Formularz Rekrutacyjny FORTUM

Niniejszy formularz kierujemy do Pana/Pani w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Regionalnego Managera Sprzedaży. Prosimy o wyczerpujące odpowiedzi. Dziękujemy za poświęcony czas.

 

Po analizie uzyskanych odpowiedzi skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Doświadczenie i motywacja

Jaka jest Pana/Pani motywacja do zmiany pracy?

Jaki jest Pana/Pani zakres zadań w aktualnym miejscu pracy? (Jeżeli nie ma aktualnego, prosimy o wskazanie zakresu zadań z ostatniego miejsca pracy.)

Z jakich celów/wskaźników/KPI jest (był/a) Pan/Pani rozliczany/a?

W jaki sposób mierzy Pan/Pani efektywność swojego zespołu?

Co było powodem Pana/Pani ostatniego rozstania z pracodawcą?

Co jest dla Pana/Pani ważne w przypadku podjęcia pracy z nowym pracodawcą?

W jakim terminie jest Pan/Pani dyspozycyjny/a?