Bar - Nabídkový prodej eLeaning

Vítejte, 

připravili jsme pro Vás sérii krátkých eLearningových sekvencí, abychom tak zlepšili Vaše prodejní dovednosti. 

Pojďme se podívat! 

Zlepšení dovedností nabídkového prodeje

Když v okolí baru nejsou žádní zákazníci... (dokonči větu)

 • ...se věnuji svým vlastním záležitostem.
 • ...udržuji svoje pracoviště a jeho okolí čisté.
 • ...sednu si na zem a chvíli si odpočinu.
 • ...se seberu a odejdu.

Zákazník se přiblíží na několik kroků k baru o produkty zjevně jeví zájem. Co uděláš?

 • Počkám si až dojde ke mě.
 • Hlasitě na něj/ni zavolám, co chce.
 • Naváži oční kontakt a s úsměvem ho/ji pozdravím a povzbudím k nákupu.
 • Zbytečně na něj nekoukám, není mu/jí to příjemné.

Zatímco se zákazník přibližuje k baru,... (dokonči větu)

 • ... pokračuji v tom, co dělám.
 • ...pokusím se odhadnout jeho potřeby.
 • ... opřu se o bar a čekám až ke mě přijde.
 • ... netrpělivě přešlapuji a dávám najevo, že na něj už čekám.

Zákazník se přiblížil k baru. Co uděláš?

 • Počkám o jaké produkty projeví zájem.
 • Počkám až mě zákazník osloví.
 • Pozdravím a čekám co udělá.
 • Pozdravím a zeptám se, co mohu nabídnout.