Heeft u voldoende zicht op uw juridische aandachtspunten ?

Arbeidsrecht.

Is binnen uw organisatie een CAO verbindend verklaard.

Heeft u een bedrijfsreglement ?

Volgen medewerkers cursussen en opleidingen ?

Heeft u periodiek beoordelings- en voortgangsgesprekken met uw personeel ?

Huurrecht

Welke type winkel of bedrijfsruimte heeft U ?