Untitled course

Denne sektion har til formål at vise dig de muligheder der er for at indsætte forskellige typer af spørgsmål og opgaver.

Lad os starte med den første type indhold - den hedder blot Content, og svarer til almindeligt indhold i mellem spørgsmålene

Indhold

Her kan indsættes almindelig tekst, hvori der kan indsættes

http://www.bvhse.dk

   
   

Lyd / Film / Dokumenter til downloads eller formler

 

Multi Ply choice, med ét rigtigt svar

 • ADR
 • RID
 • IMDG
 • IATA
Hvilken transportform er denne emballage gjort klar til?

Multi Ply choice, med et eller flere rigtige svar

 • 1.2G
 • 1.3G
 • 1.4G
 • 1.4S
Hvilken klasse og underklasse tilhører dette produkt

Multi Ply choice, med et eller flere rigtige svar

 • ADR
 • RID
 • IMDG
 • IATA
Hvilke(n) transportformer kan denne emballage sendes med?

Multi Ply choice med billeder i svarmuligederne

Hvilken af følgende emballager er korrekt mærket?

Her skal du udfylde de manglende ord eller vælge det rigtige fra dropdownmenuen

I hereby declare that the of this consignment are fully and accurately below by the , and are classified, , marked and /, and are in all respects in proper condition for according to the applicable international and national governmental regulations.

Match de forskellige udtryk sammen

Hvad betyder de forskellige dele af denne kode?
 • UN-mærket
  at emballagen er UN-godkendt
 • USA
  Emballagen er godkendt i USA
 • 4G
  Kasse af pap
 • 12
  Produceret i 2012
 • 8
  Max bruttovægt er 8 kg
 • X
  Må anvendes til emballagegruppe I, II og III

Flyt teksten så den passer de rigtige steder på billedet

 • Oxiderende produkt
 • Giftigt produkt
 • Miljøfarligt produkt

Sandt eller falsk spørgsmål

 • Denne emballage må kun anvendes til smittefarlige stoffer
 • Denne emballage kan klare et fald fra 9 meters højde
 • Denne emballage må ikke pakkes med tøris til at holde indholdet koldt
 • Denne emballage anvendes udelukkende til UN2900 og UN2814

Udpeg område på billede

Marker den mærkning der har med farligt gods transporten at gøre

Et helt åbent spørgsmål, der kræver manuel rettelse

Hvilken fareseddel skal der sættes på en emballage er der fyldt med brandfarlig væske?