Training Wegwijzer

Beste deelnemer,

Het hoofddoel van deze cursus is het kunnen werken met ons instrument, de Wegwijzer. Echter, het instrument is een middel om een doel te behalen. Vandaar dat ook in deze cursus aandacht besteed wordt aan de achtergronden van de wegwijzer. Evenals een stukje introductie rondom Dariuz.

In deze cursus leer je:

 1. Over de visie en achtergronden van Dariuz
 2. De basiskenmerken van methodisch handelen
 3. Methodisch handelen toe te passen voor de Wegwijzer
 4. Het werken met de applicatie

Achtergrond en principes Wegwijzer

Wegwijzer als onderdeel van re-integratieketen

De wegwijzer is een begin van de re-integratieketen. Met het instrument 'Wegwijzer' krijg je op een snelle, effectieve en efficiënte wijze inzicht in het arbeidspotentieel van de klant. Op basis van het arbeidspotentieel (en de overige verkregen informatie) kan er een gerichte keuze gemaakt worden voor een vervolgtraject. 

De indeling van het arbeidspotentieel van de Wegwijzer luidt als volgt:

 • Arbeidspotentieel => Zeer hoog. Ofwel iemand zou zonder al te veel begeleiding richting (regulier) werk kunnen. 
 • Arbeidspotentieel => Hoog. Er zijn obstakels richting werk. Deze zijn echter niet onoverkomelijk. De betrokkene heeft wellicht wat gerichte begeleiding en/of tijd nodig om zich weer richting een (reguliere) baan te verplaatsen. Het kan ook zijn dat betrokkenen in deze groep prima aan het werk kunnen, maar waarbij regulier, ongesubsidieerd werk te veel gevraagd is. Zij zouden mogelijk gebaat zijn met het inzetten van loonkostensubsidie. 
 • Arbeidspotentieel => Redelijk. Er zijn kansen voor deze groep betrokkenen op regulier, ongesubsidieerd werk. Echter, zullen ze hiervoor eerst een (langdurig) traject moeten doorlopen. Een traject gericht op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en het begeleiden in ervaren obstakels.
 • Arbeidspotentieel => Laag. Deze groep lijkt aangewezen op beschut werk of dagbesteding. In ieder geval is het op dit moment niet mogelijk voor de betrokkene om regulier, ongesubsidieerd werk te verrichten. En de vraag is of dat ooit wel binnen de mogelijkheden gaat vallen. Binnen deze groep kunnen ook klanten vallen waarbij (regulier) werk nu te hoog gegrepen is, maar dat door veranderingen in de privésfeer op termijn wel meer mogelijk is. 

Methodisch handelen

Het werken met een Dariuz-instrument is geen doel op zich. Het is ingebed in een groter geheel. Om het werken met het instrument in dat geheel te laten passen, willen we met behulp van het instrument methodisch handelen faciliteren.

Hieronder vind je de vier kenmerken van Methodisch handelen en een uitleg. Maak de juiste match per kenmerk. 

 • Doelgericht
  gericht op het bereiken van een vooropgesteld doel
 • Systematisch
  verloopt altijd volgens een bepaalde systematiek. Een bepaalde volgorde in het handelen die als het ware voor zichzelf spreekt. Deze stappen zijn afgeleid van de doelstelling
 • Procesmatig
  de ene actie schept de voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van een volgende actie
 • Bewust
  kritisch en bewust terugblikken op je eigen handelen. De uitvoerder weet wat hij doet (planning) en waarom (doel) en kan monitort of alles nog naar wens verloopt.

Methodisch handelen

Zelfreflectie: Hoe methodisch handel jij in je werk? Op welke gebieden wel? En waar is mogelijk nog winst te behalen?

Het instrument 'De Wegwijzer'

Stappen Wegwijzer

Methodisch handelen met de Wegwijzer

 

Aan de slag

Doorloop de stappen in de applicatie

Inloggen

Ga naar www.dariuz.nl en klik op de knop 'Inloggen'. Deze knop is bovenin het scherm te vinden. 

Inloggen (deel 2)

Vervolgens kom je in dit scherm. Klik nogmaals op de knop 'Inloggen'. 

Inloggen (deel 3)

We hebben verschillende omgevingen:

 • Trainingsomgeving: Bedoeld om in te oefenen. Met deze omgeving gaan we nu verder. Gebruik hiervoor de inlogcode zoals eerder ontvangen.
 • Productieomgeving: Enkel bedoeld voor 'echte' klanten. Te bereiken middels de knop 'Wachtwoord vergeten? Of eerste keer inloggen?'


Cliënten

Onder het kopje 'Cliënten' vind je meerdere opties. Voeg een cliëntdossier toe. 

 • Kies een fictief BSN-nummer. In de productieomgeving kan dit niet. Hier moet een geldig BSN-nummer ingevoerd worden. Het is echter ook mogelijk om met klantnummers te werken. 
 • Vul zoveel velden in als u wilt. De velden met sterretje zijn verplicht. 
 • Kies bij project de optie 'Wegwijzer training'

Proces Wegwijzer doorlopen

Doorloop vervolgens het proces van de Wegwijzer:

 1. Vragenlijst cliënt --> Middels 'Afname vragenlijst voorbereiden'. TIP: Vul de vragenlijst in met een fictieve klant of een klant uit uw eigen bestand in gedachten. 
 2. Werkblad genereren --> Selecteer het werkblad behorend bij de zojuist ingevulde vragenlijst. 
 3. Vragenlijst casemanager --> Maak middels 'Nieuwe vragenlijst openen' de vragenlijst voor u als casemanager aan. Vul deze aan waar nodig of corrigeer waar nodig. LET OP: Ook mogelijkheid tot invullen van de tabbladen 'Advies' en 'Plan van aanpak'. Deze tabbladen zijn echter niet verplicht. Indien gereed, klik op 'opslaan' en dan op 'rapport. 
 4. Gegenereerde rapporten zijn terug te vinden onder het 'Rapportenoverzicht'.