PowerCoaching

Een coachingsprogramma voor jongeren met ADHD

Doelgroep

Primair is de doelgroep van PowerCoaching jongeren van 12 t/m 18 jaar met ADHD. Het zou ook gebruikt kunnen worden bij jongeren zonder ADHD die problemen ondervinden op bepaalde gebieden die we bij PowerCoaching behandelen. Ook zou het gebruikt kunnen worden bij kinderen op de basisschool.

Inhoud zonder titel

Kennis over ADHD

Stelling

  • 70% van de jongeren met ADHD laat slechte schoolprestaties zien

Stelling 2

  • Jongeren met ADHD hebben geen problemen met onder controle houden van hun emoties

Stelling 3

  • Het zelfbeeld van jongeren met ADHD is vaak niet kloppend

Inhoud zonder titel

Kenmerken

Kenmerken puberteit

Niet alleen het lichaam wordt volwassen, maar ook het gedrag gaat steeds meer naar volwassenheid toe. Deze problematiek ontstaat onder andere doordat er in de puberteit veel dingen veranderen. Zo krijgen jongeren steeds meer behoefte aan autonomie. Ze willen een eigen identiteit ontwikkelen en zich losmaken van hun ouders. Het ouderlijk gezag wordt steeds meer betwijfeld en de mening van vrienden is belangrijker.

Kies de kenmerken die passen bij kinderen jonger dan 12 jaar

  • Ouderlijk gezag bepalend
  • Sociale druk neemt toe
  • Autoriteit wordt geaccepteerd
  • Gestructureerd
  • Afhankelijkheid is hoog
  • Toename van innerlijke onrust en emotionele instabiliteit
  • Jongere krijgt een actieve rol bij de behandeling

ADHD en de puberteit

Oefening

Jongeren boven de 12 jaar  met nieuw en risicovol gedrag. Zij proberen zich steeds meer van de ouders te bevrijden en de  groeit. Het ouderlijk gezag wordt vaak . De jongeren krijgen een andere leven, nieuwe vrienden en de  neemt toe.