Een portfolio maken

Een portfolio opzetten

Je gaat het volgende doen in deze e-learning cursus:

Je portfolio heb je nodig in deze opleiding om aan te tonen wat je hebt gedaan en gemaakt. Het wordt ook je 'visitekaartje' voor je toekomstige opleiding (MBO).

Waarom heb je een portfolio nodig?

Wat is eigenlijk een portfolio?

Bekijk de onderstaande video goed.

 

 • Een portfolio is een verzameling van je werk en kunnen. Het toont aan wat je kunt. Het is alleen online beschikbaar
 • Een portfolio is een verzameling van je werk en kunnen. Het toont aan wat je kunt. Het kan online en/of off-line beschikbaar zijn
 • Een portfolio staat op internet en kan alleen door mijzelf bekeken worden
Bekijk de video en beantwoord daarna de vraag.

Wat komt er in je portfolio?

Je persoonlijke gegevens

Je portfolio samenstellen

Je gaat beginnen met het samenstellen van gegevens die je later gaat gebruiken in je portfolio.

Opdracht:

Maak in Word een document met daarin al jouw gegevens zoals deze hieronder beschreven staan.

Sla het bestand op als:     'jouwnaam'_portfoliotekst

Bewaar deze goed!

TIP: Denk na over waar je dit gaat opslaan. Dat kan op je USB stick in een aparte map, maar je kunt het ook opslaan in Edmodo in je 'backpack'.

Je persoonlijke gegevens

Wat heel belangrijk is, is om precies aan te geven wie je bent.
Zorg dat je daar zo compleet als mogelijk in bent.

Dingen die je erin moet zetten zijn:

 • Je persoonlijke gegevens
 • De gegevens van je ouders/verzorgers
 • Je vrijetijdsbesteding

Op de volgende pagina staat precies wat er in moet komen. Klik dus door.

Lijst persoonlijke gegevens

Vul je Word document aan met de volgende gegevens over jezelf:

 • Achternaam:
 • Voornaam:
 • Straat en huisnummer:
 • Postcode:
 • Woonplaats:
 • Telefoon/mobiel:
 • Email:
 • Geboortedatum:
 • Geboorteplaats:
 • Nationaliteit:
 • Bij wie woon je
 • Met wie woon je
 • Wat doe je in je vrije tijd?
 • Wat zijn je hobby's?
 • Heb je een bijbaan? En zo ja, Waar en wat doe je daar?
 • Mijn sterke punten
 • Mijn verbeterpunten
 • Andere belangrijke zaken

Je schoolgegevens

Opdracht:

Vul je Word document nu verder aan met tekstblokken en vul de gegevens in.

Mijn school:

 • Adres:
 • Soort school:
 • Hoe groot is deze school (hoeveel leerlingen zijn er?):
 • Welke dingen kun je doen/leren op je school:
 • ​Foto van de school:

Zorg ervoor dat het zo compleet mogelijk is.
Deze teksten ga je namelijk later gebruiken (kopiëren) in je eigen online portfolio!

Mijn school ervaring:

Vul je Word document aan met deze gegevens:

Mijn school ervaring:

 • Welke leuke, positieve zaken kun je noemen uit je schooltijd?
 • Welke vervelende, negatieve zaken kun je noemen uit je schooltijd?
 • Waar was je goed in op school? Denk hierbij ook aan andere zaken dan alleen de schoolvakken.
 • Waar was je minder goed in, wat ging slecht? Denk hierbij ook aan andere zaken dan alleen de schoolvakken.

Waarom ik ICT-Multimedia heb gekozen:

Vul je Word document aan met deze tekstblokken en vul dus de gegevens in!


Wat zijn volgens jou de sterke persoonlijke kwaliteiten en algemene vaardigheden die je nodig hebt voor deze opleiding:

Neem deze lijst dus over op je document en haal eraf wat jij niet zo belangrijk vindt.
Je kunt er eventueel ook vaardigheden bijzetten die jij wel belangrijk vindt, maar die er nog niet bijstaan.

 • Initiatief nemen
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit 
 • Doorzettingsvermogen
 • Met druk en tegenslag omgaan
 • Samenwerken en overleggen
 • Zelfstandig leren en reflecteren
 • Leiding geven
 • Plannen
 • Ordenen 
 • administratie
 • ICT vaardigheden
 • Communiceren
 • Oplossingsgericht denken

Waarom ik MVI heb gekozen:

Vul je Word document aan met de volgende ingevulde gegevens.

Waarom ik MVI heb gekozen:

 • Hoe heb je informatie over deze afdeling verkregen?
 • Wat weet je al van deze afdeling?
 • Hoe wordt er volgens jou geleerd en gewerkt?
 • Wat zijn je plannen na het VMBO?
 • Welke persoonlijke kwaliteiten heb je nodig voor deze opleiding/ beroep?
 • ​Hoe groot is de kans dat je een baan hier in kunt vinden?

Je persoonlijke document inleveren

Je gemaakte Word document lever je nu alvast in.

Waar lever je het in?

Je levert je document in op Edmodo, want we doen niets op papier...

Ga dus weer op een nieuw tabblad van je browser naar Edmodo terug. (www.edmodo.com)

Uitleg van Edmodo opdrachten en de Edmodo planner:

Waar op Edmodo?

Bij de bijbehorende opdracht. Dat was bij de opdracht waarop je klikte om bij deze cursus te komen.

Hierboven MOET je kijken naar de video, want daarin krijg je uitleg over het inleveren van opdrachten op Edmodo. Ook leer je het gebruik van de planner in Edmodo.

 • Ik heb het ingeleverd
 • Ik heb het nog niet ingeleverd

Plaatjes verzamelen

Plaatjes verzamelen voor je portfolio.

Nu je je eerste tekst af hebt, kun je alvast afbeeldingen gaan verzamelen die je straks gaat gebruiken in je portfolio website. Dit doe je op internet (Google zoeken, afbeeldingen).

Wat ga je zoeken?

 • Afbeelding van onze school
 • Afbeelding van jezelf
 • Leuke plaatjes die er nog bij kunnen.

Sla deze plaatjes op op je USB stick.