлагани на българския пазар. Консултантите трябва внимателно да проучат нуждите на клиента и да му предложат най-подходящия за него продукт. Целта на този курс е именно да добиете представа за възможностите и продуктите, които се предлагат на българския пазар. Благодарение на своите знания и контакти при продажбата на застраховки консултантите получаватвъзнаграждение / комисионна / от застрахователната компания.

Допълнително при Вашата подготовка Вие може да използвате сайтовете:

www.fsc.bg

www.insurance.bg

www.nbbaz.bg

Допълнителна литература

Имуществено и лично застраховане – проф.Христо Драганов проф. Марин Нейков

Застраховане – Принципи и практика – проф. Дейвид Бланд –The Chartered Insurance Institute

Кодекс за застраховането
Наредба № 24

Адреана Лазарова, Dipl. CII

Учебно помагало

Учебното помагало можете да видите тук

Лекция 1

Презентация

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Лекция 2

Презентация към Лекция 2

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Междинен тест

Междинен тест - Карта за отговори

Междинен тест - 20 въпроса

Междинен тест - отговори

Лекция 3

Презентация

Глава 10

Глава 11

Глава 12