Förbereda resultatrapportering och studiedeltagande

DEL 1 Introduktion

Så här ser startsidan ut i Ladok 3.

Du kommer oftast arbeta under fliken längst upp till vänster: Studiedokumentation.

För att hålla Ladok 3 kompakt och överskådligt kommer personer med olika uppgifter att använda delvis samma fönster och vyer.

Till exempel kommer rapportörer, attestanter och administratörer, samtliga att arbeta i bilden för ett kurstillfälle. Men de använder inte samma funktioner och arbetar inte under samma flikar.

Nu kan du gå vidare och lära dig hur Ladok 3 används i arbetet. 

DEL 2 Aktivitetstillfälle

Aktivitetstillfälle är en funktion där du kan styra hur anmälan ska göras för betygsgrundande aktiviteter. Till exempel tentamenstillfällen och laborationer.

Exempelvis används aktivitetstillfälle vid en omtentamen till vilken studenterna behöver anmäla sig. Då skapar du ett nytt aktivitetstillfälle för denna omtentamen.

Så här kan det se ut i Ladok 3 när ett aktivitetstillfälle skapas.

Ett aktivitetstillfälle skapas enklast ifrån det aktuella kurstillfället. Då blir det knutet till kurstillfället. Du ser säkert var du ska trycka för att skapa ett nytt aktivitetstillfälle!

Du såg väl knappen? I nästa steg får du öva att skapa ett aktivitetstillfälle.

Nu får du öva på att skapa ett aktivitetstillfälle. Det gäller en tentamensanmälan för kurstillfället Algebra II 7,5 hp 1MA006 TST10. Din första utmaning är att börja på rätt ställe.

Markera rätt flik som du bör utgå ifrån och tryck på "Submit".

När du sökt fram och öppnat kurstillfället Algebra II 7,5 hp 1MA006 TST10 kan du skapa ett nytt aktivitetstillfälle. Det ska vara knutet till modulen "Tentamen".

Markera var du ska klicka och tryck på "Submit".

Om du skapar aktivitetstillfället "OmTentamen" och väljer att anmälan krävs kommer man att se den här kursbilden under fliken "Rapportera". Vad tror du händer om man öppnar OmTentamen nu?

Välj en av bilderna nedan. Du kan förstora dem om det behövs.

I ett tillfälle utan anmälan lägger du själv till deltagare i vyn för kurstillfället. Använd knappen Lägg till under fliken "Aktivitetstillfällen".

https://live.easygenerator.com/storage/image/7c44f5e3-e40c-46aa-beb0-6db20520da08.jpg

 

Det skapas nu även en anmälningsmöjlighet i deltagarens studentgränssnitt.

Nu får du öva. Först behöver du öppna kurstillfället. Men hur söker man ett kurstillfälle på bästa sätt? Studera de två bilderna och fundera:

Hur söker du enklast fram Algebra II 7,5 hp 1MA006 TST10?

Nu har du öppnat kurstillfället vilket är en bra utgångspunkt. Studera bilden och välj hur du går vidare.

Markera vart du går för att kunna lägga in studenter som möjliga deltagare på OmTentamen.

Under fliken kan du skapa och ändra i aktivitetstillfällen. Till exempel ställa in ett tentamenstillfälle eller göra möjligt för en student att anmäla sig.

Öppna aktivitetstillfället härifrån så kan du till exempel lägga till en student som möjlig deltagare. Då kommer studenten att kunna anmäla sig till tillfället.

Studenter som ska anmäla sig till en omtentamen gör det i sitt studentgränssnitt. Dit hämtas de uppgifter du lagt in i aktivitetstillfället. Tid och plats för tentamen och när man måste anmäla sig etc.

I formuläret för aktivitetstillfället skapar och ändrar du uppgifter.Det går även att koppla andra kurser till det här aktivitetstillfället om man vill samla upp studenter som vill göra en omtentamen till det här tillfället. Dock gör man inte detta ifrån ett specifikt kurstillfälle som i det här exemplet.

Mer om funktionen aktivitetstillfälle.

För att ändra något, till exempel skapa en anonymkod till tentamenstillfället, öppna tillfället igen under fliken Aktivitetstillfällen.

DEL 3 Genvägar och resultatnoteringar

Skapa genvägar åt användare.

Du gör på samma sätt med kurstillfällen som ska attesteras av en viss person. Dessa visas under "Mina attesteringar" på startsidan.

Resultatnoteringar

I Ladok3 kommer möjligheten att dokumentera även moment för studenterna som inte ger dem några högskolepoäng eller betyg, men som ändå är en del av kursen. Det görs i en  resultatnotering som du skapar i kurstillfället under fliken"Resultatnoteringar".Resultatnoteringar kan vara av olika slag.När du skapat och namngett resultatnoteringen kan läraren fylla i den under rapporteringsfliken.

DEL 4 Studiedeltagande

I Ladok 3 innebär en omregistrering att man kopplar studenten till ett nytt kurstillfälle. På så sätt finns studenten alltid i ett pågående kurstillfälle

Du gör bytet i vyn för den aktuella studenten. Där listas studentens nuvarande kurstillfällen.

När du väljer "Förbered tillfällesbyte" öppnas ett formulär för tillfällesbyte.

Studenten Emir Carlson ska byta till ett senare kurstillfälle på Algebra II 7.5 P. Hur gör du omregistreringen enklast?

 • Bilden visar hur du enklast förbereder ett tillfällesbyte åt Emir.
Titta på bilden och ta ställning till påståendet nedan.

Kommer du ihåg var du öppnade formuläret för tillfällesbyte?

Markera där du gör tillfällesbytet och klicka på SUBMIT

Efter att du gjort tillfällesbytet ser Emirs kursbild litet underlig ut!

 • Systemet uppdateras nattetid och vissa ändringar går inte igenom direkt.
 • Studenten måste registrera sig på det nya tillfället.
 • Du behöver göra studenten möjlig för anmälan först.
Vilken förklaring är rätt?

Ett kurstillfälle kan löpa över flera terminer (eller perioder). Studenten ska precis som vanligt registreras för varje termin (period).

Om studenten ska omregistreras till ett tillfälle som löper över fler perioder så ska det även i det fallet göras ett tillfällesbyte.

Om du omregistrerar en student till ett kurstillfälle som går över fler terminer behöver du även välja period i formuläret. Fundera över varför.

 • Perioden avser det ursprungliga kurstillfällets startperiod. ( Den termin som kurstillfället började i)
 • Du måste registrera studenten i en viss period (termin) även om kurstillfället sträcker sig över flera perioder.
Hur kommer det sig att du måste välja period?

Du kan ta ut registrerings- och resultatintyg. Du ser säkert vilken bild som visar var man gör det!

Markera rätt bild och tryck på Submit. Förstora bilderna om du behöver.

DEL 5 Repetition

Hur genererar du en anonymkod?

Vilken av bilderna visar var du skapar en anonymkod? Förstora upp bilden om du behöver.

Ändra datum på en tentamen

Hur gör du för att andra datum på ett tentamenstillfälle?

Visa kurstillfälle på startsidan

 • För att en rapporterande lärare ska se sin kurs direkt på sin startsida ska du arbeta under fliken systeminformation / användare och behörighet. Där ändrar du vem som ser en viss kurs.
Tror du nedanstående påstående stämmer?

Sätt ihop meningarna.

 • Ett kurstillfälle är ett tidsbestämt tillfälle för
  en kurs
 • En aktivitetstillfälle knyts till
  ett kurstillfälle
 • Ett aktivitetstillfälle kan till exempel vara
  en tentamen