Refresh HBV

refresh BHV voor Patrouillevaartuigen

Module 1

Artikel 3.1 en artikel 3.1a: Verboden af te meren in strijd met verkeersteken

Doel van het artikel:

Orde houden zodat iedereen, conform de aanwijzing van het verkeerstekenligplaats (eventueel met een onderbord), ligplaats neemt. 

Bezwaar, verweer van misbruiker/overtreder:

-vrije plaats, hoeft niet bij een ander schip langszijde

-mag in geval van een bijkomend teken vereist is, dit ook voeren

-wil in de buurt van een laad/losplaats liggen

Artikel 3.1a: Bekendmakingen met dezelfde strekking als een verkeersteken

Welke verkeerstekens worden er genoemd in artikel 3.1 van de HBV 2010?

  • Verkeerstekens uit de HBV
  • Verkeerstekens uit het BPR
  • Verkeerstekens uit het CEVNI
  • Verkeerstekens uit de Binnenvaartwet

Hoe kan het college het verbod om te handelen in strijd met een verkeersteken opheffen?

  • Door toestemming te geven.
  • Door een machtiging te geven.
  • Door een ontheffing te verlenen.
  • Door een vergunning af te geven.

Module 2

fbjkdsj