Reputatieworkshop

Introductie

Welkom in het digitale leersysteem van CorporatieNL! Wij hebben een aantal cases voor u klaarstaan om te bestuderen ter voorbereiding op de reputatieworkshop van Rik Rensen en Fred Bleeker. 

Deel 1 bestaat uit enkele open vragen waarin de reputatie van een persoon of organisatie centraal staan. Deel 2 bestaat uit de Media Stress Test. In deze test beantwoord u 18 vragen gesteld over uw eigen organisatie en het media-instrumentarium. Let op: na het klikken op 'invoeren' kan een antwoord niet meer gewijzigd worden.

Na het voltooien van de vragen kunt u de antwoorden insturen via de knop 'dien resultaat in'

Veel succes!

Deel 1: Oriëntatie

Bekijk onderstaande video. Welke elementen maken deze speech bijzonder?

Lees onderstaand artikel. Welke leerpunten kunt u uit het artikel halen die u kunt toepassen in uw eigen organisatie?

Bekijk onderstaande video. Hoe beoordeelt u het media-optreden van de burgemeester? Verwacht u dat zij hiermee de bevolking geruststelt? Welke aanvullende media zou u zelf inzetten?

Lees het onderstaande artikel. Wat is uw advies aan Volkswagen om lange termijn reputatieschade te voorkomen? (laatste vraag van deel 1. Hierna volgt deel 2: de media stress test)

Deel 2: Media Stress Test

Uitleg

Is uw organisatie toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door criminaliteit, in de vorm van bijv. inbraak op ICT systemen met persoonlijke gegevens, cyberaanval, etc. ?

Is uw organisatie afdoende toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door klachten van klanten, wensen en behoeften van klanten, woongedrag, betaalgedrag, etc. ?

Is uw organisatie afdoende toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door gedrag van medewerkers intern, gedrag van medewerkers naar buiten, gedrag management, etc. ?

Is uw organisatie afdoende toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door financiële risico’s, zoals: beleggingen, bankproducten, etc. ?

Is uw organisatie afdoende toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door (onvoldoende) onderhoud van het vastgoed, de bouw, verkoop, beheer, etc. ?

Is uw organisatie afdoende toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door veranderingen in het beleid van de overheid, veranderde regelgeving, extra gestelde eisen, etc. ?

Is uw organisatie afdoende toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door de kritische media, speciale aandacht van media, etc. ?

Is uw organisatie afdoende toegerust op het voorkomen van calamiteiten en incidenten veroorzaakt door beschadiging, brand, storm, etc. van het vastgoed?

Voor welke van de eerder genoemde dreigingen bent u het meest bevreesd?

Is uw organisatie en vooral de communicatieafdeling van uw organisatie afdoende toegerust op het pareren, kanaliseren en/of dempen van reputatieschade als gevolg van calamiteiten en incidenten?

Zijn de leidinggevende directeuren en/of woordvoerders in uw organisatie voldoende toegerust op situaties van crisiscommunicatie?

Maakt uw organisatie en vooral de communicatieafdeling van uw organisatie hierbij afdoende gebruik van een crisiscommunicatieplan?

Is uw organisatie en vooral de communicatieafdeling van uw organisatie afdoende toegerust op gebruik van sociale media monitoring en sociale media interventies in geval van incidenten of calamiteiten?

Is de communicatieafdeling van uw organisatie in het geval van incidenten of calamiteiten afdoende toegerust en getraind om proactief offline en online media te benaderen met uw eigen kernboodschappen?

Is uw organisatie en vooral de communicatieafdeling van uw organisatie voldoende getraind in de belangrijkste (communicatie)crisis die uw organisatie kunnen treffen en worden ze nagespeeld?

Heeft uw organisatie afdoende waterdichte en bindende afspraken gemaakt met uw interne en externe stakeholders over woordvoering en het publiceren van persberichten in het geval van een crisis?

Heeft uw organisatie goede afspraken met externe communicatie experts die in geval van een grote crisis kunnen bijspringen?

Welke van bovengestelde crisisbeheersmaatregelen vindt u het minst ontwikkeld binnen de organisatie?