URKUND

Siia tuleb õpijuhis, kuidas materjali läbida

URKUNDI KASUTAMINE MOODLE KESKKONNAS

1. Loo ülesanne;

1. Loo ülesanne


Kuidas luua ülesannet

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

2. Ülesanne seadetest ava Urkundi plagiaatluse plugin;

3. Aktiveeri Urukundi funktsioon valides „Jah“ võimalda Urkund;

3. Aktiveeri Urukundi funktsioon valides „Jah“ võimalda Urkund;

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

4. Kui soovid, et tudeng näeks ka sarnasusskoori, siis aktiveeri sarnasusskoori kuvamine õpilasele. Õppija vaatenurk:

Joonis 1 Allikas: https://www.ttu.ee/public/h/haridustehnoloogiakeskus/pdf/urkundi_estilus.pdf

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

5. Sisesta vastuvõtja aadressi lahtrisse oma [email protected] aadress;

5. Sisesta vastuvõtja aadressi lahtrisse oma [email protected] aadress;

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

6. Vali Allow all supported file types „Jah“;

6. Vali Allow all supported file types „Jah“;

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

7. Salvesta muudatused.

7. Salvesta muudatused.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Millisel kujul esitatakse URKUNDI  vastuvõtja aaderess?

2. URKUNDI KASUTAMINE E-MAILI VAHENDUSEL

2. URKUNDI KASUTAMINE E-MAILI VAHENDUSEL

2. URKUNDI KASUTAMINE E-MAILI VAHENDUSEL

1. Kui TAAT või ÕIS-i kaudu pole võimalik siseneda, siis peab kõigepealt õppejõu Urkundi kasutajakonto taotlema. Otse saab tudengi konto registreerida;

2. Selleks tuleb saata TTÜ haridustehnoloog Silver Abozenkole (silver.abozenko[ät]ttu.ee) või täida veebis taotlus siin;

3. Järgida edasiseid juhiseid;

4. Sisselogimine toimub aadressilt https://secure.urkund.com/account/en-US/auth/login

5. Tööpõhimõte e-maili vahendusel:

Joonis 2 Allikas: https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Userguide.pdf

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Järjesta Urkundis plagiaadituvastamise tegevused

  • Õppejõud tutvustab Urkundi tudengitele
  • Õppejõud jagab tudengutele oma analüüsi aadressi
  • Tudeng saadab oma kirjutatud töö õppejõu antud aadressile
  • Tudengi töö jõuab Urkundi keskkonda
  • Urkundis võrreldakse allikaid
  • Urkund genereerib tulemused
  • Õppejõud siseneb oma Urkundi postkasti ja näeb analüüsi tulemusi detailselt

3. FAILIDE LISAMINE OTSE URKUNDI VEEBIKESKKONNAST

Otse Urkund keskkonnas faili lisamine

FAILIDE LISAMINE OTSE URKUNDI VEEBIKESKKONNAST

Selleks peavad tudengid endale Urkundi kasutajakonto registreerima. Peale mida on tudengil võimalik faile otse läbi veebikeskkonna õppejõule edastada, kes on Urkundiga seotud. Kasulik, kui edastatav dokument on e-maili mahupiirangust suurem.

Joonis 3 Allikas: https://www.ttu.ee/public/h/haridustehnoloogiakeskus/pdf/urkundi_estilus.pdf

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Vali pildil viis punast tekstimulli

Kasulik informatsioon

Kasulik informatsioon

• Kui Urkundi kasutatakse e-maili kaudu, siis kontrollitav tekst peab olema manuses. Tekst, mis on lisatud kirja enda sisuvälja, ei analüüsita;

• Kui saadetakse e-mail analüüsi aadressile ilma manuseta või mitte toetatud tekstiformaadis, siis kiri lükatakse vastava veateatega tagasi. Kiri ja dokument ei jõua adressaadini;

• Google Docs ja teised pilvepõhised tekstiformaadid ei ühildu Urkundi keskkonnaga. Selleks on vaja eraldi dokumenti, ainult lingist viitega dokumendi asukohale ei piisa;

• Urkundi toetab kõige enam kasutatavaid tekstitöötlus formaate: DOC, DOCX, SXW, PPT, PPTX, PDF, TXT, RTF, HTML, HTM, WPS, ODT;

• PDF/A failid on ainult lugemisõigusega ja ei ole Urkundi poolt toetatud.

• Urkund ei toeta hetkel iWorks formaati;

• On võimalik ka rohkem, kui ühe dokumendi lisada manusesse analüüsimiseks, kuid soovitatav on siiski saata dokumendid ühekaupa;

• Omaette pildid e-kirjas – näiteks asutuse logod signatuuris – kutsusvad esile Urkundi veateate, kuid manuses olev dokumenti see ei puuduta ja analüüsitakse ikkagi;

• Juhul, kui samalt e-maililt saadetakse mitmeid dokumente, siis eelnevalt saadetud dokumente uuemate vastu ei võrrelda. Kui dokument saadetakse (mitmele) teisele analüüsi aadressile või teiselt e-maili teenusepakkujalt, siis dokumente analüüsitakse omavahel;

• Teatud juhtudel tuleb oma postkastis märgistada domeenid urkund.com ja urkund.se, kui usaldatud, et sealt saabuvad kirjad ei jääks e-maili teenusepakkuja spämmifiltri vahele;

• Tõrgete puudumisel võtab ühe ülevaatuseks edastatud dokumendi analüüsimine tavaliselt 30 minutit aega, aga mõningatel juhtudel kuni 24 tundi

Kasutatud kirjandus

URKUND Quickstart Guide (2014). Kasutatud 26.02.2018 https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Userguide.pdf