Heeft u voldoende zicht op uw juridische aandachtspunten ?

Ruim 100 vragen geven aan of u al dan niet meer aandacht aan juridische issues moet geven.

Arbeidsrecht.

Is binnen uw organisatie een CAO verbindend verklaard.

  • Ja
  • Nee

Heeft u een bedrijfsreglement ?

  • Ja
  • Nee

Volgen medewerkers cursussen en opleidingen ?

  • Ja
  • Nee

Heeft u periodiek beoordelings- en voortgangsgesprekken met uw personeel ?

  • Ja
  • Nee

Huurrecht

Welke type winkel of bedrijfsruimte heeft U ?